Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7093 (“Mnogi su pozvani, rijetki odabrani…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7093, 15 Travnja 1958

“MNOGI SU POZVANI, RIJETKI ODABRANI…”

“Mnogi su pozvani, ali rijetki odabrani …. “ (Matej 22:14) Ali ove Riječi ne trebate shvaćati tako da Ja kao da samo prema nekima imam posebnu Milost, kao da si nasumice odabirem Moje sluge i suradnike na ovoj Zemlji. Više je do vas samih da se vi uredite tako da vas Ja tad mogu izabrati za aktivnost koja zahtjeva određene preduvjete, aktivnost koju ne može vršiti svatko, ako se na odgovarajući način sam ne oblikuje u svom biću.

A mnogi bi to mogli …. stoga su mnogi pozvani …. no rijetki to čine, samo rijetki preobrazbu svoga bića uzimaju tako ozbiljno da ih Ja stoga i mogu odabrati za službu za Mene. 

No do tog odabira opet mora doći s Moje strane, ne može se čovjek sam “pozvati”, on isto tako ne može biti pozvan od drugog čovjeka da bude pravi sluga Božji …. radi čega se dakle na sve koji se na Zemlji kao takvi izdaju niti ne može gledati kao na “Moje sluge”.

Da bi se moglo stupiti u Moju službu moraju biti ispunjeni uvjeti koji dozvoljavaju djelovanje Moga Duha. A Moj Duh opet može biti aktivan samo onda kad se je čovjek putem marljivog rada na duši oblikovao u posudu u koju Moj Duh tad neprestano može utjecati.

A taj rad na duši sastoji se u preoblikovanju svoga bića …. u preobrazbi svog samoljublja u nesebičnu (bezinteresnu) Ljubav prema bližnjemu …. jer Ja putem Moga Duha mogu djelovati samo u čovjeku koji vodi život u Ljubavi i time i može shvatiti jezik vječne Ljubavi Koja se putem Duha tad izražava. Doduše, ne može se tvrditi da nemaju Ljubavi svi ljudi koji se dakle izdaju za Moje sluge  …. koji su ispunili sve zemaljske pripreme za poziv koji se zvanično naziva “dušebrižničkim”.

No ti ljudi se prvo moraju osloboditi naučenog znanja, prvo sa Mnom moraju uspostaviti jednu tako intimnu vezu da ta veza tada za sobom povlači Moje odabiranje za službu za Mene …. i moraju vjerovati da im Ja dajem odgovor na svako pitanje koje postavljaju …. dakle moraju svjesno osluškivati odgovor i tako omogućiti da ih tada direktno poučavam, u kojem god obliku to bilo ….

No te veze sa Mnom nisu uspostavljane putem formalnih molitvi ili putem sprovođenja ceremonijalnih postupaka …. nego su one uvjetovane dječjim predanjem Ocu i dakle određenom dječjom vjerom, koja im i izvire iz njihovog života u Ljubavi. Tek tada pozvanje će uslijediti i s Moje strane, jer tad je on upravljan i podučavan putem Moga Duha, tek tada će znanje koje je on primio putem proučavanja u njemu oživjeti, ili će pak kao potpuno neuk, od strane Moga Duha …. od Mene Samoga …. biti uveden u Znanje koje odgovara Istini. 

I tek tada može mi biti prikladan radnik na Zemlji, sluga koji Mene i Moje Ime zastupa pred svijetom. A kako svi vi ljudi u sebi možete razviti Ljubav, time ste svi i pozvani …. No Ja mogu odabrati tek onoga koji se prikladno oblikovao u slobodnoj volji.

No ne može se ubrajati u Moje sluge nitko kome je “djelovanje Duha” strano …. tko ne vjeruje u to da se Ja Sâm u Riječi objavljujem ljudima, tko niječe da se Ja direktno obraćam Svojoj djeci na Zemlji …. tko dakle niti ne razumije što su “darovi Duha”, tko dvojbi ikakvo djelovanje Duha, jer on kroz svoje biće ili svoju sklonost onemogućava da se Moj Duh u njemu izrazi.

A opći je nedostatak, a posebno je izražen kod onih koji se nazivaju Mojim predstavnicima na Zemlji, taj da je nijekano ikakvo “direktno djelovanje putem Njegovog Duha”, i svaki “odabrani” neprijatelj je i napada ga se. A i to je znak Vremena Kraja, to da su samo rijetki ljudi još prosvijetljenog duha, a da mnogi tvrde da su postavljeni od Mene za službu koju vrše na Zemlji.

No ti nikada ne mogu biti Moji glasnogovornici pred drugim ljudima, jer oni Mi ne daju mogućnost da se Ja Sâm mogu izraziti kroz njih. Prije se tu radi o tome da oni govore svoje vlastite stvari, a to će ostati bez rezultata ili će pak imati štetne posljedice, jer gdje ne mogu govoriti Ja, tamo govori Moj protivnik, pa čak iako se on naoko i posluži Božanskom Riječju.

Sve te sluge, sluge su svijeta koje traže i koje su našle čast, slavu ili zemaljski osigurano postojanje, kojima međutim Kraljevstvo Božje nije blizu (nije im prišlož) …. koji svome Bogu i Tvorcu nisu bliže nego bezbrojni drugi ljudi, inače bi svim snagama stremili unutarnjem prosvjetljenju i time i uspostavili kontakt sa Mnom, a kojima bi onda i moglo uslijediti ‘pozvanje’ s Moje strane. Upravo izlijevanje Duha ljudima je još nerazumljiv pojam …. a to je znak da si ovi Duh u sebi još nisu probudili putem Ljubavi. 

A da bi se Meni moglo biti prikladan sluga, moralo je prethoditi to buđenje Duha, jer tek tada on može od Mene primiti poduke, tek tada on može i hoće vršiti posao za koji Mi je potreban …. tek tada on je od Mene odabran za misiju, koja je od prevelikog značaja, pa stoga i zahtjeva prave suradnike na Zemlji da bi mogla biti sprovedena na blagoslov ljudi kojima je pomoć potrebna u duhovnoj potrebitosti ….

AMEN

Spread the Truth