Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

7046 (Iskra Božanske Ljubavi… Djelovanje Duha… Znanje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7046, 21 Veljače 1958

ISKRA BOŽANSKE LJUBAVI… DJELOVANJE DUHA… ZNANJE…

Nosite u sebi Moju Božansku iskru Ljubavi, koja vas podučava iznutra, kada joj vi to dopustite. Ona ne može djelovati u vama prije nego se vi budete ponašali u skladu sa Njom kompletno bez otpora, tj. sve dok ne budete spremni ući u kontakt sa Mnom. Ta iskra Ljubavi u vama je dio Mene, ona je duh Mojega Duha, ljubav Moje vječne Ljubavi, ono što vas sjedinjuje sa Mnom, ali samo kada vi sami želite nanovo uspostaviti vezu sa Mnom. U početku mogli ste čuti Moj glas, u pra-početku vama su pritjecale Moje misli u obliku Moje Riječi. Ja Sam vam mogao darovati potpunu spoznaju kroz neprestano zračenje Ljubavi.

Stoga je i u vama bila svjetlost, ali vaše stanje kao čovjeka je stanje tame, jer ste sami bili odbili ovo zračenje Moje Ljubavi. Unatoč tome postavio Sam vam u srce iskru Moga svjetla Ljubavi, i ta sićušna iskrica se može proširiti u vama i nanovo vas ispuniti sa najjasnijim svjetlom, kada budete spremni otvoriti Mi svoje srce, kada Mi se nanovo obratite i čeznete Moju Božansku snagu Ljubavi. Onda neće više stati pritjecati, a to znači da vi nanovo primate od Mene svaku struju misli, kako bi opet stigli do spoznaje, da izađete iz mračnog stanja na najsjajniju svjetlost. Onda će stupanj znanja odgovarati razumljivo i stupnju Ljubavi u vama, i samo rijetko čovjek dosegne ovaj stupanj Ljubavi već na Zemlji, koji mu omogućava raspoznati sve u jasnoći, kao što je bilo moguće u pra-početku, kada je bio stvoren od Mene kao savršeno biće. I zato samo rijetko će čovjek moći sa sigurnošću prodrijeti u najdublje tajne što se kriju iza Moga djelovanja i upravljanja. I njegovo blaženstvo će se također u Kraljevstvu onostranog sastojati u tome da uvijek zaprima novu svjetlost i sa njome također neprestano povećava svoj stupanj svjetlosti.

Ali tko je jednom dozvolio rasplamsati Moju iskricu Ljubavi, tko jednom dozvoli djelovanje od strane Mene Osobno, biti će također podučen iz unutra u skladu sa Istinom, i neće mu biti teško razlučiti Istinu od pogreške. Jer svjetlost više ne dozvoljava nikakvu tamu, svjetlost uvijek odbija tamu, svjetlost raspršuje čak i sjene, koje se ponekad još uvijek žele utaboriti u predjele koji još nisu dovoljno prosvijetljeni. Ipak, Moje Božansko svjetlo Ljubavi ne može pritjecati u čovjeka koji nema nikakav kontakt sa Mnom, koji još nije uspostavio vezu, koji još uvijek nije rasplamsao sićušnu iskru Ljubavi, u njemu ona leži još prekrivena i nije se mogla još uvijek rastvoriti njezina snaga da zasjaji.

Ali unatoč tome ljudi često teže doći do znanja (spoznaje), jer vjeruju da će moći prodrijeti svojim razumom do onoga što im je još sakriveno. I onda se pojmovi lako izmješaju, jer tama koja čini dio jednom duhovno otpalog, ne može biti zahvaćena putem razumskih istraživanja. Ovo je vama ljudima već bilo rečeno više puta, da Ja Osobno moram djelovati u vama, ako se želite lišiti te tame, koja je bila posljedica vašeg razdvajanja od Mene, što vam dozvoljava da nanovo učvrstite vašu vezu sa Mnom samo kako bi proces prvotnog zračenja mogao ponovno započeti, dostava svjetla i snage u vama, što se može zbiti samo putem Mene Osobno. Taj priljev svjetla i snage od Mene nije ograničen, vi Me sami možete potaknuti na dotok u neograničenoj mjeri, ako se samo stalno otvarate i žudite od Mene priljev, kada molite u Duhu i Istini, kada vršite djela Ljubavi bez apsolutnog interesa, kada vjerujete da vam Ja ne niječem  ništa u Svojoj Ljubavi od onoga za čime čeznete. Onda će se iskra Ljubavi u vama proširiti i ubrzo će postati blistava vatra, koja će kompletno promijeniti vaše početno nesavršeno stanje.

Čak i priroda se mora pokoravati vama i vašoj volji, kada primite od Mene snagu koja će vas također učiniti gospodarima nad svime stvorenim. Ući ćete ponovno u vaše prvotno stanje i nećete više poznavati niti jednu slabost, nikakvu tamu, jer čim dozvolite da vas zraka svjetlosti Moje Ljubavi nanovo dotakne, onda također nanovo djelujete sa Mnom i u Mojoj volji, i koristite Moju snagu koja je bez ograničenja na vašem raspolaganju. Sve to vi ljudi možete dobiti, ali vaša volja skoro uvijek podbaci, jer vaša vjera u to nije dovoljno jaka i ona može ponovno dostići takvu snagu samo kroz djelovanje u Ljubavi.

U vama dakle, mora biti zapaljena sitna iskra Ljubavi, i onda ćete biti potaknuti iz unutra na jedno neprestano djelovanje u Ljubavi. I vi morate popratiti ovaj poticaj, misliti stalno i nanovo na bližnjega koji je u nevolji, te mu željeti pomoći koliko god je to moguće u snazi i dalje slaboj. Ta snaga će rasti, uzdići ćete se iznad vas samih, i moći ćete biti aktivni za blagoslivljanje vaših bližnjih, vi sami ćete biti prepuni svjetla i snage, zatim ćete moći također upregnuti vašu snagu prema najuzvišenijem znanju u Mojoj volji. Težite dostići ovo, jer je u području mogućeg, i tražite uvijek Moju potporu. Ostanite u stalnoj povezanosti sa Mnom i nećete pasti u borbi za duboku vjeru. Onda ćete dobiti mnogo u zemaljskom životu i moći ćete ući u najjasnije zračenje svjetla u duhovnom Kraljevstvu, kada će vaš put na ovoj Zemlji biti završen.

AMEN

Spread the Truth