Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4968 (“Provjeravajte duhove…” Sotonina velika moć prije Kraja… Sumnje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4968, 16 Rujan 1950

PROVJERAVAJTE DUHOVE… SOTONINA VELIKA MOĆ PRIJE KRAJA… SUMNJE…

(1 Ivanova 4:1-3; 2 Korinćanima 11:14; 1 Petrova 5:8)

Vi ćete doživjeti sve više dvojbe i zbrke zahvaljujući inicijativi Mojega protivnika koji vas želi odvući od Mene i također spriječiti Čistu Istinu da sebe uspostavi kako će ona očevidno osvijetliti njegovu aktivnost. On je prema tome uvijek revan izolirati Moje sljedbenike i predstavnike na Zemlji, zaustaviti njihovu povezanost sa ljudima koji ih žele podučiti i upoznati ih sa Istinom. On prosljeđuje sa velikom lukavošću i u masci koju je čak Mojim Vlastitima teško prepoznati. On na svim mjestima sije njegovo otrovno sjemenje kako bi učinio nesposobnim živjeti sve što je naumljeno imati živo-todajni učinak. On usađuje snažne sumnje u srca onih koji rade za Boga i Njegovo kraljevstvo… Ali svatko tko je u sumnji se Meni treba okrenuti direktno i Ja, kao vječna Istina, ću mu pomoći u svako vrijeme, jer to je Moja volja da Istina treba biti raširena i da će sve biti obznanjeno što ne korespondira sa Istinom… Ja vam zasigurno mogu dodijeliti Istinu direktno, međutim, sve dok vi niste prijemčivi za komunikacije iz duhovnog kraljevstva vi ćete biti podučeni kroz Moje glasnike, i vi trebate pomno ispitati njihovu vjerodostojnost, njihovu vjernost, to jest, njihov način života u skladu sa Mojom voljom. Onda ćete vi biti sposobni formirati ispravan sud, onda ćete biti blagotvorno afektirani od strane Čiste Istine i vi ćete prepoznati to što ne i nikada ne može proizaći od Mene.

Moj će protivnik postaviti čak najčvršće šampione vjere pod težak pritisak sa njegovim oružjem obmane i neistine. On se, također, pretvara kako je pobožan i posvećen Bogu ako na taj način može proizvesti pomutnju. On ne preza od toga da iskoristi masku i skriva se iza nje i predstavlja sebe kao Mojeg predstavnika na Zemlji, ipak on je lagano prepoznatljiv za svakoga tko želi pripadati Meni i oprezan je. On može biti prepoznat; posljedično tome, ni jedan od Mojih vlastitih se ne treba bojati toga da bude uhvaćen u njegovu mrežu laži, sve dok iskreno želi napraviti što je ispravno. On jedino može proizvesti zbrku u slabim i neodlučnim ljudima koji još nisu u potpunosti izbjegli njegovu vlast. I on ih je jedino u stanju obmanuti budući oni ne sprovode istraživanje ozbiljno i ne drže se striktno Moje Riječi, koja im uvijek pomaže da postanu svjesni.

Svatko tko živi život Ljubavi, tko prema tome živi u skladu sa Mojom Riječju, ne može biti obmanut varljivim riječima ljubavi, jer Moj protivnik (Sotona) neće nikada propovijedati nesebičnu Ljubav nego uvijek zastupati ono što će ljudima omogućiti zemaljski uspjeh, čak ako je riječ ‘Ljubav’ korištena kao izgovor, jer onda sebična ljubav postaje pokretačka sila djelovanja, koju Ja nikada nisam propovijedao niti ću je ikada propovijedati ljudima. Duhovi koji vidljivo ili nevidljivo pristupaju ljudima moraju biti provjeravani, i oni zasigurno mogu biti prepoznati ako im je Božanski Spasitelj Isus Krist spomenut… ako Sam Ja Osobno zazivan u duhu i Istini za pomoć pri svakom ozbiljnom ispitivanju… Ako je potpuno razjašnjenje u svezi Isusa, Sina Božjega, i Njegova čina Spasenja zahtjevano od tih duhova oni će morati progovoriti… bez obzira da li su oni duhovna bića ili utjelovljeni kao ljudi. I svako duhovno biće koje ustaje za (ili ‘zastupa’) Krista i Njegov čin Spasenja, koje Ga priznaje kao Sina Božjega, je dobro i neće vam nikada prouzročiti štetu. Ali biće, bilo ono ljudsko ili duhovno, koje sebe prikazuje kao spasitelja, kao nekoga odabranog od strane Mene ili kako pomazanika određenog da utječe na vas, koji se jedino okorištava Isusovim imenom kako bi vas nagnao da ga slušate (Sai Baba recimo), onda je to poslanik iz pakla koji može zavesti jedino one koji su porobljeni od strane njega ili slabe, koji od njega i njegovih prijedloga samo očekuju svjetovno-materijalna poboljšanja, prema tome oni ne bi trebali biti duhovno prepoznati kao Moji glasnici. Moj protivnik ima veliku moć, posebice tijekom posljednjih dana prije kraja, ali ona neće nikada biti toliko velika da bude štetna za vas, Moje vjerne sljedbenike, jer ako živite život Ljubavi vi ćete biti duhovno prosvjetljeni i prepoznati Sotonine makinacije… Međutim, mnogi ljudi su i dalje zarobljeni/opčinjeni od strane njega, i oni sami mu podaruju vlast koju on sprovodi nad njima. On će zasigurno prouzročiti mnogo pomutnje među ljudima, ipak Moji Vlastiti mu neće postati plijenom, i čak najsitnija iskrica žudnje za Istinom će Me pronaći pripremljenog da izručim Moju milost tako da će aktivnost Mojega protivnika biti prepoznata i omražena. Vi, koji ste sami istiniti/vjerni, se prema tome ne trebate bojati njegove maske… srdačna misao upućena ka Meni čini njegov utjecaj neučinkovitim i vi ćete inteligentno i bez ikakve sumnje prepoznati što je istinito a što lažno.

AMEN

Spread the Truth