Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

4909 (“Ja Sam Riječ…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4909,  4 Lipanj 1950

‘JA SAM RIJEČ…’

(Ivan 1:1)

Udubite se u Evanđelje koje vam dostavljam iz visine, i spoznat ćete da je To ono isto koje su Moji učenici zapisali kad su to činili po Mom nalogu. Uvijek Sam Ja Onaj Koji govori vama ljudima kad prihvaćate Moju Riječ, gdje god to bilo. Ja Sam govorio ljudima kroz Moje učenike, a govorim još i danas, pošto Moja Ljubav nije ograničena pa time ni Moja Riječ nije ograničena, dakle zračenje Moje Ljubavi koja putem Moje Riječi dolazi do izražaja nikad ne prestaje, što će vama ljudima biti razumljivo samo ako znate što Moja Riječ zaista jest’.

Ja Sâm sam (ta) Riječ …. I već samo to mora vam biti dokaz da nisam ograničen slovima i da Moja Riječ uvijek i vječno biva dostavljana duhovnom biću što se kao čovjek utjelovilo na Zemlji. Svakako da Moja Riječ vječno ostaje ista, pošto kao jedina Istina nikad ne može biti preobražena od Mene, no vi ljudi ju preobražavate svojom voljom, vi Mojoj Riječi dajete drugo značenje dok još niste prosvijetljeni Duhom. I već zbog toga moram uvijek iznova sprovoditi Moju čistu Riječ na Zemlju, kako bi se ispunila Moja Riječ: ‘Nebo i Zemlja će proći, ali Moja Riječ ostaje vječno’ (Matej 24:35)…. Moja Riječ, čisto Evanđelje iz Neba, koje vam uvijek nanovo daje svjedočanstvo o Meni i Mojoj Ljubavi.

Sve dok ste vi ljudi još nesavršeni, ništa savršeno nećete ostaviti onakvim kakvo jeste …. već uvijek težiti izmjeni baš putem vaše nesavršenosti. Prirodni je zakon da ništa ne može ostati savršeno čisto čim dođe u nečisto okruženje, a ljudska volja daleko je više okrenuta nesavršenome i uvijek će se truditi povući (na dolje) ono što se nalazi iznad nje. Pa i pored toga slobodna volja od Mene ostaje nepovrjediva, tako da Ja dakle nikada na silu ne održavam Svoje učenje čistim, nego uvijek nanovo, vama koji to tražite, dostavljam čisto učenje.

Nikada ljudi koji sami nisu u najdubljoj želji za Istinom, neće biti svjesni izobličenja Mog originalnog čistog učenja, u suprotnom zabluda ne bi bila toliko rasprostranjena. I oni ne prihvaćaju ono što im je u Ljubavi od Mene pružano, jer oni su slijepi u Duhu, oni se drže slova i od Duha Moje Riječi su nedotaknuti. Nikada se neću istrošiti i nikada neću prestati ljudima davati zrake Moje vječne Ljubavi.

I stoga nikada neću prestati u Riječi osobno silaziti ljudima …. Što Sam vam i obećao riječima: ‘Ja ostajem uz vas sve do Kraja svijeta’ (Matej 28:20) …. Ako dakle Ja Sâm boravim kod vas, onda Me morate moći percipirati, jer Ja Sam život, Ja sam snaga i isto tako Riječ od vječnosti, Koja ispoljava Život i Snagu, Svjetlo i Ljubav. Ja vama ljudima ne želim biti udaljeni Bog Kakvim me vi vidite. Ja vam želim biti Otac, uvijek blizu i uvijek spreman dati vam riječi Ljubavi, ako ih želite čuti.

Kao što Sam pričao sa ljudima kad Sam živio na Zemlji, kao što Sam  nakon Mog uzašća na nebo govorio Mojim učenicima u kojima Sam dalje djelovao kao i ranije na Zemlji, isto tako želim uvijek govoriti ljudima kao Svojoj djeci, želim im predavati riječi Ljubavi i Mudrosti, kako bih im Se obznanio kao Bog, Stvoritelj i Otac od Vječnosti. I stoga neću nikada prestati biti u Riječi uz Moju djecu na Zemlji, i njima prenositi samo isto ono što su i Moji učenici od Mene primili kao Evanđelje, pošto je to Čista Istina koja treba biti sačuvana, pa i ako prođu Nebo i Zemlja.

AMEN

Spread the Truth