Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4910 (Božji blagoslov radnicima u Vinogradu… Vrijeme bijede…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4910, 6 Lipnja 1950

BOŽJI BLAGOSLOV RADNICIMA U VINOGRADU …. VRIJEME BIJEDE ….

Ja želim dati Moj blagoslov vama koji ste aktivni za Mene. Jer samo vi prepoznajete duhovnu bijedu i vi se zalažete za to da je uklonite ili da spasite duše koje dozvoljavaju da im pomognete. Duhovna bijeda sastoji se u tome da svijet, koji treba biti nadvladan, upravlja razmišljanjem i namjerama ljudi i oni radi toga zaboravljaju koja je uopće svrha zemaljskog života. No kako je zemaljski život za svakog čovjeka ograničen, a zadnja je prilika za njega prije konačnog ulaska u duhovno područje, onda si oni sami nanose najveću štetu ako zemaljski život nisu iskoristili te goli i siroti ulaze u onostrano područje. A oni o tome ne razmišljaju, pošto ne vjeruju ….

No bez prisile u njima mora doći do buđenja vjere ili do uvjerenja. A ljudi ne čine ništa kako bi ih zadobili, oni ne razmišljaju o svom svršetku i o svojoj svrsi života. Misli o svijetu ispunjavaju ih i ne ostavljaju više prostora za misli o tome što je nakon njihove smrti. Samo su rijetki oni koji u sebi nose živu vjeru, jer čak i oni koji Me na van priznaju, čine to samo forme radi; oni su u tradicionalnoj vjeri, preneseno im znanje nazivaju svojim vlastitim, koje su doduše primili ušima te slabo misaono propitali, a koje nije prodrlo u srce i zato nije djelovalo oživljavajuće na njihov duh.

Ti su ljudi u velikoj nevolji, jer jednom će morati odgovarati za svoju volju koju nisu ispravno upotrijebili i svom zemaljskom životu. Oni potpuno slijepi ulaze u onostrano područje; ako su Zemlju napustili u neznanju o svom izvorištu i svom odredištu, pa onda i tamo borave i mogu očekivati dvostruku smrt, smrt tijela i duhovnu smrt. Meni je žao čovječanstva, ipak su to sve Moja stvorenja, kojima važi Moja neprestana Ljubav.

Ja znam za njihove nevolje i patnje koje moraju izdržati, Ja znam za njihovu nemoć, koju sami ne mogu nadvladati, ako ne obrate svoju volju, a Ja tu volju ne mogu prisilno ispravljati, ako im ne želim uzeti mogućnost za postizanje savršenstva. I zato im još na Zemlji želim stvoriti mogućnosti za obraćenje volje, pri čemu Mi vi trebate i možete pomoći, ako ste sa Ljubavlju spram čovječanstva koje pati aktivni za Mene i Moje Kraljevstvo. To je doduše nezahvalan zadatak, poredbeno sa svijetom i njegovim stvarnim užicima, jer uspjeh duhovnog rada opet je samo duhovan, vi možete jedino pridobivati duše za duhovno kraljevstvo …. no koliko vrjednija je jedna duša nego cijeli zemaljski svijet …. 

Potonje će proći, a duša je besmrtna i pred sobom ima cijelu vječnost, koju može provesti u ekstremnoj patnji ili u najvišoj blaženosti. Dušu jednog čovjeka osloboditi iz beskrajne tame i okova patnje najveće je djelo Ljubavi koje na Zemlji možete učiniti i za koje će vam kako duša zauvijek biti zahvalna, tako i od Mene biti osigurana neizreciva plaća, koja je veća od svake svjetovne radosti …. Ja vas želim blagosloviti za vaš rad, pošto se jedino putem Ljubav-nih ljudi može pomoći onima koji sami od sebe ništa ne čine za svoju dušu. Ne ostavljajte ih u njihovoj nevolji, nego im pomozite, jer njihova sudbina tako je tužna, da bi ste se smilovali kad bi te duše mogli vidjeti u duhovnom području.

Ja vaš rad želim blagosloviti i na svaki način vam pomoći da ga možete izvoditi po Mojoj volji; Ja vam želim dati ono što vam je zemaljski potrebno, kako biste bez brige mogli raditi za Mene; Ja vas želim voditi tako da uvijek idete pravim stazama; Ja vas misaono želim upućivati o tome što trebate činiti kako biste uspješno djelovali među bližnjima, Ja želim upravljati duhom i tijelom i paziti vas brižno, tako da osjetite Moju Ljubav i da vi Meni isto tako poklonite vašu Ljubav, koja vas osposobljava za djelovanje za Mene i Moje Kraljevstvo.

Mislite uvijek na duše koje pate, mislite na to da su one sve Moja djeca kojoj Ja želim pomoći da se vrate u Očinsku Kuću, i da su Meni za to potrebne podane sluge koje po Mom nalogu i umjesto Mene trebaju govoriti, koje ljudima trebaju objavljivati što im je za očekivati već ovdje na Zemlji i poslije u onostranom; koji im trebaju reći u kojoj opasnosti se oni nalaze, da im prijeti ne samo tjelesna smrt, nego i duhovna smrt, kad dođe Kraj, koji im trebate najaviti kao i Posljednji Sud.

Ljudi su tako daleko udaljeni od Mene, oni su toliko bez vjere da Ja Sâm njima više ne mogu govoriti bez da na njih izvršavam prisilu vjere. Zato vi trebate govoriti za Mene, zato se Ja hoću poslužiti vama i kroz vas govoriti ljudima, kako bi ih opomenuo i upozorio od vječne propasti. Blagoslovljena bila vaša aktivnost, ako je ona usmjerena na Mene i Moje Kraljevstvo, ako se smilujete zalutalim dušama i pomažete im do vjere i do spoznaje …. I uvijek ćete osjećati Moj blagoslov ….

AMEN

Spread the Truth