Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

4980 (Dogma: Marijino uznešenje na nebo…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, 4980, 5 Listopad 1950

DOGMA: MARIJINO UZNEŠENJE NA NEBO…

Vaš duhovni razvitak zavisi o vašem stavu prema istini. Svatko tko traži istinu će ju (i) pronaći i zasigurno će napredovati, (a) svatko tko ju odbaci ili je prema njoj ravnodušan ne može postići duhovni napredak, pošto (je to znak da) on ne živi niti u ljubavi, koja je usko povezana sa istinom. Ljudski odaziv na istinu korespondira njihovom odazivu Meni, Koji Sam vječna istina Osobno baš kao i ljubav. I tako ćete razumjeti kako ću Ja uvijek nastojati ljudima prenijeti istinu, pošto greška/zabluda razumljivo mora odvlačiti od Mene. Svaka netočnost treba biti ispravljena a obmanjujućim učenjima se treba suprotstaviti pošto ona truju ljudske misli i predaju dušu u ruke onome koji je predstavnik laži. Otud ne može biti tolerirano da je ljudima ponuđena greška/zabluda u obliku religijske dogme koju moraju prihvatiti. Svaka doktrina koja zahtjeva prisilno prihvaćanje susreće moje neodobravanje, čak ako i korespondira sa istinom, jer vjera u takvu doktrinu ne rezultira u nikakvoj dobrobiti za dušu. Puno je gore, međutim, ako je ljudima nametnuto obmanjujuće učenje koje ne koristi razvitku duše. Ni jedna mjera koja ograničava ljudsku slobodnu volju neće nikad dobiti Moje odobravanje… A svaka dogma je povreda ljudske volje… U svakom slučaju, nevažno je za sljedeće generacije kako je Isusova majka napustila zemlju jer, sve dok ljudi nisu duhovno napredni da bi razumjeli proces duševnog produhovljavanja, prikaz uznešenja na nebo će jedino rezultirati u ponovnom mraku. Potpuni nedostatak razumjevanja će rezultirati u sumnji i nevjerovanju.

Uznešenje Krista na nebo je, međutim, potpuno druga stvar. On je bio, naposlijetku, Božanski Iskupitelj, Koga je svaka sila morala slušati (ili ‘biti pokorna’) i Koji je ostvario djelo Spasenja za sva ljudska bića. Zato bi sva ljudska bića također trebala primiti znanje o Njemu, i Njegov zemaljski život od početka do kraja bi prema tome trebao biti poznat i shvatljiv ljudima. Njegovo uznešenje na nebo je bio završetak Božanske aktivnosti na Zemlji, njegovo uznešenje je bila kulminacija, bilo je (to) ispunjenje mnogih proročanstava i okončanje Isusovog života na ovoj zemlji. Ali čak se ni vjerovanje u ovo ne bi trebalo zahtjevati od ljudi, već ljudi trebaju biti potpuno slobodni (uz)vjerovati, pošto jedino život ljubavi i vrlo duboka žudnja za istinom rezultiraju u živoj vjeri… Posljedično, niti je vrijedno niti korisno omogućiti ljudima novu točku neslaganja (ili ‘motiv/razlog za rječkanje/svađu’), koju ljudski intelekt ne može dokazati i koja zahtjeva viši stupanj razvoja kako bi se razumjela i u nju povjerovalo. Ovo se, međutim, više ne pronalazi među ljudima i prema tome samo povećava zbrku dok bi, u stvari, ljudi trebali primiti znanje.

AMEN

Spread the Truth