Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4921 (Neopravdane dvojbe… Istinitost… Sluge Božje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4921, 25 Lipnja 1950

NEOPRAVDANE DVOJBE …. ISTINITOST …. SLUGE BOŽJE ….

Ako ste podučavani odozgor, ne smijete dati prostora dvojbama po pitanju istinitosti toga što primate putem glasa Duha. To važi kako za onoga koji direktno prima Božansku Riječ, tako i za onoga kome ju sluge Božje prenose. Jer jedna stvar se ne smije zanemariti, da je primatelj neprestano obdarivan od Boga Samoga ako se s Njime svjesno stavlja u vezu. Znači može se javiti jedino Božansko biće ako je Bog prije toga bio zazvan za prosvjetljenje Duha, za Njegove darove milosti, za Njegovu Riječ ….

Kako bi i bližnji bio uvjeren u Božanstvenost te pošiljke, da bi i on to mu preneseno duhovno dobro prepoznao kao Božju Riječ, potreban je samo njegov isti stav spram Boga, što je uvijek jamstvo za to da će on od Boga i biti obdaren. Čovjek koji ozbiljno teži Bogu, ili mu neće biti dostavljeno lažno duhovno blago ili će ga pak iznutra odbijati, ako je njegova volja dobra i on traži Istinu. 

Odozgor vam ne može doći neistina, a od dole vam se ne može objaviti niti jedno biće na isti način, ako vaše poglede usmjeravate ka gore i želite biti podučavani od Boga. I stoga je neopravdana svaka dvojba s kojom se susreće pravog slugu Božjega, ako ovaj zastupa ovo odozgor primljeno duhovno dobro. Jer tad je i Duh u njega tako prosvijetljen da on sam može slobodno govoriti i da se ti govori kreću u Istini, on neće voditi samo mrtvi razgovor, nego će njegove riječi buditi život kad on radi za Boga i Njegovo Kraljevstvo.

Dvojbe su opravdane samo onda kad se dotiču svjetovni problemi, budući da onda mogu prevladati vlastite misli čovjeka i, pošto mu je volja slobodna, ne nameće mu se prisila u njegovom razmišljanju. No taj ispit svaki čovjek može lako poduzeti. Ono što je od važnosti za duhovni razvoj čovjeka, to je duhovno znanje i jamči najčišću Istinu. No ono što za dušu i njezin razvoj prema gore nije od značaja, vrlo lako može biti prožeto svjetovnim mislima i zahtijeva oprez.

Tko je učen od Boga, taj radi samo za Njega i Njegovo Kraljevstvo, tj. on se samo trudi utjecati na dušu ljudi i duhovno im pomagati; on ih želi podučavati u duhovnom znanju i davati im razjašnjenja o biti Boga, on samo rijetko dotiče svjetovne probleme, i to samo onda kada su oni vezani za duhovni razvoj; on se kreće na duhovnom kolosijeku i svijetu okreće leđa …. I on izgovara samo ono što prima neposredno od Boga ili što mu posreduju svjetlosna bića, koja u sebi nose Božju volju. Stoga vi ljudi možete bez dvojbe vjerovati onima koji rade za Boga i čuju Njegov glas …. njihovo duboko znanje dati će vam dokaz da su oni učeni od Boga, a gdje se Sam Bog izražava, silama od dole onemogućen je svaki pristup ….

AMEN

Spread the Truth