Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

7047 (“Dođite svi k Meni…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7047, 23 Veljače 1958

 „DOĐITE SVI K MENI…“

(Matej 11:28)

U molitvi vi imate iznimno ljekovito sredstvo za svaku zemaljsku i duhovnu nevolju, jer ispravna molitva, koja je usmjerena Meni u Duhu i u Istini, doista neće propustiti učinak. Za nju ne mogu i neću zatvoriti Moje Uho, i upotrijebit ću Svoju Moć da vam pomognem čak i tamo gdje zemaljska pomoć izgleda nemoguća.  Ali vi najprije morate ući u povjerenje u Mene, morate znati da Sam Ja Otac svih vas, Koji ljubi Svoju djecu i ne želi ih ostaviti u nevoljama i patnjama, čak i kada su one potrebne za vašu dušu… I morate znati da za Mene ne postoji ništa što se ne bi moglo promijeniti, i da ne postoji nijedna bolest koju bi Meni bilo nemoguće iscijeliti… Povjerite sebe Meni, donesite Mi sve vaše brige sasvim djetinjasto, razgovarajte sa Mnom kako dijete priča sa svojim Ocem i ne budite nepovjerljivi, nego vjerujte… Vi svi još uvijek ne znate cijeniti snagu molitve, inače bi doista bili pošteđeni mnogih nevolja i patnje, jer Ja rado slušam molitve djeteta koje Mi dolazi u punom pouzdanju i povjerava Mi svoj maleni križ, kojeg Ja želim nositi za njega.  Ja Sam ponio sve vaše grijehe i za to Sam umro na Križu, Ja Sam za vas pretrpio bol, kojim vas je opteretila krivnja vaših grijeha… Mogli biste proći kroz vaš zemaljski život bez patnje, kada bi se tako iskreno željeli povezati sa Mnom, da sav vaš teret oslonite na Moja ramena, tako da slobodno i bezbrižno napredujete  uvis… Ali svi vi se držite još uvijek predaleko od Mene, ne približavate Mi se povjerljivo i zbog toga često još sami osjećate teret Križa, kojeg vi samo trebate gurnuti Meni, jer morate ući u intimno zajedništvo sa Mnom. Ali upravo ispravnom molitvom vi Mi možete dokazati ovo intimno zajedništvo, ispravnu molitvu, povjerljivo izgovorenu Meni, čut ću i poslušati u bilo koje vrijeme, jer sam vam to obećao Riječima: „Dođite k Meni svi koji ste umorni i opterećeni, Ja ću vas obnoviti“ „pitajte i bit će vam dano…“ (Matej 7:7) Moja Obećanja su Istina, Koje je dokaz moguće spoznati u bilo koje vrijeme, ako se samo okrenete Meni u ispravnoj molitvi. No, čim posumnjate, vaše molitve gube djelovanje Sile. A samo rijetko je vaša vjera takve snage da je isključena svaka dvojba… vi samo rijetko pri molitvi imate čvrsto uvjerenje da ćete biti pomognuti, kojeg pokazuje jedino vjera koja ne sumnja. Ali, morate znati da je Moja Riječ Istina…  kada vam Ja Osobno govorim… trebate odbiti svaku sumnju, jer morate vjerovati da za Boga ništa nije nemoguće… mislite na to da je sve što vidite podignuto jedino putem Snage Moje volje, sjetite se da Ja u svakom trenutku dopuštam rast novih stvorenja, što ne može biti zanijekano od strane ljudi. Zato također imajte na umu da je za Mene uistinu moguće, također ponovno uspostaviti stari Red koji je narušen, bilo da se radi o bolesti ili o ostalim situacijama zemaljskog života koje vi ljudi stvarate… Ja sve mogu ponovno dovesti u ispravni Red, a također ću to i učiniti, čim Me to pitate s pouzdanom vjerom, čim vi dođete kao djeca Ocu i povjerite Mi svoje molitve. Svima vama je na raspolaganju Milost molitve, svi vi nju možete iskoristiti, jer Sam vam rekao: „Dođite svi k Meni…“ Ali nemojte samo izgovarati riječi, bez Duha i Života, pozovite Me sasvim blizu vama, a potom Mi izlijte svoje srce… i uistinu ćete biti pomognuti, Ja neću dopustiti da se vaša vjera postidi.

AMEN

Spread the Truth