Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7059 (Promjena bića zahtijeva rad na duši…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7059, 8 Ožujak 1958

PROMJENA BIĆA ZAHTIJEVA RAD NA DUŠI…

Promjenu vašeg bića možete jedino vi sami ostvariti, budući ste vi sami bili ti koji ste sebe izopačili, budući ste vi sami svoje jednom savršeno biće oblikovali u nesavršenstvo. Ja sam vas stvorio savršenima, jer iz Mene ne može proizaći ništa nesavršeno. A Ja sam vas stoga također opskrbio slobodnom voljom, koju ste vi međutim zloupotrijebili, i otuda ste također žrtvovali vaše savršenstvo. Ono što ste vi sami sada kroz to izgubili, vi morate sada također nastojati povratiti… Jer, Ja vam ne mogu protiv vaše volje vratiti nekadašnje savršenstvo, Ja vam uvijek jedino mogu pomoći u tome, no uvijek prepustiti vašoj slobodnoj volji, da li ćete vi prihvatiti ovu pomoć. Tako jedino volja odlučuje da li ćete vi i kada ostvariti vaše preoblikovanje. I zato je preobrazba volje svakog čovjeka vlastita stvar, koju ni jedno biće ne može obaviti namjesto njega. Svaka pojedina volja treba postati aktivna i otkloniti sve znakove nesavršenstva, a to zahtijeva rad čovjeka na sebi samome. Svaki čovjek zna da njemu prianjaju mane i slabosti, da je on vrlo daleko od toga da može biti nazvan savršenim… Svaki čovjek zna to da njegovo biće nije ‘Božansko’, da on ne može pokazati mnogo Božanskih obilježja, da radije protu-Božansko karakterizira njegovo biće, da on nije slobodan od osobina koje bi mogle dovesti u pitanje njegovo Božansko porijeklo, ako on ne zna ništa o svome nekadašnjem otpadništvu… A sve ove protu-Božanske osobine on mora nastojati promijeniti, on mora sve u sebi iznova dovesti u ispravan red, koji ga je jednom činio blaženim, a iz kojega je on sam izišao. On mora svaku njemu pripadnu osobinu nastojati preokrenuti u suprotno, kao što je on to jednom učinio… Onda će on razviti sve vrline, koje njemu iznova daju pečat Božanskog bića, i onda je on tako ostvario preobrazbu i vratio se u svoje prvobitno stanje, koje znači svjetlo, snagu i slobodu. Kako je međutim moguća ova preobrazba?… Isključivo kroz Ljubav… Ljubav je bila ta, koje se biće odreklo, i kroz to palo. Jedino Ljubav njemu može pomoći iznova doći u visinu, Ljubav iznova preobražava sve izopačeno, i čini biću mogućim opet doći u Moju blizinu, Ljubav je odlika Božanskoga, pa stoga i biće koje u sebi u potpunosti razvije Ljubav, mora iznova vratiti svoje nekadašnje Božansko stanje. Život Ljubavi međutim zahtijeva volju čovjeka… Ljubav mora biti zapaljena u srcu svakog čovjeka, i onda će čovjek također sakupiti snagu da radi na sebi i preobrazi svoje biće, onda će se on izboriti protiv svih nedostataka i slabosti. Ljubav će promijeniti oholost u poniznost, nestrpljenje u strpljenje, tvrdoću srca u milosrđe, svadljivost u miroljubivost, sebičnost (traženje za sebe) u pravednost, gnjev u blagost… Svako zlo u čovjeku mora ustupiti mjesto Ljubavi, budući je ona Božansko, i ona opet vodi nazad Meni sva Moja stvorenja, koja su se jednom dobrovoljno odvojila od Mene. Ovu Ljubav ste vi jednom odbacili, zato se sada iznova vi sami morate potruditi da vas ona ozrači, za što je potrebna jedino vaša volja, stoga otvaranje srca… Jer, Moja je Ljubav uvijek i neprestano bila za vas, iako ste se vi odvratili od Mene, i otuda odbacili Moju Ljubav… Ali, ona sada želi također da bude uzvraćena od vas, i stoga prije svega morate biti spremni u sebi zapaliti iskru Ljubavi, koja je Moj dar svakom biću utjelovljenome na Zemlji kao čovjek, tek onda Ja mogu hraniti mali plamičak Ljubavi vatrom Moje vječne Ljubavi, jer je onda s vaše strane odbačen otpor protiv Mene, i vi ste spremni poduzeti put povratka Meni. Ja ću uvijek pustiti da vam dotječu milosti, Ja ću vam uvijek pomoći da stignete naviše, no jedino će vaša slobodna volja učiniti da milosti postanu učinkovite, jedino će vaša slobodna volja prihvatiti Moje pružanje pomoći, i tako će vaša slobodna volja također morati poduzeti rad na duši, koji je potreban za preobrazbu bića. Razmotrite ovo, tako da ne pustite da kratko zemaljsko vrijeme prođe u neaktivnosti volje, jer nitko ne može ovaj rad obaviti za vas, ni čovjek, ni svjetlosno biće, ma koliko njihova Ljubav bila velika za vas. Ljubav-no zauzimanje ljudi vama može jedino pomoći u upućivanju snage, koju vi međutim morate uvijek prihvatiti u slobodnoj volji, i ispravno upotrijebiti. Stoga ne smijete tako ravnodušno prolaziti, vi trebate biti i ostati svjesni vašeg zadatka, i pomoći duši doći do savršenstva, koje vi zaista možete postići na Zemlji, samo ako dopustite vašoj volji da postane gorljivo aktivna, a najprije je usmjerite k Meni… Onda ću Ja vas zahvatiti, i više vas uistinu neću pustiti pasti… onda će vas držati Moja snažna ruka, jer Meni okrenuta volja također znači odustajanje od otpora, i onda Moje Ljubav-no zračenje također opet ima učinak, i u stanju je razbuktati Ljubav u čovjeku, a onda će čovjek obavljati i rad na svojoj duši… On će iznova sebe promijeniti, i također će sa sigurnošću ostvariti povratak k Meni.

AMEN

Spread the Truth