Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4948 (Bog govori ljudima… Snaga Božanske Riječi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4948, 10 Kolovoz 1950

BOG GOVORI LJUDIMA… SNAGA BOŽANSKE RIJEČI…

Ono što vam bude dano u trenutku, to recite, jer niste vi koji tu govorite, nego je to Moj Duh koji vas potiče da govorite u Moje Ime. A po vašim riječima će prepoznati vaše poslanje svatko tko je ozbiljne i dobre volje. Vrijeme nalaže da se Ja pojavim na izvanredan način, da Moja milost bude s onima koji vjeruju u Mene i poklanjaju Mi njihovu Ljubav. A njima se Ja želim otkriti u Riječi, njima Ja želim opet pristupiti i podučiti ih, a oni trebaju prepoznati glas njihovog Oca Koji, kroz jednog čovjeka, govori svim ljudima. To nisu riječi koje čovjek sam putem svog razuma oblikuje u ono što jesu, to su riječi Ljubavi koje Ja vama govorim, koje omogućuju prepoznati Moj Duh, i koje same od sebe istječu iz usta Mojega govornika, koji Mi želi služiti i koji dopušta u sebi djelovanje Mojega Duha. Vi ljudi ćete trebati očigledni dokaz Moje Ljubavi, budući će vas još često obuzimati slabost, u pogledu vanjskih okolnosti u koje ćete zapasti malo pred Kraj. Onda ćete vi čeznuti za Mojim Očinskim Riječima punim Ljubavi, koje vam daju snagu i utjehu u svakoj nedaći. A kada se onda pojavi netko iz Mojega kraljevstva, i vama govori, onda ćete vi moći vjerovati da je to vaš Otac Osobno, Koji ga je izabrao za Svoj instrument, tako da vam se On Osobno može objaviti. A ako vi vjerujete u Mene, i donosite Mi ususret svoju Ljubav, vi ćete također prepoznati Moj glas, i on će vas usrećiti. A ono što vi slušate, iste su Riječi koje sam vam Ja govorio kada Sam hodao na Zemlji, to su Riječi koje vam trebaju pripomoći do vječnog života, to su Riječi ohrabrenja i utjehe, poticanja na vjeru, to su riječi obećanja, to su Riječi Ljubavi, kroz koje vas Ja želim osvojiti za vječnost. A tko njih prihvati, postat će blažen, budući je Moja Riječ blagoslovljena Mojom snagom, i učinit će vas sposobnima da izdržite i u najtežem vremenu, i ustrajete do Kraja, do vašeg izbavljenja iz svake nevolje.

AMEN

Spread the Truth