Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7096 (Nemojte proigrati vaš vječni život…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7096, 18 Travanj 1958

NEMOJTE PROIGRATI VAŠ VJEČNI ŽIVOT…

Nemojte proigrati vaš vječni život… Treba priznati, jednog dana će on biti podaren svima vama, ali vječnosti beskrajne agonije i tame mogu i dalje proći kada ste u stanju smrti i potpuno bez snage i svjetla. I vi možete produžiti ovo stanje agonije neograničeno tako da doista možete govoriti o ‘vječnom prokletstvu’… ali koje vam nisam Ja dao, namjesto toga vi ste ga dobrovoljno uzrokovali i nastavljate ga uzrokovati sami ako podbacite iskoristiti vaše ljudsko postojanje da bi za sebe postigli vječni život. Ja vas neću pustiti da budete izgubljeni zauvijek, budući ste vi Moje žive tvorevine koje Sam Ja ljubio od početka i isto tako neću nikada prestati ljubiti, ali vam Ja ne mogu dati život prerano ako vi sami radije birate stanje smrti, ako ste nevoljni prihvatiti život od Mene… Međutim, vi ga možete sa lakoćom steći time samo što ćete sebe povjeriti Meni, Koji Osobno jesam vječni život… I u ovu svrhu vam je dan zemaljski život, gdje ste u posjedu razuma i slobodne volje, gdje možete prihvatiti poduke u svezi vašeg zadatka na Zemlji i time vi jedino trebate htjeti izroniti iz stanja smrti. I ovo vrijeme na Zemlji je vrlo kratko, nikakve se velike žrtve ne očekuju od vas s obzirom na to što ćete primiti ako iskoristite vašu volju ispravno. Životni vijek ljudskog bića je vrlo kratak ali je dovoljan da vam omogući postići cilj… Ipak vaš pripremni razvoj je uzeo jedno beskonačno dugo vrijeme dok niste bili sposobni ući u stadij ljudskog bića… I on će uzeti jedno jednako beskrajno dugo vrijeme dok vi opet nećete primiti milost da ponovite vašu probu volje. Dužina ovih beskonačnih vremena nadilazi vaše ljudsko poimanje budući je vaše razmišljanje ograničeno u vašem nesavršenom stanju… I baš kao što vi ne poznajete ovu agoniju, budući vam je retrospekcija vašeg pripremnog razvoja oduzeta tijekom vašeg zemaljskog života, vi isto tako ne poznajete neopisivo blaženstvo koje je integralno pojmu ‘vječnog života’… Vi ne znate o divotama koje vas očekuju u Mojem kraljevstvu kada se vi konačno odlučite povratiti k Meni… A niti jedna niti druga informacija vam ne može biti dokazana, budući bi onda bilo nemoguće donijeti slobodnu odluku volje. Ali vi trebate vjerovati čak bez dokaza i živjeti vaš zemaljski život sukladno, vi ne bi trebali proigrati blaženstvo ‘života’ u Mojem kraljevstvu, vi svi trebate uključiti ovu mogućnost u vaše razumsko razmatranje čak ako vam ona izgleda nevjerojatna… i vi trebate živjeti tako da ne trebate sebe prekoravati kada je čas vašeg odlaska sa ove Zemlje pristigao jednog dana. Vi trebate također slušati one koji govore o takvim stvarima koje se ne odnose na fizički svijet… I vi trebate promišljati o tome i zamišljati kako bi prošli ako su oni u pravu… Previše toga je u opasnosti da bude izgubljeno za vas ljude, to nije samo pitanje nekolicine godina poput vašeg života na Zemlji… to se tiče vječnog života, to se tiče bez-krajnog stanja najuzvišenijeg blaženstva… stanja u svjetlu i snazi koje je bilo vaše u početku… I za ovu vječnost u svjetlu i snazi vi se jedino trebate odreći potpuno bezvrijednih stvari za jedno vrlo kratko vrijeme, za ‘trenutak’ ove vječnosti… Ali vi vrednujete ove stvari iznimno visoko, i stoga ćete proigrati ‘život’ i produžiti ostajanje u stanju smrti opet za jedno beskrajno vrijeme… I sve što Ja mogu učiniti da vam pomognem postići život je neprestano slati Moje glasnike vama ljudima, koji vas upozoravaju i opominju namjesto Mene, koji vas trebaju nadahnuti da pokušate pristići do Istine… koji vam ukazuju da Ja, kao jedina Istina, prosvjetljujem vaše misli, koji vas savjetujem da uspostavite vezu sa Mnom Osobno, tako da vas onda mogu dohvatiti i privući k Sebi… Ali vi morate napraviti prvi korak, budući vas Ja neću prisiliti poradi vaše apsolutne sreće. Ali Ja ću poduprijeti i osnažiti čak najslabiju volju koja se okrene ka Meni. Prouzročio Sam da cijelo stvaranje dođe u postojanje kako bi vam dao život. Ja ne želim vašu smrt, Ja želim da živite i konačno izbjegnete vašem stanju smrti, koje je već trajalo jedno beskonačno vrijeme… Ja vam želim iznova pružiti Moju Ljubav i ponuditi vam predivnu sudbinu koja nikada opet neće dokončati… Ali vas Ja ne mogu zaustaviti da se još jednom zaputite stazom u bezdan ako vi iznova dobrovoljno slijedite Mojega protivnika (Sotonu) koji je jednom bio uzeo vaš život i izručio vas u smrt. Ja vas jedino uvijek iznova pozivam ‘Nemojte proigrati vaš vječni život…’ ali vi trebate slijediti Moj poziv dobrovoljno, vi trebate nastojati postići život dok živite na Zemlji, i Ja ću vam ga doista pomoći postići budući vas ljubim.

AMEN

Spread the Truth