Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4926 (Ključ za mudrost je Ljubav…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4926, 7 Srpanj 1950

KLJUČ ZA MUDROST JE LJUBAV…

Ispunite Moju zapovijed Ljubavi, želite li postati blaženi. Onda ćete vi također činiti sve što odgovara Mojoj volji, onda će i vaše razmišljanje biti ispravno, i vi ćete stajati u Istini. Onda će svaka sumnja u vama otpasti, svako pitanje će vam biti razriješeno, i vi ćete moći uvjereno vjerovati. Ali, u vama također mora biti volja da priđete Istini… Vi ne smijete pasti u vlastito stvorene stavove, vi morate biti spremni žrtvovati vaše stavove (mišljenja), razmijeniti ih za Čistu Istinu, vi morate tražiti Istinu… To je uvjet da budete u Istini, budući vam ništa ne prilazi bez vaše želje. Ona će vam doduše biti dovedena blizu, izvana kroz razgovore ili knjige, ili također kroz misli, no vi ćete ju prihvatiti, odnosno moći potvrditi srcem i razumom, tek onda kada ste u ozbiljnoj volji da ju pronađete. Jer Istina, znanje o Meni i o Mojemu djelovanju, o svrsi i cilju svega onoga što jest, vrlo je dragocjeni dar za vas, budući ste ga jednom dobrovoljno napustili, kada ste se vi, kroz grijeh nekadašnje pobune protiv Mene, strovalili u tamu, koja također znači stanje potpune nesvjesnosti. Vi sami činite premalo kako bi opet došli u posjed znanja o svemu, a unatoč tome sam Ja spreman vama dostaviti Istinu kao dar milosti, tako da s time možete raditi kako bi postali savršeni. Ali, zbog ovoga Ja od vas također zahtijevam svu vašu spremnost volje da budete od Mene uvedeni u ispravno znanje, inače vam Istina ostaje skrivena, i vi nju niste u stanju prepoznati kao ono što ona jest. Vi međutim ne trebate proučavati i razumski mozgati o vrijednosti ili bezvrijednosti onoga što vam dolazi u duhovnom dobru, nego je samo jedno ključ za Istinu… Ljubav. Bez Ljubavi vama svako znanje ostaje zatvoreno, bez Ljubavi vama nedostaje snaga spoznaje, bez Ljubavi vi sebe činite nedostojnima da od Mene primite Čistu Istinu, inače bi također i zlo, ne-Ljubav (bezdušnost, okrutnost, tvrdoća srca), morala stajati u ispravnoj spoznaji, i na Zemlji ne bi trebalo biti nikakve zablude, koja je međutim ipak presnažno zastupljena u svijetu. Ja vam otuda jedino mogu dati zapovijed da se vježbate u Ljubavi (da prakticirate Ljubav), želite li se također naći u posjedu Istine, i biti blaženi. Jer, vi Meni možete pristići jedino kroz Ljubav, budući sam Ja Sam Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16).

AMEN

Spread the Truth