Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7054 (Nošenje križa u svrhu sazrijevanja duše…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7054, 3 Ožujka 1958

NOŠENJE KRIŽA U SVRHU SAZRIJEVANJA DUŠE…

Za vas je uistinu bolje živjeti zemaljski život pun patnje i onda bogato blagoslovljeni ući u onostrano područje, nego da dođete do ispunjenja na Zemlji a siromašni i jadni pristignete preko, gdje su vam kapije u Kraljevstvo Svjetla zatvorene.

Jednom ćete shvatiti kako je kratak zemaljski život uspoređen s vječnošću …. i morat ćete spoznati kako neinteligentno je bilo to da si radi ovog izuzetno kratkog vremena zemaljskog života proigrate užitke u duhovnom Kraljevstvu, jer može trajati beskrajno dugo dok ne dospijete bar do onog stupnja u onostranom da možete biti pogođeni tračkom svjetlosti ….

Tako da ćete se zahvalno moći osvrnuti na tešku sudbinu u zemaljskom životu, koja vas je dovela do vašeg savršenstva …. No kako to ne bi za vas bilo preteško za nositi, za to je umro čovjek Isus na Križu, u Kojem se Bog kao Sama Vječna Ljubav utjelovio, da bi okajao vašu krivnju, na osnovu kojega biste vi sasvim izvjesno imali vječnu patnju ….

Pa Ga u svakoj nevolji tijela i duše možete zazvati u pomoć, i On će vam uistinu pomoći nositi križ koji prijeti da vas slomije. No znajte uvijek da je vas ljude On pozvao da Ga slijedite, riječima: “Uzmite na sebe svoj križ i slijedite Me ….”

On je za vas doduše išao križnim putem, On je vašu krivicu grijeha uzeo na Svoja leđa i time ju i ponio za vas …. On je ponio izvornu krivnju vašeg nekadašnjeg otpadanja od Boga i umro za njenu otplatu najgorčom smrću na Križu. Ali vi ljudi ne idete vašim zemaljskim putem samo radi otplate duga, nego i da biste se razvi(ja)li prema gore …. Vi slobodnom voljom morate dospjeti do određene zrelosti, morate se sami ponovno preoblikovati u vaše izvorno biće, a to znači i rad na vama samima …. posao koji najuspješnije može biti izvršen putem djelovanja u Ljubavi. 

A taj rad na vama samima, na vašoj duši, vi često zapostavljate, i stoga u vašem razvoju ne idete naprijed. Vašeg izvornog duga možete se doduše osloboditi putem djela spasenja Isusa Krista, i tad ste i sposobni razvijati se prema gore …. no ako to propustite, onda će vas se putem svakojake patnje i muke potsjećati na to da na Zemlji živite u svrhu usavršavanja vaše duše …. tad vam dakle biva nametnut križ, i njega morate prihvatiti i slijediti Božanskog Spasitelja …. morate ići putem Ljubavi i patnje, kako bi duševno sazrijeli ….  

Vi ste se nekoć zadužili, i taj dug je za vas bio otplaćen putem djela spasenja Isusa Krista. Ali vi se sad morate truditi, uz Njegovu pomoć, koju ćete sigurno iskusiti, eliminirati vaše još nezadovoljavajuće stanje …. Morate činiti ono što vas je Sâm Božanski Spasitelj na Zemlji naučavao: ispunjavati Njegove zapovjedi Ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu. Morate služiti u bez-interesnoj Ljubavi prema bližnjemu i kroz to vaše biće opet oblikovati u Ljubav, kao što je bilo izvorno.

Vi biste bez Spasenja kroz Isusa Krista bili pre-slabi za voditi život u Ljubavi po uzoru (na) Isusa Krista, no ta slabost otpada od vas samo ako želite da je On i za vas umro. A tad morate i koristiti Njegov dar milosti …. osnaženu volju …. time što i vi živite život u Ljubavi, jer jedino takav život mijenja vaše biće donoseći vam dakle duhovni uspon. Tada ćete odbaciti ovojnice i vaša duša biti će prijemčiva za svjetlo. 

No često se na drugi način morate riješiti tih ovojnica, morate proći kroz patnju, koja je isto tako sredstvo za razlaganje. I tada vam je dakle za nošenje nametnut “križ”. I ne smijete mrmljati i žaliti se, već predano nositi taj križ s pogledom na život duše, koji traje vječno. Jer zrelost vaše duše vaše je vlastito djelo, čak i kad je sa vas uzeta sva krivnja (dug, grijeh) upravo putem Božjeg velikog djela Spasenja, pošto On zna za vašu putem grijeha nastalu slabost ….  

On vam ponovo daje snagu, kako biste sad sami bili aktivni u preobrazbi duše nazad u nekadašnje blaženo-sretno stanje koje obiluje snagom i svjetlom. Sami vi morate izvesti taj rad, morate ljubiti i patiti …. kao što je i Isus za vas patio iz prevelike Ljubavi prema vama. Samo što je uvelike bolje ako jedino vaše tijelo treba patiti, nego da duša uđe u onostrano područje gdje ju očekuje stanje puno muke ….

Patnje tijela mogu se nazvati neznatnima nasuprot duševnih patnji, no vi ljudi možete i patnje tijela otjerati u čvrstoj vjeri u moć imena Isus …. pošto je On spreman za vas nositi križ, tad je vaša duša već toliko sazrjela ako je u njoj nastanjena takva vjera, jer tako silna vjera rezultat je Ljubavi …. 

I tad će se čovjek riješiti i svojih tjelesnih nevolja i patnji, budući da duša više ne treba takva sredstva jer je postigla onaj stupanj zrelosti koji joj osigurava ulazak u Kraljevstvo Svjetla. Tada dakle s čovjekovog ramena biva skinut križ, tad’ je Ljubav Božanskog Spasitelja čovjeku pritekla u pomoć i oslobodila ga od njegovog tereta ….

AMEN

Spread the Truth