Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7068 (Kušnja posljednjih učenika u vrijeme antikrista…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7068, 19 Ožujak 1958

KUŠNJA POSLJEDNJIH UČENIKA U VRIJEME ANTIKRISTA…

I još jednom, kao u prošlosti, Moji Vlastiti će biti progonjeni poradi Mojega imena. Za sada ste još slobodni proglasiti Evanđelje, za sada još možete ustati za Mene i Moje ime bez da ste ograničeni… za sada vam se ne suprotstavlja nikakva vlast koja zabranjuje vaše govore i aktivnosti. Ali doći će vrijeme kada više nećete biti u stanju raditi u slobodi, namjesto toga biti ćete jedino sposobni raditi potajno za Mene i Moje kraljevstvo. Otud trebate iskoristiti vrijeme dobro i stoga raditi i biti aktivni sve dok je još dan… Vi ne znate što znači za vas biti sposoban govoriti sa potpunom slobodom i nemati straha da će vaš rad za Mene biti spriječen. I prema tome vi se trebate boriti sa mačem vašeg jezika, vi trebate ščepati svaku priliku da donesete Moju Riječ i time vječnu Istinu blizu ljudima, i vi također trebate raditi kroz snagu Mojega imena. Vi trebate spomenuti djelo Spasenja Isusa Krista i proglasiti Ga svugdje, jer gdjegod ljudi postoje bez vjere u Božanskog Iskupitelja tamo je pusta zemlja… I vi im trebate donijeti život, vi trebate gorljivo proglasiti Moju Riječ, budući nećete imati puno preostalog vremena da radite tako slobodno među vašim bližnjim ljudskim bićima. Jednom kada se pojavi Antikrist vi, također, Moje sluge, ćete biti lišeni ove slobode, iako vaša aktivnost ne treba prestati vi trebate unatoč tome sprovoditi vaš vinogradarski rad sa najvećim oprezom i mudrošću, što ćete zasigurno biti sposobni napraviti sa Mojom snagom. Ono što vam danas izgleda upitno će sutra postati stvarnost u vrijeme kada on dođe na vlast… Ipak čak tada ću Ja trebati hrabre ispovjedaoce Mojega imena koji se neće plašiti svijeta i njegovih vladara i otvoreno će uzeti odgovornost za njihova djelovanja kada su pozvani na odgovornost. Što se jednom dogodilo Mojim učenicima će se također dogoditi vama, koje Sam odabrao kao Moje posljednje učenike kako bi širili Moje Evanđelje, ali Ja vas također uvjeravam u Moju zaštitu i opet vam kažem ‘ne brinite se unaprijed što ćete govoriti, jer Ja ću postaviti riječi u vaša usta (Matej 10:19, 20).’ I stoga se ne trebate plašiti zemaljske vlasti sve dok Mene Osobno pozivate na vašu stranu, jer onda ću im Ja Osobno odgovoriti i oni neće pronaći nikakvog razloga da poduzmu akciju protiv vas… sve dok vaša misija nije ispunjena, što je u potpunosti odlučeno od strane Mene jedino a ne od strane onih vladajućih sila koje su također podređene Meni i Mojoj volji (Ivan 19:10, 11).

Posljedično, vi ćete također razumjeti kako će rad koji treba biti izvršen za Mene unaprijed doprinijeti spram snaženja vjere ljudi koji su i dalje slabi i da prema tome od strane vas ne može biti učinjeno dovoljno temeljnog rada, tako da će ljudi onda izdržati pritiske Antikrista, koji ih doista želi spriječiti od njihova duhovnog stremljenja ali to neće nikada postići sa onima koji su već pronašli živu vjeru u Mene. Jer oni će formirati zid naspram kojeg će se on boriti uzalud, kojeg će biti nesposobni rasklimati/poljuljati. Ali on će imati lagan posao sa onima koji samo ispovijedaju konvencionalnu vjeru, koju će oni odbaciti bez borbe napomol brutalnih mjera Mojega neprijatelja. Jer ovi ljudi su slabi i također bez vjere… Oni ne znaju o snazi Mojega imena, o snazi žive vjere i o snazi i moći Boga Koji je Gospodar nad životom i smrti… Međutim, sve dok imate mogućnost slobodnog govora i slobodne aktivnosti vi trebate proglašavati Mene i Moju ljubav i moć bližnjim ljudskim bićima, vi im trebate propovijedati Moje učenje ljubavi i obavijestiti ih o nadolazećem vremenu tijekom kojKUega oni jedino mogu preživjeti u dubokoj vjeri u Mene u Isusu Kristu; koja će rezultirati u pobjedi za sve one koji lojalno stoje pored Mene i također otvoreno ispovijedaju Mene i Moje ime pred svijetom kada je ovo priznanje od njih zahtjevano. Ali vi ih također trebate upozoriti na blizak kraj tako da će oni znati kako je bezvrijedno podleći pritisku neprijatelja, zahtjevima protivnika, poradi materijalnih vlasništava… Jer nitko ne može uživati u njegovim navodnim vlasništvima dugo vrijeme budući će Antikristovo vrijeme biti ograničeno i prema tome također ono njegovih sljedbenika, budući ću poradi Mojih odabranih Ja skratiti dane i privesti njegovu aktivnost kraju (Matej 24:22)… I prema tome vi, koji Mi gorljivo služite u ovim posljednjim danima, više ne možete izgubiti ništa nego jedino dobiti neopisivo puno, jer ako ste progonjeni poradi Mojega imena vi, kao Moji istinski učenici, ćete unatoč tome spasiti duše koje prebjegnu u vaš logor, i sudbina svih vas će doista biti više veličanstvena nego što vam to ikada može biti ponuđeno na zemaljski način od strane onih koji vas pokušavaju prisiliti da Me iznevjerite… Jer Ja Osobno Sam sa svakime tko se bori za Mene, i Ja ću vas doista voditi do pobjede.

AMEN

Spread the Truth