Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7092 (Utjelovljenje sotonskih bića… Novo prognanstvo…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7092, 14 Travanj 1958

 UTJELOVLJENJE SOTONSKIH BIĆA… NOVO PROGONSTVO…

Svaki Period Iskupljenja je određenog vremenskog trajanja, a ono je također ispoštovano, budući je bilo uspostavljeno od Mene u svoj mudrosti i Ljubavi, stoga je u Planu Mojega vječnog poretka bilo prepoznato kao dovoljno za Iskupljenje duhovnog, koje u ovom Periodu (Epohi) hoda kao čovjek na Zemlji. No, ako se sad duhovni uspjeh ne postigne u ovom utvrđenom vremenu, onda je to jedino zbog slobodne volje ljudi, jer ova nije određena. Svi bi ljudi mogli doći do slobode, jer im na raspolaganju stoje sve milosti, jer su na Moj nalog vođeni i čuvani od duhovnih bića, i jer na njih također sve sudbinski prilazi tako da oni samo trebaju poduzeti put k Meni… Ali oni na to neće biti prisiljeni… oni potpuno slobodno polažu svoju odluku volje tijekom njihovog zemaljskog života. No, čim je vrijeme jednog Perioda Iskupljenja prošlo, za ovo duhovno koje hoda Zemljom kao čovjek neizbježno je istekao i rok koji mu je bio dodijeljen, a stupanj njegove zrelosti je sada presudan za boravište tog duhovnog. Započinje novi Period, koji će opet imati svoje određeno vrijeme, jer se na Kraju Perioda razvoja uvijek može računati s tim da je sve istupilo iz reda, budući je u vrijeme Kraja „Bogu-protivno“ izmaklo kontroli, odnosno, čovječanstvo je zanemarilo sve mogućnosti razvojnog napretka, jer ono više ne teži nikakvom duhovnom uspjehu, i jer Zemlja sada nosi posebno mnogo kao „čovjek utjelovljenog duhovnoga“, koje Mi je još sasvim nepokorno, na koje daleko više može utjecati Moj protivnik nego Ja, koje stoga još uvijek pripada vjernim sljedbenicima Mojega protivnika. Ali i ovom duhovnom mora biti dopušteno utjelovljenje na Zemlji, jer je došlo njegovo vrijeme, koje je također utvrđeno za sva bića koja su prevalila put kroz tvorevine do njihovog posljednjeg stadija kao čovjek… Jer, za sva ta bića postoji mogućnost da odustanu od njihovog nekadašnjeg otpora i postanu slobodni tijekom jednog Perioda Iskupljenja. I zato će vremensko razdoblje uvijek biti ispoštovano, premda u Posljednjem vremenu gotovo da više i nisu zabilježeni nikakvi uspjesi… Okonča li međutim jedna takva Epoha, onda je i sve protivniku poslušno duhovno, kao i on sam, vezano… odnosno, duhovno koje je podbacilo kao čovjek, iznova će biti razloženo, i opet vezano u tvorevine Nove Zemlje; on sam je međutim lišen svoje snage i moći, i on se više ne može okušavati na ljudima, koji su sada utjelovljeni na Novoj Zemlji… Započinje novi Period opet prema Planu Spasenja od vječnosti, gdje se Moja Ljubav, mudrost i moć otkrivaju svim ljudima, koji sada idu Zemljom u svrhu konačnog oslobođenja iz forme. Vremensko trajanje jednog Perioda Izbavljenja skoro nikada ne može od ljudi biti sa sigurnošću utvrđeno, što je također utemeljeno u Mojoj mudrosti, budući bi ih svaki dokaz učinio ne-slobodnima u njihovoj volji i vjerovanju. A zato ni najave skorog Kraja ne nalaze nikakvu vjeru kod ljudi koji pripadaju „onima koji su podbacili“. Međutim, to Mene ne zadržava da sprovedem Svoj Plan Spasenja, no žrtve će biti uvijek jedino ljudi koji ne žele prihvatiti ono što im je preneseno, budući je njihova sudbina zapečaćena: beskrajno dugo vrijeme milosti je za njih bilo bez rezultata (uspjeha), i oni iznova moraju započeti tamo gdje su stajali na početku trenutnog Perioda Iskupljenja… Oni će iznova biti rođeni u tvrdoj materiji, koje su se prije beskrajno dugo bremena već smjeli osloboditi, sudbina koja uistinu nije poželjna, a ipak oni ne mogu biti pošteđeni, jer su već izvojevanu slobodu iznova zloupotrijebili. No, za Mene je tisuću godina kao jedan dan… Ipak je jednom došlo vrijeme kada se ispunila jedna Epoha, kada je Kraj ovog vremena milosti koje je duhovnome bilo dodijeljeno da postane slobodno… Jer, Moj Plan je neopoziv, jer mu u temelju leži najdublja mudrost i Ljubav, a Ja nikada ne želim dati smrt, nego uvijek život bićima koja su jednom potpuno slobodno izabrala smrt, no koja od Mene trebaju iznova biti probuđena u život. AMEN

Spread the Truth