Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4899 (Utjelovljenje svjetlosnih bića… Predvjesnik…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4899, 18 Svibanj 1950

UTJELOVLJENJE SVJETLOSNIH BIĆA… PREDVJESNIK…

Ja opetovano dostavljam Evanđelje na Zemlju, i kako ga primate od gore ono je čisto i neiskvareno od strane ljudske volje. Ja znam da je to nužno budući Me nebrojeni ljudi više nisu u stanju pronaći budući  više nisu podučeni Istini. Prema tome Ja Sam utjelovio Sebe u duhu onih koji Mi žele služiti. Činjenica da oni sada primaju Istinu u njezinoj najčišćoj formi je nužnost koja je davno bila prepoznata od strane Moje Ljubavi i mudrosti, što Me samo po sebi potstiče zaštititi primatelja Istine od gore spram utjecaja nečistih duhova, koji žele pobrkati njegove misli i spriječiti da mu bude dostavljena Istina. Prema tome, svatko tko primi Evanđelje koje Sam Ja Osobno naučavao na Zemlji i koje su Moje sluge na Zemlji još jednom podučene širiti, može biti uvjeren kako ima Istinu, da on, kao Moj Apostol u posljednjim danima, može podučiti njegova bližnja ljudska bića bez straha da bi zabluda/pogreška mogla ući u njegovo učenje. I u ovom znanju on treba pristupati svima onima koji prijeđu njegovim putem. On treba sebe smatrati Mojim predstavnikom i uvijek zastupati/zagovarati u Moje ime što je primio od Mene Osobno, i što će sebe izraziti kao jedan unutarnji osjećaj budući je Čista Istina.

Mnoga su svjetlosna bića trenutno utjelovljena na Zemlji budući ogromna duhovna nevolja potrebuje izvanrednu pomoć koja jedino može biti osigurana od strane svjetlosnih bića.  Takve svjetlosne duše su obično duhovni vođe, to jest zbog njihova načina života u skladu sa Mojom voljom oni imaju blizak odnos sa Mnom i tako su sposobni primiti Moje poduke direktno i predati ih drugim ljudima. Stupanj zrelosti ovih svjetlosnih bića je takav da je silazak u bezdan nemoguć, naračun čega oni uvijek žive u krajnoj poniznosti i nesebičnosti i jedino pokušavaju donijeti Moje kraljevstvo ljudima bez da žele ikakve dobrobiti za sebe osim služiti Meni i pomoći ljudima. Moguće je prema tome za svjetlosno biće, poslato na Zemlju od strane Mene, da sebe utjelovi nekoliko puta ako to zahtjeva nizak duhovni stupanj ljudi. Ali ova su utjelovljenja uvijek u potpunoj službi Meni do kraja, jer Moja volja prevladava u ovim bićima kako su oni već bili sebe dobrovoljno podredili Meni i ne mogu više izgubiti ovaj stupanj zrelosti na Zemlji. Inferiorni duhovi nikada neće biti u stanju dominirati takvu dušu utjelovljenu u ljudskom biću, i ona isto tako nikada neće podlijeći njihovim zlim utjecajima. Otud, jedan već usavršeni duh na Zemlji neće nikada biti u stanju p(rop)asti, što će reći, ne ostvariti njegovu misiju… Takva misija se jedino po ljudskom mišljenju može činiti kako je bila onemogućena kao rezultat iznenadnog poziva u duhovno kraljevstvo usljed nepovoljnih ljudskih djelovanja koje prerano okončavaju njezin zemaljski život. Ipak čak to je Meni poznato od vječnosti, i Ja se prisilno ne miješam tako da ne bi zarobio ljudsku volju.

Unatoč tome, djelo Spasenja će biti kompletirano, i sve će se dogoditi kako je određeno u Mojem vječnom planu Spasenja. Čak najsavršeniji duhovi sa nebesa će se privremeno utjeloviti kako bi ostvarili duhovni napredak među ljudima, jer bez takve pomoći potonji će biti preslabi da bi se oduprijeli. I onda će se mrtvi ustati iz njihovih grobova (Ivan 5:28, 29), što će reći, oni koji su duhovno potpuno slijepi će biti probuđni i omogućeno će im biti vidjeti kroz blistavi bljesak svjetla odgore… Ali onda će biti vrijeme posljednjih dana kada se može očekivati Moj povratak, koji je bio neprestano proglašavam od strane vidjeoca i proroka. I prethodno Mojem dolasku najveće će svjetlo na Zemlji sijati u skromnoj opravi. Ipak on će Me opet proglasiti kao što je bio napravio ranije prije Moje pojave u tijelu na ovoj Zemlji (Matej 3:1-12), prije nego Sam započeo Moje naučavanje ljudi kojima Sam želio donijeti Evanđelje… On je bio Moj predvjesnik i biti će to opet. Vi ljudi ćete ga prepoznati po njegovim riječima, naposlijetku, on će koristiti iste riječi i svjedočit će o Meni kako što je to napravio jednom ranije. Njegov duh će se vratiti na Zemlju kako bi ispunio zakon u skladu sa kojim Mi on mora prethoditi u potpunoj svjesnosti o njegovom porijeklu i zadatku. On razumije sve i također zna njegovu zemaljsku sudbinu, koju on neće izbjeći kako je ona dio djela Spasenja, u kojem će sudjelovati iz ljubavi spram neiskupljenih. On zna da je njegova misija jedino ispunjena sa njegovom smrću i nema ni jednu drugu želju nego konačno sjedinjavanje sa Mnom, njegovim Gospodom i Učiteljem, njegovim Prijateljem i Bratom, njegovim Ocem od vječnosti.

I jednom kada se on pojavi kraj će biti blizu, jer Ja ću ga slijediti ubrzo i ispuniti Moja proglašenja. Međutim, Moj povratak će biti konačni čin prije potpunog uništenja Zemlje i svega što živi na njoj… Onda će se ispuniti što je zapisano. Novo nebo i Nova Zemlja će nastati gdje ću Ja boraviti među Mojima Vlastitima, gdje će biti samo jedan pastir i jedno stado (Ivan 10:16), budući će svi oni koji žive biti sjedinjeni sa Mnom i omogućiti Moje prisustvo (Otkrovenje 21:1-4). Jer sva djeca na Novoj Zemlji će biti Moja djeca kojima ću Ja Osobno doći da bi im podario najvišu sreću.

AMEN

Spread the Truth