Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4957 (Ljubav spram svijeta – bolest… Nitko ne može služiti dva gospodara…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4957, 27 Kolovoz 1950

LJUBAV SPRAM SVIJETA – BOLEST… NITKO NE MOŽE SLUŽITI DVA GOSPODARA…

Ljubav spram svijeta je jezovita bolest koja će definitivno dovesti do duhovne smrti. I time vi možete biti zahvalni da će vaš Otac na nebu prilično često morati posegnuti za bolnim sredstvima kako bi vas izbavio od ove smrti, kako bi omogućio vaš duhovni oporavak, kako bi vas nagnao da odbacite svijet i njegova zadovoljstva i postignete vječni život… Bilo bi to obmanjujuće suosjećanje kada bi se Ja ustručavao koristiti takva sredstva jedino da spriječio da patite tijekom vašeg zemaljskog života; bila bi to obmanjujuća ljubav koja ne bi bila blagoslov nego jedino katastrofa za vašu dušu. Moja mudrost, međutim, gleda (u)naprijed i Moja Ljubav vam nastoji pomoći. Činjenica da se vi trebate odreći svijeta kako bi zadobili Mene je neizbježna, i ako ga ne žrtvujete dobrovoljno Ja ću morati oduzeti ono što je milo vašem srcu. I to je zašto tako često trebate patiti na Zemlji, čak ako vaš život nije napadno zao. Ipak vi ste i dalje prožeti od strane pogrešne ljubavi, od strane ljubavi spram materije, od strane ljubavi koja najprije treba biti preusmjerena ako će vas usrećiti. I sve dok ne eliminirate ovu ljubav iz vaših srdaca Ja ne mogu ući u njih, jer gdje Ja boravim svaka zemaljska čežnja je morala biti nadvladana.

I opet moram reći: Nitko ne može služiti dvojici gospodara (Matej 6:24)… Ja nisam zadovoljan sa dijeljenom ljubavi, međutim, Moj protivnik, princ Svijeta, isto tako neće dozvoliti da mu vi ne date isključivo pravo nad vašom dušom. I time ljudsko biće nema izbora nego donijeti odluku… za Mene ili za njega. Ali sve dok on žudi svijet njegova je odluka za njega, koji ga povlači nadolje u propast. On će vam doista dati obilje tijekom vašeg zemaljskog života, ali nakon smrti vi ćete biti potpuno osiromašeni, i muka i tama će biti vaša sudbina… Moji su darovi, međutim, manje primamljivi na Zemlji jer oni se sastoje od duhovnih vlasništava koja imaju malo privlačnosti za vas ljude tijekom vašeg zemaljskog života, ali nakon vaše smrti oni predstavljaju jedno neizmjerno bogatstvo koje vas čini blaženo sretnima i zauvijek vas okreće u djecu kraljevstva svjetla. Ja nudim neusporedivo više nego Moj protivnik, ipak njegovi darovi vas zasljepljuju i čine da čeznete za njima. Ali sjetite se života nakon smrti… sjetite se da čas odlaska vama nije poznat, da on može biti vrlo skoro i da ćete vi onda izgubiti štogod zemaljskih dobara posjedujete. Onda ćete se morati bojati časa smrti… Ipak vi ćete čeznuti za njim ako ste sakupili duhovna bogatstva, ako odbacite zemaljska dobra kako bi ih zamjenili za darove ponuđene od strane Mene. Onda ćete čeznuti za časom smrti, jer vi znate da kada napustite Zemlju da će to biti čas ulaska u vječni život. Zemaljski život će vam izgledati kao prolazni trenutak, a ipak on je odlučujući za cijelu vječnost. I prema tome vi bi trebali razumjeti kada Ja obaram na čovječanstvo svaku vrstu nedaće i oduzimam sve što njima izgleda poželjno. To nije okrutnost nego Ljubav i mudrost, koja doista shvaća i razumije zašto ste vi ljudi u opasnosti i želi vas izbaviti iz nje.

Svatko tko mora patiti treba za sebe znati kako je ljubljen od strane Mene, ali svatko tko primi životna vlasništva u izobilju je već podložan Mojem protivniku, jer Ja znam njegovu volju i ne prisiljavam ga da je promijeni. Ipak čak ovim ljudima ću pristupiti kroz njihova bližnja ljudska bića koja će dotaći njihova srca tako da će oni promijeniti njihovu prirodu u Ljubav. Onda će čak i oni biti iskupljeni sasvim izvjesno. Ali ako su njihova srca otvrdnuta njihov će dobri životni standard zamjetno nastaviti rasti sve boljim, jer ‘gospodar ovog svijeta’ će im dati u izobilju, budući su oni prodali njihovu dušu poradi zemaljskih vlasništava i njihova će im duhovna smrt biti osigurana.

AMEN

Spread the Truth