Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

7089 (“Ja sam kruh života, mana koja silazi dolje s neba…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7089, 11 Travanj 1958

‘JA SAM KRUH ŽIVOTA, MANA KOJA SILAZI DOLJE SA NEBA…’

(Ivan 6)

Ne budite zadovoljni time samo što ćete sebe hraniti na zemaljski način, osiguravajući tijelo sa kruhom kojeg potrebujete da bi živjeli, radije žudite namjesto toga kruh sa neba, koji je ishrana za vašu dušu… I vjerujte Mi, u jednoj hitnoj situaciji će potonji također biti sposoban održati tijelo, ali prvospomenuti nikada neće služiti duši u njezinom višem razvoju… To je zašto sam rekao ‘Ja Sam kruh života, mana koja silazi dolje sa Neba…’ Jer ako primite u sebe (provarite) Mene Osobno… Moju Riječ… vi ćete živjeti u vječnosti. Ipak vaše tijelo će prestati postojati čak ako ga i hranite neprestano sa zemaljskom hranom. Njemu je dano njegovo vrijeme, i kada je ovo dokončalo nikakva zemaljska ishrana neće pomoći da bi ga održala na životu. Iz ovog razloga bi vi trebali biti više zabrinuti time da duši udijelite život, vi bi ju trebali neprestano hraniti sa kruhom sa Nebesa, vi bi joj trebali učiniti hranu dostupnom, koja joj jedino može biti ponuđena od strane Mene. Prema tome, vi bi Mi trebali pristupiti direktno i zaklinjati Me za istinsku ishranu i istinsko osvježenje. I uvijek se prisjetite Mojih Riječi ‘Ne razbijajte glavu, govoreći, što ćemo jesti ili što ćemo piti… nego tražite prije svega kraljevstvo Božje, i Njegovu pravednost, i sve ove stvari će vam biti nadodane…’ (Matej 6:33) Samo kada bi ljudi vjerovali ovom obećanju…

Međutim, sve njihove misli i namjere su i dalje čisto zemaljski-naklonjene a ipak, ni jedna osoba ne može produžiti život njegova tijela ni za jedan čas ako je Moja volja odlučila drugačije. Ali niti može osoba dati život njegovoj duši ako ju on pusti da gladuje, ako ona ostane bez hrane i pića poradi tijela. Ali pošto vi ljudi znate da tijelo potrebuje hranu kako bi živjelo, vi postajete krivi ako isto tako ne priskrbite za dušu, koja ne može prestati postojati; vi postajete krivi budući vam Ja prilazim opet i iznova nudeći hranu za vašu dušu… budući ste vi opetovano adresirani od strane Mojih glasnika i trebate ih jedino slušati i živjeti u skladu sa njihovim riječima kako bi Mi osigurali priliku da vas duhovno nahranim i osvježim za dobrobit vaše duše. Opet i iznova su vam Moje Riječi učinjene dostupnima, opet i iznova od vas se traži da uđete u kontakt sa Mnom, vi ste pozvani na gozbu i možete doći do Mojeg stola u bilo koje vrijeme i time prihvatiti ishranu od Mene za vašu dušu… Jer Moja Riječ je nebeski kruh, ona je živa voda, Moja Riječ je tijelo i krv…

Jedino Moja Riječ je ispravna hrana za vašu dušu koja će joj pomoći postići život kojeg nikada opet neće izgubiti… I budući vi tako oskudno zadovoljavate potrebe vaše duše, vi ćete također trebati trpjeti fizičku nedaću, vrijeme će doći kada ćete vi, također, trpjeti oskudicu onog što vam je potrebno za vaš zemaljski život, ako vam Moj protivnik ne osigura dovoljno da ćete zaboraviti na vašu dušu… Ali ako mu vi još niste u cjelosti pali žrtvom, opipljiva zemaljska nedaća bi vas i dalje mogla nagnati da Mi se okrenete i zaklinjete Me da opozovem potonju, i onda vaša duša može biti hranjena u isto vrijeme, budući će svaka veza sa Mnom osigurati snagu za dušu, što će time predstavljati da je duhovno hranjena. Nebeski kruh je nezamjenjiv, i od činjenice da Sam Ja opisao Sebe kao ‘kruh života’ očigledno je da se vi morate približiti Meni Osobno, da Ja želim Sebe predati, budući bi želio dati život vašoj duši… I vi doista ne trebate ići daleko kako bi bili sa Mnom, vi jedino trebate ući u tišinu i okrenuti vaše misli ka Meni, onda ćete Me privući ka vama, vi Me obavezujete da vam ponudim Moje darove, da vam ponudim ishranu i osvježenje, jer čim napravite mentalni kontakt sa Mnom tijekom molitve u šutnji vi ćete također otvoriti vaše srce, tako da Ja Osobno mogu ući, i onda vi doista više ne trebate biti gladni. I Ja vas neću jedino duhovno hraniti nego također i na zemaljski način, jer ovo je obećanje koje Sam dao i Ja ću održati Moju Riječ‘Ali tražite prije svega Kraljevstvo Božje, i Njegovu pravednost, i sve ove stvari će vam biti nadodane…’

AMEN

Spread the Truth