Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

7035 (Snaženje volje kroz Isusa Krista… Procjenjivanje volje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7035, 6 Veljače 1958

SNAŽENJE VOLJE KROZ ISUSA KRISTA… PROCJENJIVANJE VOLJE…

Volja je dovoljna gdje se djelo ne može sprovesti… Jer vi ljudi ste suđeni sukladno naklonosti vaše volje… Međutim, ovo vas ne odrješuje od toga da postanete aktivni, od upošljavanja vaše volje, pod uvjetom da je potonje moguće. Jer riječi jedine nisu dovoljne, vaša odluka mora biti ozbiljna, i ozbiljna volja će doista učiniti štogod je unutar čovjekove moći… ali da će vama također biti dana snaga čim Ja prepoznam vašu ozbiljnu volju o tome ne treba ni govoriti, inače bi vas Ja bio nesposoban smatrati odgovornima za omaške koje ste mogli napraviti. Unatoč tome, vama je potrebna pomoć kako bi bili sposobni donijeti čvrstu odluku na prvom mjestu… Jedina svrha vašeg zemaljskog života je vaša slobodna odluka volje, ali vi bi teško mogli donijeti ispravan izbor da ova volja nije bila osnažena kroz Isusa Krista. Premda je svaka osoba sposobna usmjeriti njegovu volju spram Mene, on bi unatoč tome opetovano iznova podlijegao slabostima volje i prema tome podbacio sprovesti njegovu volju; ipak mijenjanje njegove volje spram Mene Mi već omogućuje voditi ga do izvora Božanske milosti u djelu Spasenja… to Mi omogućuje osigurati ga sa snagom i utjecati na njega kroz Moj Duh, tako da će on biti nagnan na akcije Ljubavi… I time on već može primiti jedan upliv snage ako se povinuje ovom unutarnjem nagonjenju. Ali jedino kroz pomoć od strane Isusa Krista će osigurani duhovni napredak biti moguć, inače bi njegova volja nastavila iznova slabiti (u smislu: postajati sve mlitavija) kao rezultat iskušenja Mojega protivnika, koji i dalje ima vlast nad osobom sve dok on još nije oslobođen od njegove krivnje grijeha. Jednako tako, volja naklonjena spram Mene je vrlo visoko cijenjena od strane Mene i Ja neću otpočinuti sve dok se ljudsko biće nija zaputilo stazom do Križa… 

Jer Ja uistinu imam dovoljna sredstva na Mojem raspolaganju kako bi ovo postigao, samo ako osoba dozvoli da njegove misli o Meni na njega ostvare učinak. Onda ću također biti ovlašten boriti se za ovu osobu protiv Mojeg protivnika. Ako, međutim, osoba pristupi Isusu Kristu svjesno, njegova odluka neće više tako lagano oslabiti, jer onda će on svjesno ganjati cilj i također uvijek dati da djelo poprati volju i time se uzdigne i postigne zrelost duše. Jer pomoć Isusa Krista se ne sastoji jedino od snaženja volje nego također od stvaranja mogućnosti da se aktivno prakticira Ljubav spram bližnjega… Međutim, Moj protivnik zna kako ograničiti čak dobrodušnu aktivnost, on razumije kako otvrdnuti srca njegovih sljedbenika tako da će ona spriječiti Ljubavlju ispunjene akcije za njihova bližnja ljudska bića. I ovi sljedbenici su stvarni podanici Sotone… Jer oni odlučno interveniraju u duhovni razvoj… Međutim, oni neće postići njihovu svrhu, jer gdje je Ljubavlju ispunjena aktivnost ljudi spriječena Ja procjenjujem volju i kreditiram ju kao jedno ostvareno djelo. I Moj protivnik će uspjeti postići da će Moje zapovijedi Ljubavi biti opozvane gdje je volja i dalje tako slaba da ona ne nudi unutarnji otpor. Ipak Ja vrednujem srce ljudskog bića a ne izvanjski vidljivo djelo… ali niti ja oslobađam ikoga tko je sposoban sprovesti ovo djelo od njegova ostvarivanja… Time vi imate još jedno objašnjenje, da i zašto Ja očekujem akcije Ljubavi od vas, da i zašto je ozbiljna volja da se pomogne suđena na isti način gdje se akcija morala iz nužnosti izostaviti. Ipak Ja nisam zadovoljan sa voljom jedino kojoj, bez da postane aktivna, nedostaje potrebne iskrenosti. Međutim, sve dok se vi još niste zaputili stazom do Isusa Krista, vaša će odlučnost i dalje biti vrlo slaba, prema tome vi se trebate okoristiti blagoslovima čina Spasenja kako bi izašli iz ove slabosti volje. Ali onda ćete ganjati cilj sa velikom vitalnošću time što ćete udovoljavati Mojoj volji: Da postanete apsorbirani u Ljubav za Mene i vaša bližnja ljudska bića i pri tom postignete za sebe same nebesko kraljevstvo.

AMEN

Spread the Truth