Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7097 (Borba ili služenje u zemaljskom životu…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7097, 19 Travnja 1958

BORBA ILI SLUŽENJE U ZEMALJSKOM ŽIVOTU…

Zemaljski put niti jednog čovjeka neće biti bez borbe, svatko će je morati proći, i treba uložiti sve da postane i ostane pobjednik …. jer jedino kroz neprestanu borbu će sazrjeti njegova duša koja na početku njegovog utjelovljenja kao čovjek sadržava još puno nezrelih duhovnih elemenata, koji će joj toliko više otežavati koliko savjesnije ona ispunjava svoj životni zadatak ….

Jer, radi se i o borbi koju i Moj protivnik vodi za svaku dušu, time što pokušava utjecati na nezrelo duhovne elemente, kako bi se izrazili po njegovoj volji. A traži li duša istinski k Meni, ona tada prije svega mora pružiti otpor onim požudama i apetitima koji jasno otkrivaju djelovanje Moga protivnika …. što zahtjeva puno ozbiljnosti i snage, ali je i moguće uz neprestanu potragu Moje pomoći u obliku dostave snage.

No svaka pobjeda u takvim borbama protiv samih sebe, protiv svojih vlastitih požuda i loših navika, njegovu će snagu umnožiti i Mome će protivniku sve više onemogućiti pristup …. jer takva jedna pobjeda istovremeno je i potiskivanje samoljublja.

I pošto se pojačava dostava snage s Moje strane, ona onda biva korištena za nesebična djela Ljubavi …. a to znači i približavanje Meni i odvajanje sebe od Mog protivnika. I stoga se može reći da se čovjek tokom svog zemaljskog postojanja mora ili boriti ili služiti …. kao što služenje svjedoči o pobjedi u borbi koje je prethodilo “služenju u Ljubavi”.

Onaj čija je unutrašnjost ispunjena nesebičnom Ljubavlju, taj će morati proći manje teških borbi, ili pak, taj će lakše biti u stanju pružiti otpor ako bude tlačen od Mog protivnika da mu bude po volji. On će uz pomoć svoje Ljubavi još nezrele čestice svoje duše i svoga tijela moći brže dovesti do zrelosti, jer putem svoje nesebične Ljubavi, putem svog “služenja bližnjemu”, osigurava sebi i Moje prisustvo, a Ja sam najsigurnija zaštita od protivnika …. Unutarnje borbe još uvijek su znak (njegove) izvjesne vlasti nad vama, dok služenje u Ljubavi već svjedoči o vašoj pripadnosti Meni, koja vas oslobađa od njegovog bremena.

No putem ne-Ljubav(nost)i pokazujete da mu još uvijek pripadate, i vi ćete stoga biti i izloženi teškim borbama, isto tako morati ćete primjenjivati silu kako biste sebi priskrbili nebesko Kraljevstvo (Matej 11:12). A ako je to vaša volja, tada će vam uistinu i pritjecati Snaga da pobijedite onoga koji vas želi spriječiti da uđete u Moje Kraljevstvo.

No jao si ga onima koji su ravnodušni …. koji niti su spremni služiti u Ljubavi niti žele na sebi poduzeti svjestan duševni rad …. koji će samo zato jako rijetko morati imati unutarnje borbe, već su radiji sprovoditi volju Moga protivnika ….  Oni će doduše prirodno često imati manje tešku zemaljsku sudbinu, osim ako ih Ja ne obuhvatim čeličnom rukom, tako što ih putem teških udaraca sudbine težim privesti drugačijem načinu razmišljanja …. a to će onda značiti i teške unutarnje borbe u kojima se moraju pokazati.

Bez borbe se ne može izvojevati pobjeda, bez borbe nečiste čestice duše ne mogu se pročistiti, i bez borbe čovjek za-ostaje na istom stupnju razvoja, ako Ljubav u njemu nije iznimno jaka, pa da Ljubav jeste i ostaje pobjednica …. pa da napadi i kušnje Mog protivnika odmah budu odbijeni snagom Ljubavi, Koja je snaga iz Mene. Jer, Ljubav postiže sve, Ljubav će s lakoćom postići pročišćavanje još nezrelih duhovnih elemenata, Ljubav će uvijek samo htjeti služiti, a čovjek u Ljubavi automatski uspostavlja kontakt sa Mnom, a on time uz sebe ima i jednog daleko moćnijeg Gospodara i Zaštitnika, nego što je onaj koji se želi uzdići do pozicije gospodara.

A svaka pobjeda koju je odnio pojačat će i Ljubavnu snagu, stoga jedino što trebate je Mene moliti za dostavu snage, i ona će imati svoj učinak u sposobnosti da zagospodarite svim požudama, manama i lošim navikama, i tad, umjesto da zadovoljavate samoljublje, činite nesebična djela Ljubavi ….

Jer to je vaš zadatak, vaš cilj na Zemlji, da vaše biće oblikujete u Ljubav …. a to će Moj protivnik uvijek željeti da spriječi što međutim s vaše strane zahtijeva neprestanu borbu. Ali vi u toj borbi možete biti i ostati pobjednici, ako Me u Isusu Kristu zazivate za osnaženje vaše volje, za dostavu snage i za oslobođenje od onoga koji vas još drži svezanima ….

AMEN

Spread the Truth