Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4930 (Ljubav prema Bogu – Ljubav prema bližnjemu… Radnici u Vinogradu…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4930, 10 Srpnja 1950

LJUBAV PREMA BOGU – LJUBAV PREMA BLIŽNJEMU ….  RADNICI U VINOGRADU ….

Dolazi vam Riječ Božja, i time stojite u spoznaji Istine, znate i možete podučiti vaše bližnje. Time ste vi dakle radnici u Vinogradu Gospodnjem. Posao čovjeku može biti radost, ali isto tako teret, a potonje onda ako se on radi nerado, dakle ako ne čini zadovoljstvo. Raditi za Gospodara u Njegovom Vinogradu uslužna je djelatnost slobodne volje, a ono što se čini slobodnom voljom, pričinjava i zadovoljstvo, čak i ako je posao težak.

Biti aktivan za Boga i Njegovo Kraljevstvo, najljepši je posao na Zemlji za čovjeka koji Ga ljubi. Tako da je Ljubav prema Bogu odlučujuća za to koliku radost taj posao čovjeku čini, a Ljubav prema Bogu mora se izraziti u Ljubavi prema bližnjemu. Čovjek mora služiti Bogu time što on bližnjemu u njegovoj nevolji pruža pomoć. Tada će ga ispunjavati duboki mir i unutarnje blaženstvo, i on će Bogu biti vjeran sluga. 

Što vam se sada od Boga nudi treba vas potaći na uslužnu Ljubav prema bližnjemu, jer se radi o duhovnom blagu koje je vašim bližnjima nužno, koje sami ne posjeduju i koje im stoga treba biti dostavljeno. Tu je čovječanstvo siromašno, dok vi posjedujete neizmjerno bogatstvo, blago koje trebate neprestano povećavati i s kojim možete usrećivati svakoga s kim komunicirate. Tad služite Bogu i bližnjemu.

I tad ispunjavate i Božansku Zapovijed Ljubavi, i sami ste u blagoslovu Boga, Koji vas je izabrao za Svoje radnike, pošto zna za vašu volju da budete aktivni za Njega. I zato nemate razloga za obeshrabrenost, nemate razloga za dvojbu dok od gore primate Njegovu Riječ koja vam dokazuje Njegovu Ljubav koju Mu trebate uzvratiti vašom Ljubavlju …. Budite dobri i pomoćni prema vašim bližnjima, i time Mu dajete dokaz vaše Ljubavi prema Njemu, koja će vam uistinu biti uzvraćena ….

AMEN

Spread the Truth