Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4905 (“Izlit ću Svoj Duh na svako tijelo…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4905, 28 Svibanj 1950

„IZLIT ĆU SVOJ DUH NA SVAKO TIJELO…“

(Joel 2:28; Djela 2:17)

Izlit ću Svoj Duh na svako tijelo, i sluge i sluškinje će proricati… Želim vam skrenuti pozornost na vrijeme Kraja, kada će se ove Moje Riječi ispuniti… Istrest će se rog obilja Moje milosti, jer se Moj Duh objavljuje svima onima koji dozvoljavaju da Ja u njima djelujem. Na sluge i sluškinje ću izliti Moj Duh… svi koji su voljni Meni služiti, trebaju biti podučeni izravno od Mene, oni trebaju čuti Moje Riječi i navijestiti nadolazeće vrijeme. Proročanstva drevnih vidjeoca i proroka će se ponoviti kroz vidjeoce i proroke posljednjeg vremena, jer i ovi također vide u duhu što će se dogoditi, vide Kraj koji se približava, veliku duhovnu bijedu čovječanstva, i oni se predaju kao usnik (zvučnik) za Mene, pripremaju sebe za posude u koje se Moj Duh može izliti, tako da oni jasno i bistro vide ono što je određeno od vječnosti. Moj Duh tako djeluje u ovim ljudima… Kada Sam uzašao na nebo, Djelo je bilo ostvareno (svršeno)… smrt je bila pobijeđena, tama duha probijena, zraka svjetla od gore je mogla prodrijeti i Moj Duh je mogao ispuniti ljude koji su vjerovali u Mene. Bila je uspostavljena veza između neba i Zemlje, između duhovnog i zemaljskog kraljevstva, postojao je most od jednog do drugoga, koji nepogrješivo vodi k Meni, jer tko dozvoli djelovanje Moga Duha, on ima pravo na Moju vječnu Očinsku Ljubav, i kao Moje dijete, on je baštinik Oca.

Izljev Duha je međutim bio malo prepoznat od strane ljudi, bio je gledan kao jedinstveni fenomen Pentekosta (Pedesetnice), kao očigledno snaženje misije Mojih apostola, koji su govorili na svim jezicima, kako su bili ispunjeni Mojim Duhom. Ali, djelovanje Duha nije jedinstveni događaj, jer Moje obećanje glasi: „Tko vjeruje u Mene, iz njegove utrobe će poteći rijeke žive vode…“ (Ivan 7:38) Ovim Riječima Sam najavio izlijevanje Duha na svakog čovjeka koji vjeruje u Mene, i po ovoj vjeri živi tako kao što je Moja volja… Ja izlijevam Moj Duh u svako srce koje je sposobno i voljno primiti, koje je sebe pripremilo kao posudu koja je sasvim podobna da omogući pritjecanje Moga Duha u sebe. Jedino nekolicina ljudi je doživjela na sebi ovaj proces, samo malo ljudi ima takvu vjeru, da Ja izravno mogu na i u njima djelovati. I zbog toga čovječanstvo ne zna ništa o značenju ovih Riječi, o značenju izljeva Duha. Ali, u vremenu Kraja će im biti skrenuta pozornost, dok se sasvim otvoreno bude ostvarivalo izlijevanje Duha, što je prepoznatljivo kroz proročka upozorenja na Kraj, kroz upozorenja, koja samo potvrđuju ono što su drevni vidjeoci i proroci proricali. Bit će probuđeni sluge i sluškinje, odnosno, stavit će se slobodno u Moju službu i sada će od Mene biti ispunjeni Mojim Duhom; oni će Moje djelovanje u njima učiniti mogućim kroz njihovu volju, koja se u potpunosti odnosi na Mene, i tako mogu biti aktivni kao Moji apostoli Posljednjeg vremena, i naviještati  Evanđelje, konačni Kraj i Moj dolazak na oblacima. Izlit ću Moj Duh na svako tijelo… Mnogi će moći čuti Moj glas, kada se približi konačni Kraj. Ali, zasada je samo nekoliko onih koji su se tako prisno (duboko, iskreno) sjedinili sa Mnom, da Me mogu čuti. No, svima ovima je od Mene dodijeljen zadatak: da budu aktivni u Moje Ime (po Mom nalogu) za Mene i Moje kraljevstvo. Ovi malobrojni će u sebi osjetiti poziv, i stoga se neće bojati izreći ono što im objavljuje Moj Duh… oni se neće bojati objaviti posljednji Sud i na neki način ponoviti proročanstva drevnih vidjeoca i proroka (29 Svibanj 1950). Oni govore tako, pod utjecajem Moje volje, njihov duh vidi budućnost, a usta izgovaraju ono što duh vidi i duša prenosi čovjeku. On je ispunjen Mojim Duhom, njemu je otkriveno što je inače skriveno, on vidi unaprijed (predviđa) što dolazi na čovječanstvo, i u svojoj potrebi da pomogne bližnjima, on im priopćava što je vidio u Duhu… i sluge i sluškinje će proricati… Bez obzira na spol, izlit ću Svoj Duh na svako tijelo, jer svatko tko Mi želi služiti i svjesno teži k Meni, može biti siguran u buđenje svog duha, u protjecanje Moje Ljubavne snage, a ovo se pred Kraj događa očigledno. Ono što su Moji učenici rekli pri izlijevanja Duha, to će također sada objavljivati oni probuđenog Duha, jer Moj Duh je uvijek Isti, Moj Duh uvodi vas ljude u spoznaju, Moj Duh vas upućuje u znanje, koje vi morate opet dati onima koji nisu prosvijetljeni Mojim Duhom. Blagdan izlijevanja Duha ne smije biti samo podsjetnik na to da su Moji učenici govorili stranim jezicima, nego vam to treba biti postojana (stalna) opomena, da vi također svoje srce oblikujete tako, da Ja mogu izliti Svoj Duh na svako tijelo. Nadalje, vi trebate imati na umu Moje obećanje, iz kojeg možete vidjeti, da nisu samo Moji učenici bili posude za primanje Mog Duha, nego to mogu biti svi ljudi; da svi ljudi, potaknuti Mojim Duhom, mogu govoriti, ako Mi u Istini žele biti sluge i sluškinje, ako Mi oni žele služiti, jer duhovna bijeda ljudi zahtijeva služničku pomoć. Njima će Moj Duh objaviti ono što trebaju govoriti, i ovo vi možete vjerovati, također i kada vam navješćuju skori Sud, te tako nastupaju kao vidjeoci i proroci, da spase vas ljude od vječne propasti, jer sada se ispunjava ono što je pisano: „Izlit ću Svoj Duh na svako tijelo, i sluge i sluškinje će proricati, a mladići će imati jasne sne…“ Ja Osobno ću se pojaviti na izniman (neobičan) način, jer iznimno velika duhovna bijeda prijeti ljudima, i jer svaki čovjek koji Mi nudi svoju služničku pomoć, može u sebi iskusiti djelovanje Moga Duha, tako da velika duhovna bijeda bude odstranjena.

AMEN

Spread the Truth