Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4912 (Vjerni sluge… Đavoli posljednjeg vremena…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4912, 7 Lipanj 1950

VJERNI SLUGE… ĐAVOLI POSLJEDNJEG VREMENA…

Vi trebate svjedočiti o Meni i o Mojemu djelovanju na i u vama. A zbog toga vi također trebate znati o stvarima koje vam jedino Ja mogu objasniti; vaše znanje treba nadmašiti zemaljsko znanje, tako da vaši bližnji Mene mogu prepoznati, ako oni to žele. Znanje koje će vam sada biti dostavljeno od Mene, ipak ne može biti ni dokazano, ni dokučeno ljudskim razumom, a unatoč tome, Ja vas o mnogome obavještavam, tako da Me vi prepoznate u Mojoj mudrosti, Ljubavi i svemoći, te date svjedočanstvo o Meni. Stoga se to jedino može vjerovati, a da biste povjerovali, vi ljudi najprije morate voditi život u Ljubavi. Onda ste vi tako duboko (prisno) povezani sa Mnom da za vas više ne postoji ništa nemoguće, budući Mene Samoga osjećate, i više niste samo stanovnici Zemlje, nego ljudi Duha, koji mogu imati uvid u duhovno kraljevstvo. Ja znam što je korisno za svakog čovjeka, i odgovarajuće ga Ja uvodim u znanje; kao što također zadatak svakog pojedinca odlučuje koje znanje on treba. No, vi možete sebe same obogatiti znanjem, ako vi Meni za to priđete, ali vas uvijek trebaju duhovni razlozi potaknuti na neki zahtjev, o čemu je spoznaja od značaja za vaš vlastiti razvoj, kao i za vašu misiju. Što je dakle vama nejasno, nad tim zahtijevajte razjašnjenje, i vi nećete naići na odbijanje. Vaša misija je da podučite bližnje, a svaka poduka mora svjedočiti Mene, odnosno, omogućiti spoznavanje Mene kao Boga Ljubavi, svemoći i mudrosti. Tome, razumljivo, pripada i ispravljanje obmanjujućih učenja, i svega što Mene Osobno predstavlja kao izobličenu sliku, kojoj dakle nedostaje Ljubav, mudrost ili svemoć. Stoga vi trebate pouzdano tražiti razjašnjenje, ako vi sami zapadnete u sumnju, ili vjerujete da Me više ne razumijete. A Ja vas rado želim podučiti tako kako je to vama shvatljivo…

Biti sluga za Gospodara, dakle, od Mene postavljeni sluga na Zemlji, zahtijeva izvjesne preduvjete. Moraju biti položeni ispiti volje i vjere, kroz koje on dokazuje svoju podobnost. Biti sluga za Mene, nadalje zahtijeva njegovo uvođenje u Moj vječni Plan spasenja, stoga prosvijetljen duh, koji Me može čuti u svakom trenutku. To nadalje zahtijeva potpuno podređivanje Mojoj volji. On ne smije ništa sam željeti, nego kao sluga, samo izvršavati volju Gospodara. Duhovno je stoga on Moj predstavnik na Zemlji, koji je kroz podređivanje svoje volje već potpuno ušao u Moju volju, stoga on na neki način u sebi nosi Moju volju. On se treba gnušati zla, zbog zla, težiti dobru, zbog dobra, i žudjeti za Istinom, jer on inače ne žudi za Mnom. Stoga je za njega nemoguće na Zemlji živjeti protivno Mojoj volji, a ipak biti Moj sluga… Primijetite to, da vi po njihovim plodovima možete prepoznati odakle su oni… Tako iz usta jednog takvog čovjeka ne može ni izaći nikakva Istina, jer je njegovo razmišljanje zaslijepljeno, ako Moja volja nije poštovana. Onda je također pogrešan svaki sud (prosudba) kojeg donosi, bilo u dobrom ili lošem smislu. Tako on baš nikada ne može biti Moj sluga. Sama volja za to ne koristi, ako ona nije sprovedena u djelo, a ni Moja milost nije dovoljna, ako joj čovjek kroz svoju volju ne dopusti da postane učinkovita na njemu. (8 Lipanj 1950) Stoga vjerni sluga prima Moje upute i također ih izvršava. Nevjerni sluga međutim, ako Mi je on jednom uskratio svoju službu, neće nikada opet primiti upute od Mene… on je dakle povučen iz Moje službe. I on je smjesta zgrabljen od protivne moći, koja njega na sličan način poslužuje, ali s ciljem vječnog otuđivanja od Mene. Moj protivnik ima veliku moć; ali nikada nad čovjekom koji ozbiljno stremi k Meni. Moj protivnik se međutim, također može prerušiti, i učiniti da čovjek povjeruje da on riječi prima od Mene, ali samo onda ako on sam sebe uzvisuje; jer čim je duboko ponizan, on sam prepoznaje svoje pogreške, i nastoji ih ukloniti. Stoga je duhovna oholost temeljno zlo kojemu čovjek neizbježno pada žrtvom… Duhovno oholi nije u stanju Moje djelovanje razlikovati od djelovanja Mojega protivnika, budući je on sam već potpao protivniku, koji ga sada na svaki način zasljepljuje. Duhovna oholost čovjeka nepovratno odvaja od Mene, jer čovjek koji je duhovno ohol uspostavlja čudan odnos prema Meni, onaj nadmoćnog bića, koje gubi svako strahopoštovanje prema Stvoritelju, i također je bez Ljubavi za Njega… A ovaj odnos se pokazuje u provokativnom govorenju, u arogantnim govorima, u optužbama punim mržnje, a prividno plemenitoj namjeri, (9 Lipanj 1950) u načinu života koji ne odgovara Mojoj volji, i u stalnoj tiraniji prema svojim bližnjima, koje on nastoji odrediti, tamo gdje jedino slobodna volja treba odlučiti. Sve ovo su znakovi Bogu-protivnog odnosa, koje može prepoznati svaki čovjek, koji sam teži k Meni, i prema Meni također ostaje ponizan. U njemu su aktivne snage koje se pokušavaju infiltrirati kako bi dovele ljude u zabludu, a koje to stoga čine na drugačiji način nego je uobičajeno; koje Me naizgled prihvaćaju, a vjeruju da Me potom mogu srušiti, koje se dakle katkada koriste svjetlom, ali nezakonito, ipak uvijek s Mojim dopuštenjem. Ja želim pokazati protivniku da on ni uz primjenu svih sredstava, ne postiže cilj, jer on nastupa protiv Mene.

I zato Moj protivnik očigledno djeluje u ljudima posljednjeg vremena, a tko sebe preda njemu, moći će raspolagati svim snagama, iznimnim talentima (darovima, sposobnostima), neuobičajenim znanjem, a također i neuobičajenom snagom, u mjeri u kojoj on sugerira mnogim svojim bližnjima, a oni ga slijede u njihovom sljepilu. Ovi ljudi su poslanici iz pakla, koji se pojavljuju isto kao Moji glasnici svjetla, ali u negativnom smislu, kako bi zaveli ljude. Isprva oni važe za dostojne povjerenja, ali to nisu, budući đavao ponosa prevladava u njima, i oni ne žele priznati nikoga iznad sebe, što se pokazuje kao najsigurniji znak porijekla odozdo. Ali, tko se dopusti od njih zaslijepiti, ne hoda stazama Ljubavi koja mu osigurava spoznaju Istine, i stoga je on lako u opasnosti da sam potpadne došaptavanjima protivnika, iako on može primijeniti svoju moć jedino u ograničenoj mjeri, tamo gdje je volja čovjeka okrenuta Meni. Duhovna oholost je uvijek opasnost, budući onda čovjek gubi siguran osjećaj za Istinu i obmanu, jer njemu onda nedostaje Moja milost, koja je jedino udio poniznoga. Vi ne smijete sebe same uzdizati, ako vi ne želite pasti… Vi morate doći k Ocu ponizni kao djetešce, tako da vas On oblije Svojom milošću. I stoga Moji sluge na Zemlji moraju biti u pravom smislu riječi Moje „sluge“, i željeti Meni služiti u najdubljoj poniznosti, onda će oni uvijek jasno i bistro prepoznati, kojeg su duha djeca ljudi koji ih okružuju, i koji se kreću u svijetu… Jer, sve je dozvoljeno za njihovu provjeru, i nad svim će moći dati ispravan odgovor Onaj, Koji je u Sebi Samome svjetlo, Istina i Ljubav.

AMEN

Spread the Truth