Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7056 (Isusova borba protiv kušnji…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7056, 5 Ožujak 1958

ISUSOVA BORBA PROTIV KUŠNJI…

(Hebrejima 1:17, 18)

Moj je zemaljski život, također, bio podložan istim kušnjama i borbama koje vi trebate prevladati… Ja, također, Sam se bio morao boriti kako bi sve supstance zemaljskog tijela postavio u ispravan red. Ja, također, Sam imao i morao Sam se boriti protiv žudnji, jer bio Sam mučen istim slabostima koje vama stvaraju problem i jedino ih je Moja prirođena snaga volje savladala. Otud Sam Ja vršio prisilu nad svojim tijelom, nisam mu dozvolio da stekne kontrolu nad Mojom dušom nego Sam prevladao nad njime i bio Sam sposoban to napraviti po vrlini Ljubavi koja se zapalila u Meni kako Sam živio među porobljenom ljudskom rasom… Vidio Sam nevolju oko Mene koja je tlačila ljude i na zemaljski i na duhovni način. I goruća žudnja da im se pomogne se pojavila u Meni… Iz tog razloga nisam obratio pažnju na tjelesnu žudnju u Meni, nisam joj udovoljio, jer znao Sam, da Sam obratio pažnju i zadovoljio Moje fizičke žudnje, samo bi bio oslabio u Mojoj voljnosti da pomognem.

Međutim, to je bila teška borba, jer kušnje su Me opsjedale sa svih strana i ljudska priroda u Meni je tražila zadovoljenje…

Ali Moja duša se okrenula ka Bogu, što su kušnje postajale snažnije to Sam Ja više tražio vezu sa Ocem, i prema tome je primila rastuće više snage, budući ova veza nikada nije ostala neučinkovita. Moj život na Zemlji doista nije bio lagan sve dok se potpuno sjedinjenje sa Ocem-Duhom nije dogodilo… Jer bio Sam ljudsko biće poput vas i najprije Sam bio morao napraviti ono što je također vaš zadatak: razviti Ljubav do krajnjeg savršenstva (Matej 5:48) kako bi na taj način bio sposoban u Meni dati pristup do punine Božje… Vječne Ljubavi… time pronaći konačno sjedinjenje sa Njime (Ivan 17:20-26), koje je vaš cilj na Zemlji također. I premda je Moja duša bila došla iz kraljevstva svjetla, ona je unatoč tome bila izuzetno opsjedana njezinim tijelom od mesa, čija je materija bila ista kao u vašeg tijela i tako se također sastojala od duhovno-nezrelih supstanci koje su i dalje bile pod kontrolom protivnika (Sotone), koje je on neprestano poticao na svakojake vrste žudnji i strasti. Činjenica da im Ja nisam podlijegao kao ljudsko biće je bila ostvarena jedino od strane Ljubavi u Meni koja je osnažila Moju volju da se oduprem.

I boravak u mračnom i grešnom okruženju je također dao vanjskim zlim duhovima jednu priliku da opsjedaju tijelo i da ga uzbuđuju sa prividnim slikama koje su bile naumljene zbuniti osjetila i oslabiti Moj otpor. Ali Meni nije bilo dozvoljeno odgurnuti te duhove u stranu… Ja Sam morao pokušati umiriti ih, također Sam morao pustiti da Ljubav izbije u prvi plan budući Sam shvatio da su oni, također, bili kukavna bića pod kontrolom protivnika koja bi također trebala biti oslobođena od njega jednog dana. I prema tome nisam koristio silu protiv tih zlih duhova nego Sam bio morao prakticirati strpljenje i nježnost, morao Sam im se oduprijeti i umiriti ih kroz Moju voljnost da Ljubim sve dok Me oni nisu ostavili sami…

Bio Sam ljudsko biće i morao Sam se boriti i patiti kao čovjek, budući je sve to bilo dio čina Spasenja kojeg Sam želio ostvariti za Moju palu braću… Jer istovremeno Ja Sam također želio ukazati ljudima kako oni mogu savladati njihove slabosti i žudnje, želio Sam im dati primjer života koji bi im trebao pomoći steći slobodu i ostvariti sjedinjenje sa vječnim Ocem… Želio Sam im dokazati kako je moguće oduprijeti se svim kušnjama sa snagom Ljubavi, da je Ljubav prvi i posljednji uvjet kako bi se zemaljski život živjelo uspješno, da bi se postalo savršenim i sjedinilo sa Bogom…

Ljubav u Meni Me učinila, kao ljudsko biće, shvatiti uzrok bijednog stanja, baš kao što vi ljudi možete steći ispravno razumijevanje jedino kroz Ljubav. I Ljubav u Meni mi je također dala snažnu volju da izvršim djelo Spasenja naračun kojeg je Moja duša sebe utjelovila na Zemlji… Kao Ljudsko biće znao Sam da bi Ja jedino bio sposoban ostvariti ovaj čin sa snagom Božje Ljubavi, i prema tome Sam zazivao za ‘Ljubav’, Ja Sam Ju preklinjao da Mi preda Sebe, i tako Sam također oblikovao Sebe prikladno da bi primio Božju snagu Ljubavi u Mene… Pokušao Sam se oduprijeti svim žudnjama, zanijekao Sam ulazak svim nečistim mislima koje je protivnik želio probuditi u Meni, opet i iznova Sam mu se suprotstavio sa Mojom Ljubavlju od koje je on morao pobjeći, i tako je uskoro jedino Ljubav ispunila Moje srce. Formirao Sam povećavajuće više iskrenu vezu sa Vječnom Ljubavi Koja je Sebe Meni predala i stoga Me također učinila rastuće snažnijim, tako da Sam se približavao konačnom cilju Mojeg zemaljskog postojanja sa čvrstom voljom.

Ipak protivnik nije prestao opet i iznova opsjedati Moje tijelo sa sve okrutnijim kušnjama kako je Moja namjera njemu postajala više očigledna… I Ja Sam se bio morao boriti sa njime do Mojeg kraja… opet i iznova u Meni je izbila na površinu Moja ljudska priroda tako da Sam, u Mojoj slabosti, Ja molio Oca ‘Ako je to Tvoja volja, otkloni ovu čašu od Mene…’ (Luka 22:42) Ali veza sa Ocem je bila snažnija i Ja Sam se potpuno podložio Njegovoj volji… Predvidjeo Sam bezgraničnu bijedu čovječanstva i Ljubav koja je stalno rasla više snažnom je bila spremna za misiju izbavljenja čovječanstva… Ljudsko biće je trpilo i umrlo smrću na Križu, ipak ovo ljudsko biće je bilo samo čahura za Mene Osobno, Ja Sam bio sposoban nastaniti se u Njemu, i bila je to Ljubav koja je ostvarila čin Spasenja, bila je to Ljubav koja je iskupila krivnju grijeha čovječanstva i ta Ljubav Sam bio Ja Osobno.

AMEN

Spread the Truth