Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4937 (Granice znanja (znanosti)… Njihovo prelaženje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4937, 16 Srpnja 1950

GRANICE ZNANJA (ZNANOSTI) …. NJIHOVO PRELAŽENJE ….

Vašem znanju nije postavljena granica, no vi sami si ih postavljate putem vaše volje i vašeg stanja zrelosti duše. Jer kako volju tako i stanje zrelosti duše možete promijeniti, i stoga ste vi sami ti koji svom znanju postavljaju granicu. Neznanje, znači nedostatak znanja, posljedica je vašeg još dalekog odmaka od Mene; no ako vi sad u slobodnoj volji smanjujete tu udaljenost, onda ulazite u stanje spoznaje, dakle primate znanje koje odgovara Istini i time vas uvodi u spoznaju. I već u skladu sa vašim stremljenjem tome da dođete u Moju blizinu, stanje svjetlosti u vama, koje dakle odgovara poznavanju Istine, će se povećavati, i to s Moje strane neograničeno.

Ako vi ispunjavate smisao svog zemaljskog života, dakle ako stremite tomu da budete savršeni, tj. da se kroz život u Ljubavi oblikujete u Moje slike, ulazak u znanje u skladu sa Istinom se podrazumijeva, pošto je on sami rezultat života po Mojoj volji, preobrazbe u Ljubav, tako da vi opet stupate iz stanja neznanja u stanje spoznaje, u stanje svjetla koje vam je izvorno bilo dano i koje ste vlastitom krivicom izgubili. Ljubav i znanje po pitanju Čiste Istine, po tome pripadaju zajedno, ona čovjeka opet čini Božanskim bićem koje je bilo na početku.

Od Mene čovjeku ništa ne ostaje skriveno, on može prodrti u sve tajne, samo ako bira ispravan put …. vezu sa Mnom, Koji znam sve …. putem djelovanja u Ljubavi …. Slijedi da čovjeku nisu postavljene granice znanja, jer tko istražuje sa Mnom i o Meni, njemu Ja neću skriti ništa ako je on Istine u punom obimu dostojan putem svog načina života. Jer on s Mojom podrškom može istražiti čak i takva područja koja su razumu čovjeka nedokučiva, ako to njegova volja žudi ali je istovremeno i volja usmjerena njegovom usavršavanju. Jer Ja postavljam uvijete za dijeljenje Čiste Istine, znanja koje jedino Ja mogu predavati.

A uvjeti moraju biti ispunjeni: oblikovanje u Ljubav prvi je uvjet, inače čovjek ne bi bio ni dostojan niti sposoban primiti to od Mene dostavljano znanje. On se prvo mora oblikovati u posudu za prijem Božanskog Duha, kako bi onda kroz Moj Duh bio uveden u najdublje znanje, koje je neograničeno za onoga koji želi preći granice koje mu razum postavlja. No razumljivo će to biti jedino onom čovjeku koji kroz život u Ljubavi i ozbiljno stremljenje k Istini, sam sebi nije stvorio dokaz i time već ušao u znanje. No razumskom čovjeku se taj dokaz ne može dati, jer on ni ne prihvaća kao Istinu to znanje koje je zadobiveno putem djelovanja Duha, i on stoga nikada niti neće moći preći granice znanja koje su njemu kao čovjeku postavljene ….   

AMEN

Spread the Truth