Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

7060 (Božje vodstvo… Volja… Vjera… Ljubav…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7060, 9 Ožujka 1958

BOŽJE VODSTVO… VOLJA… VJERA… LJUBAV…

Tko ide uz Mene, taj mirno može hoditi svojim zemaljskim putem, ne treba se bojati ničega, jer stoji pod Mojom zaštitom kroz svoje dobrovoljno pripajanje Meni. Tako da Ja uvijek moram biti vaš Vođa, ne smijete ići putem sami, kako vam se ne bi pridružio onaj drugi, koji vas ne želi štititi nego samo zavesti. Stoga nije teško uspješno prevaliti zemaljsku stazu, jer za to nije potrebno ništa drugo nego da Mi se povjerite, da skroz jednostavno želite biti sjedinjeni sa Mnom, jer ta želja sigurno će vam biti ispunjena. 

Ja Sam učinio da nastanu kako Zemlja tako i cijelo Stvaranje samo u tu svrhu da biste se vi ponovo vratili Meni, od Koga ste se nekoć odmetnuli. I kad Me sad kao čovjek priznate kao vašeg Boga i Stvoritelja i želite sa Mnom biti sjedinjeni, Ja ću vam se kao Otac i objaviti …. Ja ću vas uhvatiti za ruku i voditi vas putem do Očinske Kuće, jer Moja radost je ogromna kada vi kao Moja djeca tamo želite dospjeti.

Ali onda kad Me osjetite pored sebe, tada ćete voditi i razgovor sa Mnom, i slijediti ćete sve Moje upute, paziti ćete na to što vam Ja savjetujem, i sve više ćete spoznavati da vas pazi Moja Očinska Ljubav, i sigurno i mirno ići ćete vašom zemaljskom stazom.

Ali najgore za vas ljude je kad idete sami …. jer sami ne ostajete dugo, nego samo dajete Mome protivniku priliku da vam se približi, i on vam se ne otkriva kao neprijatelj, nego vam daje naizgled prijateljske ponude, koje su vrlo privlačne i kojima se ne možete lako oduprijeti, budući da one više odgovaraju vašem biću. Ali Ja ga ne mogu odagnati sve dok Me vi ne pozovete. A svima vama neće biti sakriveno znanje o Meni, o Bogu Ljubavi, Mudrosti i Moći, svi vi primate informaciju o Meni ….

No da li vi zbiljski Meni vašu volju usmjerite to vam je slobodan izbor, ali je uvijek presudno za uspjeh vašeg zemaljskog života. A dan vam je i tihi podsjetitelj koji vas upozorava na Mog protivnika i koji vas nagoni k Meni …. A tom tihom nagonjenju u vama morate se prepustiti, i neće vam biti na štetu. I kad ste jednom uspostavili vezu sa Mnom, onda je više nećete tako lako ni rastaviti, budući da vas držim Ljubavnom rukom ili vas kao Dobri Pastir uvijek nanovo mamim da Me slijedite.

I svaki čovjek, koji svoj dan započinje uz misao na Mene, svaki čovjek, koji Me moli za Moju pratnju i Moj blagoslov, bezbrižno se može kretati i u svijetu …. Ja ću uvijek biti uz njega i paziti da ne posrne, davat ću mu i snagu da se odupre uvijek novim napadajima Mog protivnika …. Jer tko Mene izabere za Vođu, njega Ja uistinu ispravno i vodim. 

No uvijek se nanovo mora naglasiti da je to predavanje Meni uvjetovano vjerom u Mene. A ta vjera raste ne samo iz znanja o Meni, nego zahtjeva određeni stupanj Ljubavi, i tek on omogućava da vjera zaživi …. a budući da Ljubav nedostaje mnogim ljudima, nemaju ni prave vjere u Boga, Koji Svojim stvorenjima želi biti Otac, Koji ih kao Ljubavan Otac želi popratiti kroz zemaljski život i Čijem vodstvu se oni stoga mogu i prepustiti.

Stoga je i pored znanja o postojanju Boga slaba povezanost između ljudi i Mene, pa i pored toga što im Ja često neprimjetno prilazim i njima Se nudim za vodstvo, oni vjeruju svojoj vlastitoj snazi i pameti i idu sami …. a nije im antipatičan ni ovaj drugi pratitelj koji se trudi njihovu nevjeru iskoristiti za sebe i ima uspjeha.   

Stoga je najveće zlo u svijetu ne-Ljubav, jer već bi mala djela bezinteresne Ljubavi prema bližnjemu otvorila osjećanja i razmišljanje ljudi, i duh čovjeka, koji je Moj udio, mogao bi se izraziti i nagoniti ga prema Meni, u Kojega on tada može i (uz)vjerovati jednom kad je u sebi zapalio Ljubav.

Bez Ljubavi volja niti jednog čovjeka neće Mi se moći okrenuti i stoga na Zemlji i jest ova velika duhovna nedaća, borba za preživljavanje koja bi bila uvelike lakša kada bi mi čovjek dozvolio da ga Ja obuhvatim i da mu budem vjerni pomagač i vodič. No svaki čovjek može u sebi zapaliti Ljubav, svaki čovjek stoga Me i može spoznati i svoju volju svjesno usmjeriti k Meni te tako i željeti Moje vodstvo ….

A budući da mu je zemaljski život dan u svrhu ispita volje svaka prisila se isključuje. No Ja pokušavam sve kako bih čovjeka potaknuo na Ljubavnu aktivnost, kako bih ga pridobio za vjeru u Mene, jer ta vjera uistinu mu olakšava zemaljski put, on će Mi se, kad Me jednom spoznao, i predati, i neće htjeti hoditi bez Mene ….

I on tada svojim hodočasničkim putem neće više ići sam, Ja ću ga pratiti u stopu i on će u Meni uistinu imati snažan oslonac, on će se na Mene moći osloniti u svakoj nevolji i opasnosti, i povratak u Očevu Kuću biti će ostvaren bez greške pošto ga Ja Sâm pratim tamo ….

AMEN

Spread the Truth