Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4978 (Deset Zapovijedi… Prva i druga Zapovijed…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4978, 3 Listopad 1950

DESET ZAPOVIJEDI… PRVA I DRUGA ZAPOVIJED…

Bit će vam dana usmjeravajuća načela po kojima trebate živjeti na Zemlji i ispuniti Moju volju: Vi uvijek trebate imati na umu Moje Zapovijedi ljubavi i onda nikad nećete biti u stanju sagriješiti, pošto je život ljubavi uvijek život unutar Mojeg vječnog reda i onda je sagriješiti nemoguće. Moje Zapovijedi ljubavi spram Boga i vašeg bližnjega su povezale/sjedinile zakone i proroke, otud Deset Zapovijedi koje su bile dane Mojsiju nisu bile eliminirane Mojim Zapovijedima ljubavi već samo potvrđene. Deset Zapovijedi su istovremeno bile integrirane u Moje Dvije Zapovijedi, u kojima sam zahtjevao ljubav za Mene i vašeg bližnjega… Vi trebate dati svu vašu ljubav samo jednom Bogu, tako vam samo jedno Biće treba reprezentirati ono za čime težite cijelim svojim srcem, ono što volite i obožavate, što stremite doseći. Za vas ne treba postojati ništa što bi moglo zamijeniti ili istisnuti ovo najsavršenije Biće, vašeg Boga, pošto sve ostalo što čovjek još smatra poželjnim jesu bogovi koji smanjuju ljubav spram vašeg Boga i prema tome ne mogu biti tolerirani pored Mene. Vaša ljubav se u cjelosti i potpuno treba odnositi spram Mene, vašeg Boga, Stvoritelja i Oca od vječnosti. Jer kao rezultat ove ljubavi će biti oblikovani vaše ponašanje u životu, vaša volja i vaše znanje. Svatko tko Mene ljubi više od svega drugoga je stekao sve, Mene Osobno, Moju ljubav i vječni život u Mojoj blizini…

Ova zapovijed je prva zapovijed, no pri svemu tom ona također uključuje drugu zapovijed, ljubav spram vašeg bližnjega. Pošto je ljubav spram onog što Sam stvorio također potvrda ljubavi spram Mene, i prema tome obje zapovijedi se ne smiju razdvajati jedna od druge. Kako bi naučili vjerovati čvrsto i nepokolebljivo vi trebate naslutiti Moju blizinu i osjetiti da vam Ja Osobno govorim i obraćam pažnju na sve vaše misli i molbe, čak ako i nisu izgovorene. Ja ću uvijek dijeliti vaš unutrašnji život, Ja ću znati vaša pitanja i uvijek na njih željeti odgovoriti čim Mi pružite mogućnost, to jest, čim Mi mentalno postavite pitanje i strpljivo čekate na odgovor… Vi ćete uvijek primiti odgovor čim sebe naštimate tako da ga možete primiti, tako što slušate unutar vas, odakle će odgovor proizaći…  

I stoga poslušajte objašnjenje zapovijedi: Druga Zapovijed.

‘Ne uzimajte ime vašeg Gospodina uzalud…’ Ja jesam i ostajem najsavršenije Biće za vas, Koje vi usprkos tome možete uvijek kontaktirati u bilo koje vrijeme. Ja želim da se ujedinite sa Mnom, da stremite ka ujedinjenju sa Mnom; Ja želim da Me zazivate pošto Me čineći tako obaviještavate o vašoj volji; Ja želim da Me nikad ne isključite iz vaših misli, Ja vam želim biti Prvi i Posljednji, Ja želim da sa Mnom dijelite sve što vas pokreće (= čime ste ganuti), Ja želim da Me tražite za savjet i potpuno Mi se povjerite, te ponizno podredite Mojoj volji… ali Ja ne želim da uzimate Moje ime uzalud bez upletenosti vašeg srca… Ja ne želim da živite život pretvaranja, Ja ne želim da pred svijetom izgledate kao Moja djeca koja su iskreno posvećena/privržena njihovom Ocu a u stvarnosti su vrlo udaljena od Mene. Ja ne želim da Moje ime izgovarate pred svijetom i uslijed vašeg stava činite vezu sa Mnom apsolutno nemogućom, zahvaljujući vašem ponašanju koje ne korespondira sa Mojom voljom ali koje ostaje skriveno od ostalih ljudi pošto neprestano koristite Moje ime kako bi ih prevarili. Vi Moje ime koristite uzalud kada se vaše srce i usta međusobno ne slažu, kada vaša usta govore drugačije od onog što srce osjeća.

Onda je za vas uistinu bolje otvoreno se okrenuti od Mene, pošto bi vam onda nedostajalo sveg znanja, dok spominjući Moje ime vi priznajete kako Me poznajete iako Me u vašem srcu ne volite. Vi ne zavodite Mene ali zasigurno zavodite vaše bližnje, i na taj način igrate igru laži i prevare sa Mnom. Trebate postati svjesni činjenice kako će varljivo spominjanje imena vašeg Boga udvostručiti vaš grijeh, da Me vi više ili manje koristite kao pokrivač za vaš pogrešan način života, da želite uzrokovati zbrku među onima koji još vjeruju i za koje sam Ja najuzvišenije i najsavršenije Biće. Trebao bi vas kazniti za svaki poziv upućen Meni i svako spominjanje Moga imena ali Ja priznajem vašu slobodnu volju i toleriram vaše svetogrđe koje, međutim, nekad čini to da se vjernici čude i dvojbe svoju vjeru. Prema tome, svako spominjanje Mojeg imena bez iskrenosti je za vjernika kušnja za koju ću vas jednog dana smatrati odgovornima. To je omalovažavanje Mene, Kojeg ne priznajete a ipak koristite kako bi prekrili vašu istinsku prirodu, Koga vi tako pokušavate pretvoriti u pribor inače bi se otvoreno okrenuli od Mene i ne bi pokušavali sakriti vaš način života. Varljivo spominjanje Mojeg imena je laž koja će sebe osvetiti strašno kada sav grijeh bude otkriven jednog dana, to je sramno kršenje zapovijedi ljubavi spram Boga i drugog čovjeka.

AMEN

Spread the Truth