Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

7057 (“Ja Moju milost podarujem poniznima…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7057, 6 Ožujak 1958

“JA MOJU MILOST PODARUJEM PONIZNIMA…”

(Jakovljeva 4:6)

Moja se snaga usavršuje u slabosti (2 Korinćanima 12:9)… Ali to ne znači da čovjekova vjera može biti slaba, umjesto toga, to se u cjelosti tiče poniznosti srca, tako da osoba prepozna sebe kao slabog i nedostojnog i to prizna preda Mnom i da Me zaklinje za milost, koja će onda također teći ka njemu u izobilju. Moj Duh može djelovati jedino u istinski poniznoj osobi, jer on će sebe u cjelosti izručiti Meni, on ne potražuje ništa za sebe samoga nego to prepušta Meni da odlučim što ću mu dati. I uistinu ponizna osoba će doista primiti obilje blagoslova. On će ih iskoristiti i također biti samostalno aktivan s Ljubavlju, budući je posljedica istinske poniznosti da ona potpaljuje srdačnu Ljubav za Mene i njegova bližnjega. Ponizan čovjek je već oslobodio sebe od prevlasti Mojeg protivnika čije je temeljno obilježje oholost. Otud on će jedino smatrati približavanje Meni kao nešto vrijedno stremljenja i takva će žudnja biti poduprta s Moje strane… drugim Riječima: duhovna iskra u ljudskom biću se stremi sjediniti sa vječnim Ocem-Duhom, time Ja također mogu izliti Mojeg Duha na nju. Međutim, Moj Duh ne može nikada raditi gdje se i dalje može pronaći oholost koja je obilježje Mojeg protivnika. Jer ovo bi istovremeno naznačavalo Moju su-radnju sa njime… Čovjek je morao ući u poniznost prije nego Ja mogu postati učinkovit u njemu… Ali što treba biti shvaćeno kao istinska poniznost?…

Istinska poniznost ne treba biti vidljiva ijednoj osobi kroz izvanjsko držanje, kroz izražaje na licu ili izvanjsko ponašanje spram njegovih bližnjih ljudskih bića, Ja jedino gledam na poniznost srca, unutarnje priznavanje slabosti i grješnosti, unutarnje priznavanje nedostojnosti bića spram njegova Boga i Stvoritelja i time također priznavanje njegove krivnje kao rezultat prošlog grijeha otpadništva. Sva bića su zasigurno jednom bila na Moju sliku i, kao njihova Stvoritelja, njihova zračeća ljepota Me je razveseljavala… Ali oni nisu ostali kakvi su bili… njihova se cijela priroda promijenila u protivno i u ovom stanju oni više nisu bili sposobni postojati pred Mojim očima. I u njihovoj obmani oni su se čak pobunili protiv Mene, budući su prihvatili prirodu Mojeg protivnika (Lucifera), koji je bio iznimno ponosan. Povratak k Meni prema tome nije moguć sve dok biće nije odbacilo njegovu oholost, sve dok ju ono nije promijenilo u najdublju poniznost, sve dok ono ne prepozna njegovu ogromnu izopačenost i golemu udaljenost od Mene i naknadno ispruži svoje ruke čeznutljivo spram Mene za milosrđe. Onda Ja doista više neću oklijevati, Ja ću uhvatiti njegove ruke i privući biće blizu k Meni, jer u njegovoj poniznosti ono postaje Moje dijete, kojeg Otac s Ljubavlju privlači na Njegovo srce i onda ga obasipa sa dokazom Njegove Ljubavi, sa obiljem blagoslova… kojeg On također može iznova osvijetliti sa Njegovim Duhom.

Onda će snaga Duha biti sposobna sebe jasno očitovati, osoba će prikazati darove koji su naizgled natprirodni ali koji su, u stvari, jedino izvorna obilježja bića bez kojih je savršeno biće nezamislivo: Osoba će biti puna svjetla i snage, to jest, on će raspolagati izvanrednim znanjem baš kao i sposobnostima koje osoba inače ne posjeduje. Međutim, unatoč njegovoj očiglednoj vezi sa Bogom on će unatoč tome ostati vrloduboko ponizan, jer poniznost je Božansko obilježje koje se jedino promijenilo u nasuprotno kao rezultat pada. I zato ćete vi ljudi također uvijek trebati stremiti spram istinske poniznosti ako želite da Moj Duh isto tako postane učinkovit u vama, jer svatko tko i dalje gaji iskru oholosti u njemu još nije sebe oslobodio od Mojeg protivnika (Sotone), i potonji će uložiti neprestani napor da ga drži okovanog. A svijet mu nudi mnoge prilike za ovo, tako da će osoba tražiti rastuće više slave i časti i s visina pogledavati na sve što je malo i skromno. Ali ovo je takođe definitivan dokaz njegovog pripadništva protivniku, kojeg vi ljudi ne bi trebali zanemariti već se čuvati takvih unutarnjih stavova, koji su doista daleko udaljeni od istinske poniznosti. Unatoč tome, ako želite da Ja Osobno budem silan i moćan u vama, vi također morate postati svjesni vaše slabosti, jer Ja jedino podarujem Moju milost poniznima.

AMEN

Spread the Truth