Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4907 (Proces dostavljanja Riječi od gore…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4907, 1 Lipanj 1950

PROCES DOSTAVLJANJA RIJEČI ODGORE…

Prihvatite Moje Riječi kao najčišću Istinu i također Me uvijek priznajte kao Pošiljatelja/Izvor onog što primate kao diktat. Smatrajte formu prijepisa kao da je dana riječ po riječ ali ne da se rečenica oblikuje u vašim mislima. Ova karakteristika bi trebala raspršiti vaše sumnje, ako bi podlijegli takvima. Aktivnost misli se ne može usporediti sa ovim načinom pisanja, budući čovjekova volja obično diktira smjer prijašnjeg, to jest, čovjek odabire temu prije nego on intelektualno, putem aktivnog razmišljanja, razradi detalje, dok duhovni diktat, vjerodostojno/istinsko proglašenje odgore, isključuje takva promišljanja, budući je tema nepoznata osobi i u stvarnosti je jedino dana kada započne zapisivanje diktata. Činjenica da osoba može mentalno shvatiti što piše ne opravdava pretpostavku da on sam vrši mentalni rad budući on samo prima što zapisuje. U stvari, Ja također podvrgavam čovjeka koji iskreno želi biti Meni u službi probama vjere i snage volje i opetovano ću ga izložiti kušnjama u kojima on sebe treba dokazati, to jest, u kojima se on treba dobrovoljno nastaviti okretati ka Meni kako bi prošao probe volje; ipak snaga Moje Riječi će ga zaštititi od otpadanja (u smislu: od toga da iznevjeri) čim on dozvoli sebi njome biti afektiran.

Međutim, vi se nastavljate pitati što trebate smatrati za Moju Riječ… Ja ću vam uvijek govoriti ako Me želite čuti… Jedini odlučujući činbenik je da li vaše srce žudi čuti Moj glas. Čim Me želite čuti Ja ću vam doista govoriti… Ideja da bi se Ja mogao povući i zanijekati vam Moju snagu je pogrešna, jer Ja znam što vaše srce žudi i što bi vi željeli znati, i prema tome ću Ja također odgovoriti na neizgovorena pitanja i to doista u skladu sa Istinom. Ali da li vi razumijete odgovor ispravno, da li ga vi prihvaćate u skladu sa Istinom ili sebi dajete drugačije tumačenje to je potpuno na vama, ipak to uvijek mora biti uzeto u obzir. Moja Riječ je vječna Istina ali tko vas zaustavlja od toga da protumačite Moju Riječ kako se vama sviđa budući vas vaša volja na to nagoni? Unatoč tome značenje Moje Riječi ostaje nepromjenjeno, i vi ćete također razumjeti istinsko značenje i prepoznati da vam je jedino najčišća Istina dostavljena i da ste vi jedino primili što vam je bilo dano od strane Moje Ljubavi. Jer Ja štitim sve one od zabluda koji Mi žele biti u službi i koji su dobre volje.

AMEN

Spread the Truth