Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4945 (Izvor života… Večera… Tijelo i Krv…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4945, 4 Kolovoz 1950

IZVOR ŽIVOTA… VEČERA (PRIČEST)… TIJELO I KRV…


Trebate uvijek i neprestano crpiti iz izvora života, i nikada vam neće nedostajati snage za uspon naviše. Ono što vam je ponuđeno, duševna je hrana, koju vi hitno trebate na vašem životnom putu, i stoga vi ne bi trebali pustiti dušu gladovati, prolazeći ravnodušno pokraj toga, kada vas želim nahraniti za Mojim stolom… Ja ću vam pružiti Kruh i Vino za osnaženje vaše duše, i Moj stol s darovima je svo vrijeme prostrt za gladne zemaljske putnike, koji žele biti Moji gosti. Ja ih hranim i napajam, i ni jednoga koji želi biti okrijepljen od Mene, ne puštam da od Mene ode nenamiren. Ali, tko Mi se odupire, Ja ga ne prisiljavam prihvatiti Moj dar, ali mu savjetujem da ne mimoiđe izvor života koji mu otkriva ono najdragocjenije na Zemlji. On treba na tren zastati u svom hodu, i promisliti o tome da li će mu njegova snaga dostajati do kraja puta, ako on ne prihvati snaženje, kada mu je ponuđeno. Jer, on će gorko požaliti, kada se sruši prije Kraja i više se ne bude mogao podignuti da nastavi put. Svi vi ljudi trebate snaženje, budući nije tijelo ono koje treba postići svoj cilj, nego duša. Vi zaista obilno opskrbljujete tijelo, no dušu puštate gladovati, a ako vam se otkrije izvor života, vi projurite mimo njega, i vi nju slabite, tako da ona ne može ispuniti vaš zemaljski zadatak, razviti se naviše, jer ono što joj nedostaje, ne može joj dati svijet, nego joj jedino Ja mogu pružiti hranu, Kruh s neba, koji joj jedini daje snagu na putu naviše. Hrana koju joj Ja dajem, Moja je Riječ koja je iz visine njoj prenesena kroz Moju Ljubav… Tko u sebe prima Moju Riječ, dobit će puno snage i moći će bez napora prevaliti uspon, budući je Moja Riječ tako učinkovita hrana, i tako životodajno piće, da čovjek više ne poznaje nikakvu slabost, i ispunjen je snažnom voljom da stigne do Mene, Koji stojim na kraju puta i pružam mu ruke u čeznutljivoj Ljubavi prema svim Mojim stvorenjima. I tako Moja Ljubav stalno brine da zemaljskoj djeci dostavi snagu, koja im jedino kroz Moju Riječ može biti prenesena. Ja stalno želim njima pružiti Moju Riječ, Moje Tijelo i Moju Krv, jer oni moraju primiti Mene Osobno da Mi se približe, jer oni bez Mene neće stići u visinu, i Ja zato Sebe Samoga u Mojoj Riječi njima približavam, tako da oni postanu blaženi… (4 Kolovoz 1950) Nije nužan nijedan izvanjski primjetan čin da bih Ja mogao biti prisutan, jer će čovjek čuti Moju Riječ uvijek jedino onda kada sasvim tiho osluškuje unutar sebe. On će dakle, biti nahranjen od Mene duševnom hranom, kada on misaono uspostavi iskrenu i duboku vezu sa Mnom, koja ga čini sposobnim čuti Moju Riječ, a ova prisna veza ne treba nikakav izvanjski znak, nikakvu ceremoniju, i nikakav vidljivi postupak. Otvoreno srce je sve što Ja tražim, kako bi struja milosti Moje Ljubavi mogla pritjecati, da uistinu nahrani i napoji čovjeka, budući njegova duša treba snaženje, i Ja nagrađujem njegovu prisnu vezu sa Mnom, očitujući mu Se Osobno u Riječi. Moja Riječ je Mana koja dolazi s neba, Moja Riječ je zalog Moje Ljubavi, budući je Ljubav jedini put k Meni, kojem će kroz Moju Riječ svi biti podučeni. Moja Riječ je istovremeno sredstvo i cilj, jer ona vodi do Mene, i iz Mene izlazi kao snaga, tako da ona pomogne čovjeku pri usponu. Riječ dokazuje Mene, Koji sam bez početka i bez kraja, Koji Sebe vidljivo objavljujem, dakle poslužujem Moje Tijelo i Krv, svima onima koji to žele prihvatiti od Mene. A svi se vi trebate okrijepiti Mojim darom milosti, svi vi trebate gladnoga i žednoga srca čeznuti za Mojim obraćanjem, svi vi morate žudjeti biti nahranjeni od Mene, i vi ćete uvijek primiti Kruh i Vino; Ja ću vas stalno pozivati na Večeru (Pričest), i kao Moje goste, opskrbiti vas svime što potrebujete za tijelo i dušu. I vaša duša nikada više neće morati gladovati, ako se njoj otvorio izvor, iz kojeg istječe živa voda.

AMEN

Spread the Truth