Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4919 (Poniznost – Umišljenost… Opasnost…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4919, 22 Lipanj 1950

PONIZNOST – UMIŠLJENOST/PONOS… OPASNOST…

Poniznome poklanjam Svoju milost, a ponosnom je uskraćujem jer ponos guši ljubav, dok je poniznost budi. Zbog toga poniznome pripada sva Moja ljubav koja ga obasipa neizmjernom milošću.

Ako čovjek u svom srcu osjeća ljubav prema svom bližnjem, prema njemu ne može biti osoran, već ga smatra svojim bratom, i služi mu iz ljubavi, zbog čega će ponizni i činiti djela ljubavi prema bližnjemu, za što ga Ja blagoslivljam i iznova nagrađujem Mojom ljubavlju i milošću.

Tko je umišljen/ponosan, njegovo je srce tvrdo i neosjetljivo, on ne služi, nego želi vladati i zbog toga ga Ja neću pogledati, jer taj osjećaj, ta požuda za vladanjem je i bila uzrokom/povodom ondašnjeg otpadanja od Mene, koje jedino može biti iskupljeno/okajano dubokom poniznošću prema Meni, čime dakle poniznost predstavlja povratak (ka) Meni. Duhovno je putem umišljenosti/ponosa bilo duboko potonulo, ali u stadiju/fazi čovjeka je opet dostiglo određenu visinu, gdje opet vlada najveća opasnost od zapadanja u taštinu, od precjenjivanja sebe, što dolazi do izražaja putem nedostatka ljubavi prema bližnjem.

Kako čovjek sebi ne bi uskratio pomoćna sredstva za uspon, kako se ne bi igrao (u smislu, ‘riskirao’) sa Mojom milošću, što je najveća opasnost, opominjem vas stalno, da vlastitom krivicom ne biste iznova posrnuli u dubinu/prema dnu. Sve (što je) umišljeno/ponosno pripada Mome protivniku, koji Mi se izdržljivo suprotstavlja i koji vjeruje da će Me moći oboriti. Postao Mi je protivnik kao nekada najviši nosilac svjetla, jer se uzdigao nad Mene …. vjerovao je kako se može postaviti iznad Mene i strmoglavio se u najdublji ponor/bezdan.

Precjenjivanje sebe/taština/nadmenost je prvi korak ka nepotrebnom padu …. poniznost je, nasuprot tome, ljestvica za uspon, najsigurniji most prema Meni. Jer, kome Ja podarim Svoju milost, taj zasigurno postiže svoj cilj, zato što Moja milost predstavlja pomoć, Moju podršku i Moje vodstvo.

Sjetite se vašeg nekadašnjeg grijeha, koji vas je rastavio/razdvojio od Mene, sjetite se Moje ogromne ljubavi, koja vas želi privući k Meni; sjetite se svoje slabosti i nesavršenosti, i sjetite se vaše velike udaljenosti (od Mene) na kojoj se nalazite, pa ćete sa najdubljom poniznošću pognuti glavu i sa žudnjom pružati ruke prema Meni, i tada ću vas obuhvatiti Mojom ljubavlju i milošću i dati vam sve što vam je potrebno kako bi smanjili rastojanje od Mene, kako bi dospjeli do Mene od Koga ste potekli. Ali jao si ga vama, ako nikada ne postanete svjesni vaše udaljenosti/razlike od Mene, ako vjerujete da ste pre-uzvišeni da biste Mi se najponiznije molili. Tada vam je onemogućen dotok milosti, tada ste još pod vlašću onoga koji vas je i doveo do pada, tada nikako/nikada ne možete biti oslobođeni od grijeha nekadašnje arogancije, jer bez Moje milosti ne možete nikada, ama baš nikada dostići blaženost/sreću/radost.

AMEN

Spread the Truth