Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7084 (Vjera u Misiju čovjeka Isusa…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7084, 5 Travanj 1958

VJERA U MISIJU ČOVJEKA ISUSA…

Da bi se moglo vjerovati u Isusa Krista i Njegovo djelo Otkupljenja, u Misiju čovjeka Isusa i njeno ostvarenje, nisu dovoljna znanstvena istraživanja ili razumski stečeno znanje, budući da je Njegova Misija bila duhovna, a duhovno se ne može razumski dokučiti ili dokazati. Čovjek Isus je, međutim, prošao Zemljom baš kao i svaki drugi čovjek, jer se čak i u one neobične fenomene (pojave), koji su pratili Njegovo rođenje, a ponekad i Njegov zemaljski život, sada može još jedino vjerovati… Oni mogu danas, kao i onda, biti prirodno objašnjeni od strane protivnika, ukoliko su za takve fenomene još prisutni vjerodostojni dokazi. No, ovo je također bilo od Mene tako planirano, jer upravo vjera u Njega i Njegovo djelo Otkupljenja ne smije biti postignuta prisilno, nego mora biti stvar slobodne volje svakog pojedinog čovjeka. Ova vjera može biti stečena pod određenim uvjetima, i ona će, dok god je Zemlje, uvijek iznova zahtijevati ove uvjete… baš zato što se radi o duhovnom sazrijevanju duše, o konačnom oslobađanju od Mojega protivnika. U svako doba su ljudi mogli biti uvedeni u znanje, koje upravo otkupljujuće djelo Isusa Krista ima za najvažniji sadržaj… i ljudima će u svako vrijeme biti moguće steći živu vjeru, u ono što će sa sve većom žestinom biti odbacivano kao legenda, za što se također nikada ne može pružiti takav dokaz, koji prisiljava čovjeka na vjeru u Isusa Krista… Uvijek iznova ću Ja među ljudima djelovati u Duhu… Ali, takvo djelovanje Duha neće nikada moći biti stopostotni dokaz za bližnje. Duhovno znanje će uvijek biti samo vjerovano i shvaćeno od onih ljudi, koji sami streme duhovno, koji svoj duh u sebi bude u život, i koji onda uistinu više ni ne trebaju nikakav dokaz, a ipak su ispunjeni unutrašnjim uvjerenjem. Tko ovim pitanjima, koja se tiču Isusa Krista i Njegovog djela Otkupljenja, pristupa razumski, gubi se u mnoštvu misli, i ne nalazi izlaza. Jer, on uvijek nastoji dokučiti samo ljudsko, on odvaguje (odmjerava) svako za i protiv, i naposljetku je jednako tako u neznanju kao i prije… Jer, čak i ako on nalazi dokaze za postojanje čovjeka Isusa, za razloge Njegove osude i Njegove sramotne smrti na Križu… dok god on ne zna o duhovnim motivima (pobudama) Njegovog postojanja na ovoj Zemlji… dok god on ne vjeruje, da Sam ja Sam u ovom čovjeku želio stvoriti, i stvorio, vezu sa cijelim čovječanstvom, dok god njemu uopće nedostaje duhovno znanje, on je također sasvim nezainteresiran dokazati zemaljski život čovjeka Isusa, ili pokušati objasniti Njegovo zemaljsko djelovanje, budući je za takve ljude također posve beznačajno da li je On živio na Zemlji ili nije, da li Njegovo postojanje može biti povijesno dokazano… Jedino odlučujuće je prepoznati Isusa Krista kao Božanskog Otkupitelja, kao Mojega Poslanika, Koji je Meni Samome služio kao omotač… A ova tajna se ne može proniknuti razumskim putem, ali vrlo je lako shvatljiva ljudima koji žude za Mnom, koji poštuju Moje lake zapovijedi Ljubavi. Oni će probuditi Duh u sebi, Koji im daje svjetlo nad svime, a posebno nad djelom Otkupljenja. I stoga je u svakom trenutku moguće dobiti potpuno razjašnjenje o Jednome, Koji mora biti priznat kao „Sin Božji i Otkupitelj svijeta“… Koji mora biti priznat zato, jer je On sklonio Mene Samoga, i stoga je priznavanje Njega, istovremeno i priznanje Mene Osobno, koje ste Mi jednom uskratili, te ste zato i pali u stanje lišeno spoznaje. Čovjek Isus je Svojim zemaljskim životom ispunio Misiju: iskupiti (okajati) vaš nekadašnji grijeh. Sve dok ova Misija čovjeka Isusa ne bude prepoznata, do tada čovjeku također nedostaje živa vjera u to, on ostaje nepromijenjen u tom stanju lišenom spoznaje, i tada mu također nije moguće razumski promijeniti ovo stanje… Ali, čim on počne sve promatrati s duhovnog gledišta… što zahtijeva život Ljubavi vjeran Mojim zapovijedima… on će također pronaći i objašnjenje za sve događaje tijekom  Isusovog zemaljskog hoda. Doduše, ni onda on neće moći ništa „dokazati“, ali će iznutra biti potpuno uvjeren da misli ispravno… On će tada živo vjerovati, i onda ga mislioci, ma koliko oštrog uma, neće moći odvratiti od njegove vjere, budući mu onda pomaže Isus Krist Osobno, onda Njegov Duh djeluje u njemu, kako Sam Ja obećao… Onda je volja čovjeka okrenuta Meni Osobno u Isusu Kristu, te on jasno i bistro raspoznaje ono što je drugima još skriveno.

AMEN

Spread the Truth