Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7083 (Veliki petak…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7083, 4 Travanj 1958

VELIKI PETAK…

Trebate se uvijek prisjećati Moje beskonačne ljubavi koja Me je motivirala ostvariti za vas čin Spasenja… Štogod je čovjek Isus doživio i pretrpio na Zemlji On je bio prihvatio poradi Njegove ljubavi spram Svojih bližnjih ljudskih bića za koje je znao kako trpe tešku duhovnu bijedu. Još kao čovjek je On već znao za ogromnu krivnju grijeha čovječanstva i beznadežnost da oni sebe oslobode bez pomoći. Ovo znanje je bilo rezultat Njegovog života ljubavi, i tako se On sažalio nad čovječanstvom htijući pomoći. Međutim, kao rezultat Njegove ljubavi On je također shvatio kako je morao ispuniti misiju… da Sam Ga Ja Osobno poslao na Zemlju da Mi posluži kao posuda, i tako Sam Ja Osobno mogao ostvariti djelo Spasenja u Njemu za iskupljenje spomenute krivnje grijeha (2 Korinćanima 5:18, 19)… I u skladu sa ovom misijom je Njegov život na Zemlji napredovao… život nebrojenih/neizrecivih poteškoća i boli koji su Ga najprije trebali usavršiti i koje je Njegova duša iskusila jednostavno poradi Njegovog združivanja sa grešnim ljudima, budući je Njegova duša bila sišla iz kraljevstva svjetla u tamu. Ali najprije je zemaljska čaura koja je ograđivala dušu trebala biti pročišćena pomoću tih boli i poteškoća, tako što će se uvijek odupirati požudama i strastima koji su prianjali uz nju kako bi postala dostojan prijemnik za Mene Osobno, ali Koji Ga je onda potpuno i sasvim prožeo i tako postao jedno sa Njime…

I sada je Njegova stvarna misija počela: donijeti svjetlo ljudima, proglasiti im istinu, propovijedati Evanđelje ljubavi i na taj način ukazati i primjerom pokazati put kojim su se oni također trebali zaputiti ako su nakon smrti željeli ući u kraljevstvo svjetla i blaženstva… da bi konačno zaključio Njegov zemaljski put sa neusporedivim činom milosrđa… sa Njegovom najgorčom patnjom i mučnom smrću na križu kao žrtvom za krivnju grijeha čovječanstva… I ova je misija doista bila ostvarena od strane ljudskog bića ali Ja Osobno Sam bio u ovom ljudskom biću, Ja Osobno, Vječna Ljubav, Sam ostvario djelo Spasenja (2 Korinćanima 5:18, 19), budući je jedino ljubav bila sposobna napraviti takvu žrtvu, jedino je ljubav mogla podnašati muke križa, i jedino je ljubav mogla pronaći snagu da strpljivo ustraje/pretrpi u potpunoj svjesnosti sve do Njegove smrti… A premda je čovjek Isus izgovorio na križu riječi, ‘Moj Bože, Moj Bože, zašto Si Me ostavio…’ (Matej 27:46; Marko 15:34) bilo je to, naposlijetku, jedino proglašenje da Ga Božanstvo u Njemu nije prisililo na Njegovu akciju nego da je ljudsko biće Isus dobrovoljno ponudio žrtvu namjesto Njegovih bližnjih ljudskih bića, da Ga je ljubav unutar Njega motivirala da nastavi ali da Ja nisam onemogućio Njegovu slobodu misli i djelovanja.

Isus, čovjek, je uzeo na Svoja ramena cjelokupni teret grijeha čovječanstva i hodao sa njime do križa… Ni jedan od vas ne može razumjeti potpuno značenje ovih Riječi… Iako Sam Ja Osobno ostvario čin milosrđa, budući bez ljubavi čovjek Isus ne bi bio sposoban na Sebe uzeti toliku količinu bola i patnje… pa ipak istovremeno ‘Božanstvo’ nije moglo patiti i zbog toga je stupanj boli i patnje trebao biti pretrpljen od strane duše koja je sposobna patiti, od strane ljudskog bića Čije je tijelo bilo osjetljivo na bol i Koji je tako na ovaj način nadoknadio za ono što je prouzročilo da cijelo čovječanstvo postane grešno pred Bogom. I Njegova je duša također neizrecivo patila pošto je došla iz kraljevstva svjetla i tamu na Zemlji je doživjela kao neopisivo mučenje…

Čovjek Isus je bio ‘Moj Sin, sa Kojim Sam bio potpuno zadovoljan…’ (Matej 3:17; 17:5; Marko 1:11; 9:7; Luka 3:22; 2 Petrova 1:17) On Mi je bio privržen u svakom smislu, sa svom Njegovom ljubavlju, On je živio među grešnim ljudima i Njegova je duša neprestano bila u potrazi za Mnom, Njegovim Bogom i Ocem od vječnosti, Njegova ljubav Me prisilila u Njega neprestano utjecati, i na taj način se moglo ostvariti sjedinjenje između čovjeka i Boga, to jest, ‘Božja ljudska manifestacija/očitovanje’ je moglo proslijediti u apsolutnom zakonskom redu. Jer Ja nikad ne bi mogao odabrati utjelovljenje u ljudskoj čauri koja nije bila čista ljubav budući se Ja Osobno ne mogu sjediniti sa nečim nečistim… A kroz patnju čovjeka Isusa je svaka nezrela supstanca postala produhovljena… i istovremeno je cijelo čovječanstvo bilo oslobođeno od krivnje grijeha pošto je jedno ljudsko biće Sebe žrtvovalo iz ljubavi namjesto Njegovih bližnjih ljudskih bića.

Čovjek Isus je Mene Osobno proslavio kroz Svoju smrt, i Ja Sam proslavio Njega (Ivan 12:28) time što Sam Ga odabrao kao vječno vidljivu izvanjsku pojavu za Sebe (= u smislu, ‘kao Svoje lice’)… time što Sam u Njemu postao vidljivo Božanstvo za sva Moja stvorena bića koja su sebe učinila dostojnima ‘Promatranja Boga’. Sve dok živite na Zemlji vi zauvijek možete vizualizirati Moju beskonačnu ljubav koja vam je pomogla da se kroz čin Spasenja oslobodite… ali vi ćete jedino razumjeti potpunu dubinu ovog djela milosrđa kada sami uđete u kraljevstvo onostranog, kada vas svjetlo realizacije opet prožme kao što je to činilo u početku… Onda također i vi sami možete sudjelovati, vi ćete ga doživjeti kao stvarnost i jedino onda ćete razumjeti Moju beskonačnu ljubav koja je napravila sve što je bilo potrebno napraviti da bi povratila svoju djecu koja su jednom zalutala uslijed ogromnog grijeha otpadništva od Mene.

AMEN 

Spread the Truth