Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4963 (Riječi Ljubavi… Riječi mudrosti… Učiteljska služba… Kritika objave u tisku…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4963, 5 Rujan 1950

RIJEČI LJUBAVI… RIJEČI MUDROSTI… UČITELJSKA SLUŽBA… KRITIKA OBJAVE U TISKU…

Jednom kada shvatite vaš zadatak u životu, koji se sastoji u distribuciji čiste Riječi Božje, sve što nije proizašlo iz prvobitnog izvora istine će uzrokovati vaše odbijanje. Ali ove unatoč tome mogu biti Riječi ljubavi u kojima nema prebivajućeg Bogu-protivnog duha, i sve što Meni nije naklonjeno je dobro ako nadahnjuje ljubav. U duhovnom kraljevstvu bića kojima je dozvoljeno podučavati prepoznaju jedni druge po njihovoj sjajnosti/zračenju, nemoguće je prema tome za i dalje duhovno neprosvjetljeno biće da se umiješa. Zemaljsko dijete koje sebe dobrovoljno otvori za duhovni upliv će biti ljubav-no ščepano i zaštićeno od strane svjetlosnih bića… Ja, vaš Bog i Otac od vječnosti, Sam prisutan u duhu svima onima koji žele biti u kontaktu sa Mnom. Ja ne odbacujem te ljude, jer oni su Moja djeca koja su Me već obavijestila o njihovoj volji. Otud oni također osjećaju Moje prisustvo, oni čuju Riječi ohrabrenja i utjehe od Mene, oni čuju Riječi ljubavi, koje Ja imam pri ruci za sve ljude koji Me žele slušati. Također je Moja volja da oni govore njihovim bližnjim ljudskim bićima o Mojoj ljubavi, Ja želim da oni Mene aktivno brane, da motiviraju njihova bližnja ljudska bića da također uspostave kontakt sa Mnom, da prema tome vode sve one u živu vjeru koji sebi dozvole biti vođenima, stoga koji su Me voljni prepoznati. Ja im također dajem sposobnost govoriti umjesto Mene tako da mogu biti uspješni kada živo opisuju Moje djelovanje u njima ispunjavajući njihova srca sa vrlodubokom ljubavlju za Mene i njihovom naknadnom čuje-nju Božanskih Riječi ljubavi. Ovo treba biti rečeno svima onima koji Me mogu čuti govoriti u duhu, kojima Ja otkrivam Sebe tako da će Me naučiti prepoznati i ljubiti. Oni trebaju proglasiti kako su oni sami doživjeli Moje djelovanje u njima.

Međutim, nije svima dodijeljen zadatak podučavanja njihovih bližnjih ljudskih bića, zadatak dodjeljivanja/saopćavanja Božanske mudrosti, vječne istine njima. Jer ova učiteljska služba potrebuje puno više, jedino odabrani među onima koje Sam pozvao trebaju obavljati takvu učiteljsku službu i oni su koji najprije moraju biti podučeni od strane Mene za učiteljsku službu prije nego mogu raditi po Mojim instrukcijama. Svatko tko želi proglašavati mudrost mora sam biti mudar i tu mudrost prihvatiti od Mene, jer ono što treba adresirati čovjekovo srce treba također biti prihvaćeno od strane intelekta. Mudrost mora biti prepoznata kao mudrost, jer iako zahtjeva dobru volju da bi se to učinilo najprije ona mora također izdržati ozbiljno pomno/kritičko ispitivanje, što se može očekivati jedino od istinskog znanja. Intelekt ne smije biti isključen gdje se tiče prihvaćanja Mojih čistih učenja vjere. Budući Sam dao ljudskom biću sposobnost razmišljanja Ja mu također moram priskrbiti znanje koje je njegov intelekt nesposoban odbaciti ako je srce otvoreno za Moje instrukcije. Uzmite u obzir ovo, onda ćete razumjeti kako ne može svatko biti učittelj njegovim bližnjim ljudskim bićima, da čovjek najprije mora prodrijeti sam u mudrost prije nego može podučavati druge ljude. Nadalje, uzmite u obzir da se sve instrukcije rasprostirane kroz tisak ili u rukopisu jesu naumljene da budu blagoslov… da vi prema tome morate prosljediti vrlo pronicavo ako ne želite dovesti u opasnost čistu istinu, koja ne može biti podučavana od strane svakoga tko za to nije bio pozvan. Jer vi dovodite u opasnost istinu ako će istinski tražitelj dobra otkriti mane koje Moju prirodu njemu čine neprihvatljivom ili nesavršenom, budući njegov intelekt također želi formirati mišljenje. Ja, vaš Bog i Otac od vječnosti, zasigurno prepoznajem vašu volju da Mi budete u službi i blagoslivljam vas zbog nje, ipak vi ne bi trebali stupiti na javno područje bez Moje specifične instrukcije, budući imate mnoštvo mogućnosti djelovati u privatnosti, to jest, u krugu kojeg vam Ja Osobno dovodim blizu. Jer Ja gledam u ljudska srca i znam koga dovodim zajedno tako da oni mogu pronaći Mene. Ipak Ja također znam što uzrokuje promišljeno odbijanje ako nije ponuđeno ljudima na pravi način. Ja zasigurno dajem dokaz Moje ljubavi svima onima koji to žude, ipak nisu svi oni postigli stupanj zrelosti kako bi čuli Moju Riječ zvučno, baš kao što nije svaka duša sposobna ponoviti ono što joj Moja ljubav dostavlja/saopćava mentalno. Iz ovog razloga takve duše nisu pozvane za učiteljski rad, iako one mogu biti vrlo korisne komunicirajući njihove misli ljudima u njihovoj blizini jer, ako Me ljube, njihove misli ne mogu biti pogrešne čim govore u ime Mene i Moga kraljevstva.

S druge strane, prilično je drugačija situacija gdje se to tiče javne distribucije duhovne informacije ljudskoj rasi, koja polaže pravo na to da je potekla iz Mene direktno i koja treba biti prihvaćena kao čista istina. Onda oni koji ozbiljno i sa dobrom voljom nju pomno ispitaju intelektualno ju također moraju biti u stanju prihvatiti, budući čista istina, kako je potekla od Mene, može sigurno izdržati svaki test, budući ona govori sama za sebe. Čak će se čista istina susresti sa više odbijanja nego prihvaćanja, ali razlog za to se ne može pronaći u činjenici kako je ona neprihvatljiva za čovjeka, nego da čovjek, zahvaljujući Bogu-protivnom odnosu, nju više nije sposoban prepoznati. Ali čak čovjek naj-nesposobniji za prepoznavanje nepopustljivo/bezdušno razotkriva što ga spriječava prihvatiti duhovno znanje i sretan je ako susretne metu kako bi dvojbio čistu istinu. I vi mu ne smijete osigurati te mete ako želite raditi za Mene i Moje kraljevstvo. Vi zasigurno Meni možete biti u službi i neprestano Me prikazivati vašim bližnjim ljudskim bićima kao Boga ljubavi i milosrđa; vi trebate, kad god je to moguće, vršiti utjecaj na vaša ljudska bića da prakticiraju ljubav, time što ćete živjeti način života u skladu sa Mojom voljom vi trebate biti primjer za njih, vi trebate stremiti duhovno i također stremiti ohrabriti vaša bližnja ljudska bića da učine isto, vi trebate iskreno sebe ujediniti sa Mnom i moliti Mi u duhu i istini, i vi ćete osjetiti Moje zračenje ljubavi povećavajuće više, vi ćete misliti, djelovati i govoriti ispravno i tako biti moji vjerni borci u borbi protiv onoga čiji je cilj uništiti sve one koji mu se ne odupiru. I stoga trebate čekati sve dok ne čujete Moj poziv da vršite specifični zadatak u Mojem vinogradu, jer vrijeme nije daleko kada ću Ja trebati one od vas koji Mi žele služiti, i kada ću odrediti zadatak svakome u skladu sa njegovim mogućnostima… i blažen će biti onaj koji služi Meni.

AMEN

Spread the Truth