Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7081 (Božji blagoslov… Plan Spasenja… Promjena volje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7081, 2 Travanj 1958

BOŽJI BLAGOSLOV… PLAN SPASENJA… PROMJENA VOLJE…

Moja ruka počiva na vama sa Mojim blagoslovom, vi ćete ju osjetiti i ćutiti jedan unutarnji mir. Jer Moj blagoslov je dar snage, Moj blagoslov je pomoć koja vam je potrebna u duhovnoj i svjetovnoj nedaći. Time budite utješeni gdjegod mogli ići, jer Ja vas pratim, Ja hodam tik pored vas i vi ćete pouzdano doseći vaš cilj. Netko tko jedino Mene nosi na srcu se ne treba bojati nikakvog kraha, Ja ga nosim kroz poteškoće i opasnosti do sigurnog utočišta. Ja vas jedino želim pridobiti za sebe, vaše srce i vašu volju… Ja jedino želim da podignete oči gore do Mene tako da Mi se iznova okrenete, baš kao što ste se jednom okrenuli od Mene. I Ja vidim što se događa u vašem srcu, čak ako vaša usta ostanu bez glasa, ako vi izvanjski ne dajete nikakav znak vaše naklonosti ka Meni… Ali Ja više neću povući Moju ruku, Ja ću uvijek pokušati osnažiti vašu vezu sa Mnom sve dok niste konačno ušli u sjedinjenje sa Mnom, sve dok cilj nije bio postignut koji je bio određen za vašu stazu zemaljskog života… Unatoč tome vi bi trebali znati da je svakoj osobi ostavljena odluka kako će usmjeriti svoju volju… Vi niste prisiljeni razmišljati na ovaj ili onaj način; vaše misli će uvijek ostati slobodne čak ako ste prisiljeni na određene akcije… Jer ako bi Ja prisilio vašu volju vi bi već bili Moji, budući je ova moć doista na Mojem raspolaganju; međutim, to ne bi niti vas niti Mene učinilo toliko sretnima da bi se vi mogli pohvaliti kako ste zauvijek blaženi… Ipak slobodna odluka volje za Mene osigurava najblaženiju sudbinu, i to je što Ja želim da imate. Sve dok niste postigli znanje o Mojem vječnom planu Spasenja vi isto tako ne možete dokučiti dublji smisao takve slobodne odluke volje.

Jer puno je više toga u opasnosti biti izgubljeno od kratkog vremena vašeg zemaljskog postojanja, to se tiče vječnosti, to se tiče nečega što nadilazi vaše razumijevanje sve dok ne možete biti postavljeni u stanje shvaćanja od strane Mojeg Duha, koji vas prosvjetljuje također po pitanju toga što vam je do sada bilo nedokučivo. Čak ako bi vam znanje o tome bilo saopćeno, vi ga unatoč tome ne bi razumjeli sve dok niste uspostavili vezu sa Mnom… Ali možete počivati sigurni da nijednom ljudskom biću koje to iskreno žudi nije zanijekano ovo shvaćanje. Što vas je jednom strovalilo u ponor, što vas je jednom lišilo ovog shvaćanja, što vas je okrenulo u nesavršena bića, je bilo jedino prouzročeno vašim otpadništvom od Mene, vašim promišljenim razdvajanjem od Mene… premda vi nećete nikada biti sposobni razdvojiti sebe od vašeg Boga i Stvoritelja. Prema tome jedino se od vas traži da se iznova promišljeno okrenete spram Mene kako bi vas vodio nazad do svjetla shvaćanja, do snage i do vašeg jednom savršenog stanja. Iz ovog razloga Ja jedino želim ostvariti preusmjeravanje vaše volje spram Mene. Vi ćete doista jedino biti opet istinski sretni u vašoj svjesnoj vezi sa Mnom… Ja, također, čeznem za Mojom djecom koja su Me jednom napustila kao rezultat njihova obmanutog razmišljanja, to je zašto ih Ja bezprestano pratim sa Mojom Ljubavlju i pokušavam ih uvjeriti da se vrate k Meni… unatoč tome, Ja često koristim sredstva u kojima ste vi ljudi nesposobni prepoznati Ljubav Oca za Njegovu djecu… I ipak, to je Ljubav… Ljubav koja vas želi učiniti neizmjerno sretnima i koja uvijek jedino pokušava postići cilj da će dijete pronaći njegovu stazu do Oca kako bi ostalo sa Njime zauvijek.

AMEN

Spread the Truth