Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

7094 (Zemaljski svijet je kraljevstvo protivnika…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7094, 16  Travanj 1958

ZEMALJSKI SVIJET JE KRALJEVSTVO PROTIVNIKA…

Budući je zemaljski svijet kraljevstvo Mog protivnika (2 Korinćanima 4:4), u ovome on ima također određeno pravo, koje mu od Mene neće biti umanjeno, ali koje mu vi ljudi sami možete osporiti, ako se ne klanjate njegovoj volji. Jer, on nastoji po svojoj volji djelovati upravo kroz svijet, kroz sve što je povezano s materijom… On pokušava u vama ojačati gramzivost za materijom, na vas utječe putem materije, dok vam je stavlja pred oči tako zavodljivo, da je vi nastojite posjedovati… Ja ne sprječavam njegove postupke ni njegove nakane, jer on još polaže pravo na vas, koji ste ga jednom dobrovoljno slijedili u ponor… Ali vi mu se možete oduprijeti, možete odoljeti svim iskušenjima, ako se ozbiljno namjeravate od njega osloboditi i proći vaš zemaljski put s uspjehom. Jer on ne može prisiliti vašu volju, vi sami možete odlučiti u punoj slobodi, i morate ispravno iskoristiti ovu slobodu, trebate prepoznati svijet kao njegovo kraljevstvo i nastojati mu pobjeći. U tome ću vam uvijek pomoći, ako je vaša volja ozbiljna. I zato se ne možete nikada osloboditi od odgovornosti prema vašoj duši, jer vi sami morate odlučiti da li Moj protivnik zadržava moć nad vama ili ćete se osloboditi od te moći. On vas ne može prisiliti, a Ja ne primjenjujem nikakvu prisilu, ni prema vama, ni prema njemu… Ali u istoj mjeri u kojoj on na vama iskušava svoje moći zavođenja, i Ja sam također spreman opskrbiti vas Darovima Milosti, tako da vam je sasvim moguće odoljeti mu. A ako je sada trenutno duhovno stanje ljudi tako nisko, ako je njihovo mišljenje još jedino materijalno usmjereno, i sve njihove misli i želje se odnose samo na dosezanje zemaljskih dobara, to se treba pripisati jedino ljudima, jer oni dobrovoljno ispunjavaju želje Moga protivnika, premda bi mu se mogli oduprijeti… I uvijek iznova je slobodna volja ono što određuje duhovno stanje svakog pojedinog čovjeka, koja mu također neće biti oduzeta, dok god on kao čovjek prebiva na ovoj Zemlji. Ali on može upravo kroz svoju slobodnu volju, kroz zloupotrebu njegove volje, doći tako daleko, da njegova volja ponovno bude ograničena, da on opet bude vraćen u stanje potpune neslobode, koje je iznimno bolno… da on sam postane materija, kojoj je težio tijekom svog zemaljskog života. Tada je protivnik, doduše, odnio pobjedu, budući je spriječio povratak Meni, ali on ga je samo odgodio, a duhovno, koje je držao pridobivenim za sebe kroz njegov utjecaj, ponovno će biti povučeno od njegove moći i njegovog utjecaja. A ovo također znači slabljenje njega samoga opet za beskrajno dugo vrijeme. Moje Kraljevstvo nije od ovoga svijeta… Ove Riječi vama ljudima trebaju najjasnije reći što trebate misliti o zemaljskom svijetu… ako vam je uopće stalo do toga da jednom uzmete u posjed Moje Kraljevstvo. Ali baš se svjetovni ljudi, materijalisti, zadovoljavaju posjedovanjem ovoga svijeta, ne teže nikakvom duhovnom Kraljevstvu, jer su već potpuno podlijegli čarima gospodara ovoga svijeta, iako ga također oni ne priznaju kao biće pod čijim su utjecajem. Jer on ih udara potpunim sljepilom, on im ometa još tako slabo Svjetlo spoznaje, on im pali zasljepljujuća svjetla koja im onemogućavaju da vide pravo Svjetlo… A Ja neću zaustaviti njegovo djelovanje, obzirom da se radi o slobodnoj odluci volje, koju čovjek mora donijeti na Zemlji… Moja sredstva pomoći, međutim, mogu doprinijeti promjeni volje, jer se sastoje uglavnom u tome da se pred oči čovjeka dovede raspadljivost materije, da im se uvijek iznova oduzme njihova imovina, da ih se potakne na težnju za neraspadljivim Dobrima… zbog čega će se u vrijeme Kraja uvijek iznova odvijati događaji koji ljudima sasvim jasno ukazuju na bezvrijednost onoga što nudi svijet. Jer Ja ne propuštam ništa čime ljudima još može biti pružena pomoć, Ja činim sve da ih poštedim sudbine novog progonstva, čije značenje ljudi ne poznaju i također u to ne vjeruju, ako im je znanje dostavljeno. I stoga će im se još mnogo toga dogoditi, prije nego dođe Posljednji Dan, koji onda također neopozivo odlučuje  sudbinu svih ljudi.

AMEN

Spread the Truth