Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7066 (Iskupljujuća sila Isusovog imena…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7066, 14 Ožujak 1958

ISKUPLJUJUĆA SILA ISUSOVOG IMENA…

(Djela 4:11-12; Filipljanima 2:9-11)

Vi ljudi trebate tražiti spasenje u Moje(m) ime(nu)… trebate znati da spasenje ne možete pronaći nigdje drugdje nego sa Mnom (ili ‘kod Mene’), da Mene Osobno definitivno/apsolutno trebate priznati u Isusu Kristu, da vi stoga trebate vjerovati u Božanskog Spasitelja i Njegovo djelo Milosti. Ja Osobno sam došao na Zemlju u Isusu, ljudskom biću, kroz Njegova usta sam Ja Osobno podučavao ljude, Moja snaga (je) se(be) manifestirala u Njemu, kroz Njega sam Ja izvodio čuda, podizao sam mrtve u život, ozdravljivao sam bolesne i pomagao ljudima u vremenima zemaljske nevolje… u Njemu sam Ja Osobno umro na križu, pošto Me je ljudsko biće Isus primilo unutar sebe u svoj punini (Kološanima 2:9), pošto je On sebe oblikovao u ljubavi i time postao prikladna/korisna posuda (ili ‘omotač’) za Mene, u kojoj sam mogao ostvariti djelo Spasenja kako bi ispravio/izbrisao grijeh-krivnju cijelog čovječanstva. Otud/zato je ime Isus ime vašeg Boga i vječnog Oca, otud/zato se morate okupiti (ili ‘okupljati’) u Moje ime i dozvoliti Meni Osobno da prebivam među vama ako želite ostvariti blaženstvo, koje vas je jednom činilo neizrecivo sretnima… ali koje vam i dalje nedostaje sve dok živite na Zemlji.

Prema tome, nije dovoljno samo vjerovati u ‘Boga’, jer takva vjera je zaista priznavanje Stvoritelja Koji je sve doveo u postojanje, uključujući i vas; međutim, ova vjera vas ne vodi nazad k Njemu, već vi sada morate također priznati Spasitelja, Koji vam je najprije morao omogućiti da hodate stazom (ili ‘da se uputite’) ka vašem Bogu i Ocu. I jedino na ovaj način vi možete doći k vašem Ocu (ili ‘do vašeg Oca’).

Zato vi morate vjerovati u Isusa Krista i Njegovo djelo Spasenja, jedino onda ćete imati ispravnu vjeru, i jedino onda će vas vaša vjera voditi do Spasenja, to jest, vaša duša jedino onda može biti vraćena u svoje prijašnje stanje, pošto ona za to treba pomoć Isusa Krista i bez pomoći nikad ne može ostvariti cilj… Posljedično tome vi morate tražiti spasenje u Moje(m) ime(nu)… I onda ćete također razumjeti zašto je nužno (is)pričati ljudima o Isusu Kristu, da nije dovoljno htjeti istražiti ili dokazati postojanje Boga, pošto ovo vjerovanje može biti ostvareno od strane svakog čovjeka koji se okrene oko sebe sa otvorenim očima i kontemplira stvaranje i njegovo porijeklo… Ali glavna činjenica/stvarnost/podatak je iskupljujuća sila Isusovog imena… Vi ljudi najprije morate (upo)znati značaj djela Spasenja tako da onda možete stupiti pod Isusov križ i zazivati Isusovo ime kao ime vašeg Boga i Oca za spasenje vaših duša.

Jer Isusov dolazak je bio osvit jedne nove ere, došlo je vrijeme kada su, uslijed Njegovog raspeća, kapije svjetlosnog kraljevstva bile otvorene i prve potpuno iskupljene duše su se mogle vratiti k Ocu… pošto su mnoge duše stajale pred kapijama (što vode do) blaženstva koje su najprije morale biti oslobođene od krivnje njihova izvornog grijeha (ili ‘koje su najprije morale odbaciti svoj pra-grijeh’) kako bi još jednom mogle, kao blažena bića, boraviti na mjestu svog pra-početka. I ovaj konačni povratak u Očevu kuću je bio omogućen Božanskim Spasiteljem Isusom Kristom, Koji prema tome također mora biti priznat od strane svakog ljudskog bića koje želi povratiti svoje originalno (tj. pra-)stanje. Isus Krist Osobno je kapija (Ivan 10:7, 9) u nebesko kraljevstvo… I Njegovo ime je objavljeno (= se proglašava/navješćuje) kroz sve svjetlosne sfere (ili ‘u svim svjetlosnim sferama’), jer Ja Osobno Sam u Njemu, On i Ja smo jedno (Ivan 10:30)… I svatko tko izusti Isusovo ime sa dubokom privrženošću govori direktno Meni, i Ja ću mu uistinu donijeti spasenje… I prema tome vaše molitve neće proći neuslišene kada ime Isus izustite sa potpunom vjerom i tako podnesete vaš zahtjev Meni Osobno… Jer kada vjerujete u Njega i Njegovo djelo Spasenja vi ste također postali iskupljeni/slobodni od vašeg izvornog (tj. pra-)grijeha koji vas pritišće/tereti (= ovdje se ne radi o grijehu naših prvih zemaljskih roditelja već o velikom i teškom pra-grijehu Lucifera i savršenih anđeoskih bića; grijeh Adama i Eve, sa kojim je čovječanstvo uglavnom upoznato, je tako reći označavao ‘drugu generaciju’ grijeha), i onda ćete opet imati dokaz Moje ljubavi, a vaše dječje/bezazleno zazivanje Moga imena vam osigurava Moje prihvaćanje i ispunjenje vaših molitvi. 

Ja sam uvijek i zauvijek vaš Bog i Stvoritelj… ali Ja mogu postati vaš Otac jedino kroz djelo Spasenja, jer jedino onda možete primiti snagu nužnu da se vašom vlastitom voljom promjenite u savršena bića, jedino onda se iz ‘živih kreacija’ možete pretvoriti/okrenuti u Moju ‘djecu’, ako slobodnu volju iskoristite za povratak k Meni… a ova slobodna volja je jedino sa Mojom smrću na križu mogla biti osnažena. Prema tome vaše spasenje počiva jedino/isključivo u Mojem imenu… Vi ćete prema tome jedino/tek onda biti na stazi povratka ka Meni kada ste krenuli stazom ka Isusu Kristu, jer jedino ova staza vodi do Mene, nazad u Očevu kuću (Ivan 14:6).

AMEN

Spread the Truth