Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7103 (Pogrešno tumačenje svetih pisama… Djelovanje duha…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7103, 26 Travanj 1958

POGREŠNO TUMAČENJE SVETIH PISAMA… DJELOVANJE DUHA…

(2 Korinćanima 3:6)

Vi ljudi često objasnite Riječi Svetih Pisama u skladu sa vašom potrebom… Duhovno značenje Riječi se ne podudara sa ciljevima i planovima koje vi ganjate, i vi tumačite slovo koje može imati raznolika značenja. Posljedično tome, mnoge su pogreške bile raširene među ljudima koji unatoč tome tvrdoglavo prianjaju uz njih time što uvijek upućuju na odlomke u Svetim Pismima. Postalo je skoro nemoguće izložiti i iskorijeniti ove pogreške, budući se duhovna tama nastavlja produbljivati što se više Kraj približava. Pa ipak, baš ove pogreške su hridi koje mogu uzrokovati ljudima da podbace, koji streme pronaći Istinu no ipak onda započnu dvojbiti i konačno koriste iste dvojbe da se suprotstave svemu što je zapisano u Knjizi nad Knjigama… Ako su oni striktni tražitelji Istine, onda će oni pronaći Istinu, pa ako i jedino putem različitih sredstava od uobičajenih, kroz proglašivače Božje Riječi… Međutim, ako im nedostaje potrebne žestine za Istinu, oni će lako biti zadovoljni sa tim pogreškama kako bi sebe kompletno razdvojili od vjerovanja ili od religijskih doktrina, koje unatoč tome mogu biti podudarne Istini. Ovo je velika opasnost koja tvori bitan dio svakog obmanjujućeg učenja… Pogrešno tumačenje Svetih Pisama može također biti pripisano utjecaju Božjeg protivnika, jer on također pokušava podsticati mnogo zbrke unutar krugova ljudi koji su voljni vjerovati, i, ako on može sprovesti njegov utjecaj na njihovog vođu, on je uspio u prouzročenju goleme tame. Mnoge Riječi Svetih Pisama su doista kodirane, to jest, njihovo značenje nije očigledno ljudskom razumu, one mogu biti različito objašnjene i biti će jedino ispravno protumačene kada se je duh osobe probudio i želi razjasniti njihovo značenje. To je Božja volja da bi ljudi trebali čitati svaku Riječ sa kompletnom iskrenošću, sa žudnjom za Istinom i u kontaktu sa Njime… tako da im Bog Osobno može govoriti, i onda će On ih doista obrazovati i prosvjetliti ispravno. Ali budući Božji ‘navodni’ predstavnici obično dozvoljavaju njihovom razumu da najprije govori, pošto oni proučavaju i duboko razmišljaju kako bi otkrili značenje Riječi, njezino duhovno značenje će ostati skriveno za njih sve dok oni nisu u najbližem kontaktu sa Bogom i apeliraju za Njegov Duh… I Duh Božji ih hoće podučiti ispravno, ali on će uvijek otkriti isto ljudima. Ni jedna osoba ne bi trebala sebe smatrati sposobnim razumijeti Riječ Božju svojim vlastitim sposobnostima… time što će samo koristiti svoj razum… i ni jedna osoba ne bi trebala sebe smatrati ovlaštenom protumačiti ju bez Božje potpore… Ni jedna osoba ne bi trebala vjerovati kako je upućivanje formalnih molitvi dovoljno kako bi se osigurala Božanska potpora za sebe samoga. Bog očekuje više… On očekuje život Ljubavi koji oblikuje srce u primajuću posudu za Božanski Duh, budući se On može jedino sjediniti sa ‘Ljubavlju’, i budući Njegov Duh može jedino ostvariti učinak u osobi koja je sebe oblikovala u Ljubav… I iz ovog je očigledno opet kako jedno tumačenje može biti procijenjeno u odnosu na Istinu… Čak najpronicljiviji razum je nesposoban ustvrditi Istinu gdje način života čini nemogućim za Božji Duh da sebe očituje, jer djelovanje Duha ne može biti nadomješteno od strane razumske aktivnosti. Toliko puno obmanjujućih učenja ne bi moglo biti rašireno u svijetu da se poštovalo uvijek ovo temeljno pravilo da ‘trnje ne može roditi nikakvim plodom…’ (Matej 7:15-20) I baš oni ljudi koji su bili veliki pomagači za Božjeg protivnika (Sotonu) su sebe istaknuli najviše sa tumačenjima i prijevodima Svetih Pisama, premda rezultati sebe jedino razotkriju u kasnija vremena, budući su oni vodili do podjela i rasprava i prouzročili još više zbrke. I jedino je opet moguće izaći na kraj sa takvim pogreškama sa Čistom Istinom od Boga, prenošenje koje, prema tome, takođe potrebuje jedan probuđeni duh. Ali jedino ljudi koji žive u Ljubavi i nude unutra-prebivajućem Duhu priliku zapaliti svjetlo u srcima ljudi će prihvatiti takve ispravke… Međutim, jedino Istina rezultira u blagoslovima… Svaka pogreška je prepreka na putu uzlaza. Iz ovog razloga Čista Istina treba biti proglašavana naglašeno od strane onih koji ju prime od Boga Osobno. Jer ovo je zadatak koji im je bio dan u isto vrijeme kada su primili Istinu, budući je jedino Istina svjetlo i jedino Istina vodi do blaženstva.

AMEN

Spread the Truth