Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

4977 (Lažni kristi i lažni proroci…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4977, 1 Listopada 1950

LAŽNI KRISTI I LAŽNI PROROCI ….

A nakon Mene doći će lažni Kristi i lažni proroci, no ne vjerujte im, čak i ako čine znake i čuda. Još sam vam na Zemlji navijestio podvaljivanja onih koji su krivotvorili Moje čisto učenje i predstavljali se kao spasitelji svijeta, koji su propovijedali pod maskom pobožnosti a bili su sve samo ne Moji sljedbenici. Jer njima nije bilo do Ljubavi prema Meni i prema bližnjemu, nego samo do vlasti. 

Gdje god da su nastupali krivi Kristi i proroci, radilo se o slijeđenju nauma koji se nalazio daleko izvan Moje volje. Oblikovanje u Ljubav bilo je doduše propovijedano, no sami ti propovjednici nisu mu stremili, i stoga su i njihove riječi izgubile silu i istinitost, i oni stoga nisu mogli biti istinski proroci i Mene pravo proglašavati svojim bližnjima, pa i pored toga što su Moje ime nosili na usnama, i uvijek iznova su Me se spominjali kad su imali određen interes na umu. 

Nakon toga moglo je uslijediti jedino doba zbrke, doba u koje više pravo nisam bio prepoznat ni od ljudi koji su još bili bolje volje. Jer Moj Duh nije više bio u riječima tih proglašivača Evanđelja, bio je to duh svijeta koji je tada vladao ljudima, umjesto da su ih u Mojoj volji u Ljubavi vodili na pravi put prema Meni; duh antikrista već je žestoko bio zastupljen, i plodovi njegovog djelovanja bili su očigledni: izobličenje Mog učenja Ljubavi, pohlepa za vlašću, oholost, zaslijepljeno razmišljanje naspram onih koji su živjeli po Mojoj Volji i kojima sam se Ja mogao objaviti.  

Jer ta te objave nisu im značile ništa, i one su bile potiskivane, pošto su minirale ono što je bilo podignuto od ljudi, pošto su one bile Čista Istina, koju ovi nisu mogli podnijeti. Jer oni su živjeli za svijet, i njihovo nastojanje bilo je svjetovno …. jer tko se zbiljski okrenuo od svijeta a prema Meni, uskoro je i spoznao neistinu i opasnost koju je ova predstavljala za čovječanstvo. No tko ju ne prepozna(je), taj je potpao svijetu a time i onome koji upravlja svijetom, koji je Moj protivnik i koji ljude želi upropastiti.

Lažni Kristi i lažni proroci ustati će …. svak’ tko ne živi u Istini žrtva je lažnog Krista, jer dao je se obmanuti njegovim naizgled Božanskim govorima, kojima nedostaje Istina pošto sam propovjednik nije bio u Ljubavi i time u Istini. Pa i pored toga on se izdavao za Mog predstavnika i ljudima je navještavao vremenske i vječne kazne …. on je prorok u lošem i zlom smislu, jer on time deformira Moje učenje Ljubavi, on ljudima daje krivo svjedočanstvo o Meni, Koji nisam Bog bijesa, nego Bog Ljubavi …. on ne govori Istinu, niti ju može govoriti, budući da ju sâm ne posjeduje …. I stoga on ljude krivo uči a opet ih i odgaja u tome (uvjerenju) da posjeduje samu Istinu. 

Moje upozorenje na lažne Kriste i proroke odnosi se pretežno na one učitelje koji šire obmanu u svojoj okolini, jer govore u Moje ime a ne svjedoče na pravi način za Mene. No Ja želim osvijetliti to što rade i njihove kriva učenja stigmatizirati …. Ja želim pomoći da dođu do spoznaje oni koji imaju dobru volju …. Ja među ljude želim poslati svjetlonoše koji su ovlašteni govoriti u Moje ime, jer ih Ja Sâm probirem …. one koji su i osposobljeni govoriti u Moje ime, budući da ih Ja Sâm naučavam. A njih će se lako moći prepoznati kao Moje poslanike, kao istinske donositelje Svjetla, i lažnim prorocima neće ih moći zvati nitko tko ima dobru volju i tko mrzi laž. Samo onaj tko se tvrdoglavo drži neistine, taj ih neće prepoznavati, taj će ih nazivati poslanicima Sotone, pošto taj i sam bježi od Istine.

Svijet se bliži Kraju, tako da će se i lažni proroci umnažati, no istovremeno će na scenu stupati i Moji glasnici, postajući time njihovi protivnici, da bi ljudi prepoznali vrijednost i bezvrijednost i jednih i drugih, ako žele provjeravati. Tamo gdje se radi o lažnim Kristima i prorocima, tamo moraju biti prisutni i pravi, a njih je prilično lako za prepoznati, jer oni ljudima donose Svjetlo i najavljuju Posljednji Sud. Krivi s druge strane, zbunjuju ljude i uče ih živjeti, no ne prema Mojoj volji, nego sebi samome na zadovoljstvo.

Pravi proroci najavljuju Moju Riječ u najčišćem obliku, lažni se doduše služe Mojom Riječju, no neprestano slijede zemaljske ciljeve i trude se domoći koristi, vlasti i bogatstva. Tko prima od Mene, taj daje dalje ljudima bez da traži plaću, no tko traži plaću, on taj dar koji razdjeljuje nije primio od Mene. I to je značajka po kojoj se mogu prepoznati lažni Kristi i proroci, jer duhova dobra su blaga koja se ne mogu platiti, koja nikada ne smiju biti zemaljski vrjednovana ili osuđuju onoga koji se za njih da plaćati. Jer svaki dar treba biti (pre-)dan u Ljubavi, a utoliko više duhovni darovi, koje je Moja Ljubav namijenila ljudima i uvijek im ih nanovo dostavlja, kako bi postali ovi blaženi ….

AMEN

Spread the Truth