Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4947 (Antikrist… Vjera je u opasnosti…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4947, 6 Kolovoz 1950

ANTIKRIST… VJERA JE U OPASNOSTI…

Antikrist će neodgovorno prosljediti protiv svih koji još vjeruju u Boga neba i Zemlje. Jer on će prisiliti ljude zanijekati njihovu vjeru što je, s Moje strane, potpuno stvar slobodne volje ljudskog bića. On će ih prisiliti prijetećim mjerama koje se ljudima čine nepodnošljive, otud će oni biti preslabi da bi se oduprijeli. Vjera je u opasnosti… Ovo treba svakoga zamisliti kome Ja pristupam kroz Moje glasnike na Zemlji, tko prima Moju Rieč koju Sam Ja dostavio/priopćio Mojim glasnicima. Vjera je u opasnosti… Da li znate što to znači morati donijeti javnu izjavu i istovremeno se kretati spram izuzetne zemaljske nevolje?… Da li znate kako će ljudi poderati svaku pojedinačnu religijsku doktrinu sa namjerom da bi vam demonstrirali njezinu beskorisnost i kako ćete malo biti sposobni odgovoriti? Da li znate koliko će vam otežati stajati čvrsto u vjeri u Mene, vašeg Boga i Oca od vječnosti? Kako će oni uzeti i uništiti sve što je vama do ovog časa izgledalo neoborivo?

Svatko tko odlučno odbaci njihov zahtjev da Me zaniječe će biti tretiran brutalno, i pred licem ovog mnogi će posustati i izdati Me bez otpora, jer njima nedostaje snaga vjere koja nastaje iz Čiste Istine. Ja želim skrenuti vašu pažnju na ovo vrijeme i prosvjetliti vas unaprijed, budući Ja znam karakter svake pojedinačne osobe i duhovnu nevolju koju ćete doživjeti kao rezultat aktivnosti Mojega protivnika, koji može izrazito biti prepoznat po Antikristovim mjerama. I Ja vas želim obavijestiti o njegovu uspjehu… pošto će se on boriti sa puno lukavosti i sile on će pronaći mnoge sljedbenike… On će uspjeti u činjenju onog što su mnogi prije njega podbacili učiniti, on će uzdrmati vjeru koja se činila nepokolebljivom… On će isprevrtati religijske doktrine sa najvećom lakoćom jer biti će učinkoviti govornik i ukazat će ljudima zabludu njihova razmišljanja, i oni koji Me ne nose u njihovom srcu će mu klicati i slagati se sa njime, značajno snažeći njegovu moć još više.

On će postići ono što nitko prije nije postigao… on će oboriti silu koja se smatrala nesavladivom. Ali ima jedan zid kojeg on neće biti sposoban porušiti, on će se se susresti sa jednim otporom, naime, gdje god su Moji borci pod Mojim vođenjem… Tamo će se on boriti uzalud, jer Moji borci će biti nepobjedivi budući će biti zaštićeni štitom vjere koja je tako živa da je ona sama po sebi snaga i ne može biti uzdrmana. Ovi Moji borci će crpsti snagu direktno iz Mene, jer oni će biti sposobni čuti Me i čak vidjeti i neće podlijeći nijednoj kušnji… oni će biti prosvjetljeni i prema tome će također prepoznati koji je čas odzvonio i kako li je još malo do kraja.. Ispravno znanje će osigurati Mojim Vlastitima snagu da ustraju do kraja; ali većini ljudi će nedostajati ispravnog znanja, i kada im je ono dano oni ga neće prihvatiti.

Ali Ja znam što će se dogoditi i želim vam pomoći, i Ja Sam to jedino sposoban učiniti tako da ćete biti obaviješteni o vjerskoj borbi svjetla protiv tame u posljednjim danima prije kraja, o velikoj moći Mojega protivnika i čak još većoj Ljubavi  i milosti vešeg nebeskog Oca za svakog tko želi ostati Njegov Vlastiti, tko tako ima iskrenu volju pripadati malom stadu čiji Pastir Sam Ja i  koga Ja prema tome neću napustiti tijekom najgore vjerske borbe koju će ljudi ove Zemlje još doživjeti prije njihova kraja.

AMEN

Spread the Truth