Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4893 (Duhovno nanovo-rođenje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4893, 9 Svibanj 1950

DUHOVNO NANOVO-ROĐENJE…

Ja želim pomoći svakome dobre volje postići duhovno nanovo-rođenje. Jer vječni život, stanje slobode i snage, stanje blaženstva, jedino započinje sa duhovnim nanovo-rođenjem. Sve što je i dalje obavijeno u materiju, sve što i dalje čami unutar njezinih ograničenja, je i dalje porobljeno i slabo i jedino uvijek rasipa svoju energiju kako bi povećalo materiju. Međutim, duša koja sebe razdvaja od materije počinje oslobađati sebe i prelazi u drugačiju sferu, premda ona i dalje živi na Zemlji. Duša, prepoznajući njezinu istinsku svrhu, počinje uspostavljati drugačiji odnos sa Mnom, njezinim Ocem i Stvoriteljem od vječnosti, odnos koji je više nalik izvornom odnosu, premda još i dalje u primitivnom obliku. Ona stremi od jedne oblasti spram drugog kraljevstva, ona stupa u drugi prethodno nepoznati svijet… ona je nanovo-rođena… I ovo nanovo-rođenje se jasno događa kada duhovna čežnja zauzme mjesto zemaljskog nastojanja, kada svijet sa njegovim zahtjevima više ne dolazi prvi nego je jedino zamjećen onoliko koliko očuvanje zemaljskog tijela zahtjeva. Duhovno nanovo-rođenje je rezultat intimnog mentalnog sjedinjenja sa Mnom kroz ispravnu vrstu molitve ili akcije Ljubavi… Ja Sam motiviran pristupiti duši onog trenutka kada Me traži, onog trenutka kada stremi spram Mene. U tom slučaju, njezina je pažnja bila fokusirana na Mene i svrha zemaljskog života je bila ostvarena, promjena volje se dogodila koja će također uzrokovati promjenu prirode, jedno izjednačavanje sa Mojom temeljnom prirodom, koja je u sebi Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16). Duša je zakoračila u duhovni život i time započinje njezin duhovni uzlaz, koji će zasigurno biti postignut jednom kada je ona uhvatila Moju ruku i dozvoljava sebi biti privučenom od strane Mene. Kako bi postigla duhovno nanovo-rođenje duša je morala zakopati njezinu zemaljsku žudnju, ona više ne smije biti zarobljena od strane njezine stare čahure poradi žudnji koje imaju za cilj ugoditi tijelu; ona mora bez oklijevanja biti sposobna odreći se onog što svijet ima za ponuditi budući ne može biti u zemaljskom i duhovnom svijetu u isto vrijeme, nego se ulaz u duhovni svijet može jedino dogoditi kada je ona kompletno nadvladala zemaljski svijet. To je, naposlijetku, dušin život a ne onaj tijela, koji treba nanovo započeti. Tijelo može zasigurno i dalje biti na Zemlji; međuim, ono mora sada sebe podrediti volji duše, time njezin nastavljen život na Zemlji će biti odlučen od strane duše. Ja želim pomoći svakome dobre volje da postigne duhovno nanovo-rođenje… I Moja pomoć za ljudsko biće se događa prije svega u potpomaganju da sebe oslobodi od materije. Treba priznati, ovo često predstavlja Moju bolnu intervenciju, ipak ona je jedino uvijek naumljena za spasenje njegove duše, tako da će on naučiti izdići se iznad materije, tako da će ona tražiti drugačiji život, život sa vječnim vlasništvima, tako da će stremiti spram kraljevstva koje je njezin istinski dom, gdje je slobodna od svih okova i puna svjetla i snage, gdje može biti blaženo sretna za cijelu vječnost.

AMEN

Spread the Truth