Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

4918 (Spoznaja Boga znak promjene volje… Prekoračenje dopuštenog ovlaštenja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4918, 21 Lipnja 1950

SPOZNAJA BOGA ZNAK PROMJENE VOLJE …. PREKORAČENJE DOPUŠTENOG OVLAŠTENJA ….

Spoznajte vaš praizvor u Meni, vašem Stvoritelju i Ocu od vječnosti. Tad ste već ono što trebate postati na  Zemlji …. djeca koja žude nazad k Ocu. Jer kad postanete svjesni toga da ste proizašli iz Mene, i u vama se budi Božanski princip, Ljubav, jer se spoznajete kao zračenje vječne Ljubavi te i žudite natrag k Njoj. Priznajete Me i više niste u suštini odvojeni od Mene, iako još stupanj savršenstva nije postignut, no s obzirom na volju jeste Moji. 

Volja koja je otklonjena od Mene čovjeka sprječava u spoznaji njegova praizvora, tada čovjek niti vjeruje u jednu silu iz koje je proizišao, niti u povezanost jedne stvaralačke sile i sebe samoga, u slučaju da priznaje silu koja stvara. Stoga je osjećaj da se proizašlo od Boga već znak promjene volje, koju je čovjek postigao, jer on Mene priznaje jedino kad se odvoji od Mog protivnika. 

Stoga će “vjerovanje” istovremeno značiti i težnju prema gore, no pod tim se treba shvaćati jedino živa vjera, pošto mrtva vjera nema učinka, pošto mrtva vjera samo ustima izgovara ono što srce još ne priznaje. Odatle Me čovjek doduše može priznavati riječima kao Boga, Oca i Stvoritelja, no njegovo srce o tome ne zna ništa, tako da on prema Meni ne uspostavlja odnos djeteta, koji za sobom povlači pravu spoznaju. Tada je teško na Zemlji postići cilj.

Spoznaja Mene Samoga i istovremeno vas samih već je potvrda zrelosti za vas, pošto znači jedno stanje svjetla, koje nastupa samo u određenom stanju zrelosti. I opet se mora reći da je samo volja čovjeka presudna da li će mu postati svijetlo ili će mu ostati mračno, da Me dakle svaki čovjek može prepoznati kao izvor ako on to želi. Jer Ja nikada neću propustiti da se približim svakom pojedincu i da mu se objavim, no Ja ga ne prisiljavam da ta objavljivanja prihvati, ali neprestano ću mu pružati priliku da Me (nauči) spozna(ti). Samo tko Mi se očigledno suprotstavlja, taj ostaje ovijen duhovnom tamom, taj ne napreduje tijekom zemaljskog života i podliježe vlasti Moga protivnika, i to iz vlastite volje.

Sila Moga prisustva, koja zrači iz svake objave Mene Samoga, može biti potpuno dovoljna da zapali srce čovjeka i da učini da zrači žarko svjetlo, no ako ona pronađe samo minimalni otpor u volji čovjeka, ona ostaje bez učinka, pošto je ona Božansko zračenje, koje ne podnosi otpor, no isto tako se ne može pobjednički probiti kako ne bi vršila prisilu na volju čovjeka. Ali ako je volja čovjeka spremna, onda Moja Ljubav-na sila pali neslućenu vatru, koja čovjeku dolazi u svijest kao Ljubav koja se rasplamsava prema Meni. A gdje je jednom upaljena Ljubav prema Meni, snaga i moć protivnika slomljena je. 

Ja želim biti spoznat od Mojih stvorenja kao Otac pa im se stoga i objavljujem; Ja od njih moram biti spoznat, ako Me kao prisutnog žele osjetiti …. Tek tada započinje razvojni proces, promjena bića, koje se još nalazi u okovima Moga protivnika dok Me nije spoznalo, i onda Mi svjesno i stremi. Dok god se još ljudima dostavlja znanje o tome da postoji Bog Koji je stvorio nebo i Zemlju, toliko dugo mu je moguće da dospije do žive vjere u to i da postigne cilj na Zemlji.

No ako je to znanje uskraćeno ljudima tako da čovjek ostaje potpuno u neznanju o svom izvoru, o Meni kao Stvoritelju i Ocu, tada protivnik neovlašteno koristi svoju moć i pada u najoštriji sud, tada on prekoračuje svoje ovlaštenje i sprječava provođenje ispita volje čovjeka, koji se na Zemlji treba odlučiti između Mene i njega, no za to je i potrebno znanje o Meni i o njemu kako bi se moglo odlučiti. Ja želim biti spoznat, no on ne, i stoga bi on ljude priječio i u spoznaji Mene Samoga, kad bi mu Ja tu slobodu dopustio. No kad on svoju moć prekorači, i njegova presuda je pala; on će ponovo biti svezan, kao što je najavljeno u Riječi i Pismu ….

AMEN

Spread the Truth