Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4890 (Nagrada za život Ljubavi, blažena sudbina u onostranom…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4890, 5 Svibanj 1950

NAGRADA ZA ŽIVOT LJUBAVI, BLAŽENA SUDBINA U ONOSTRANOM…

Onima od vas koji na Zemlji obraćaju pažnju na Moju volju je podarena blažena sudbina (Matej 7:21). Ja ne očekujem ništa drugo od vas nego da se ponašate na Zemlji kao djeca vašeg Oca, da ljubite jedni druge i pomažete si kao što to čine istinska djeca istoga Oca. Ni jedna druga zapovijed vam nije dana od strane Mene, jer istinska Ljubav uključuje sve, iz istinske Ljubavi sve izranja što vodi do sjedinjenja sa Mnom. Posljedično tome, istinska Ljubav je sve za čim trebate stremiti na Zemlji. Vaša priroda mora sebe oblikovati u Ljubav, ona mora opet postati kakva je jednom bila kada je ponikla iz Mene, Vječne Ljubavi… Onda opet možete ostati u vašem istinskom domu, u kraljevstvu svjetla, u Mojoj prisutnosti osvijetljeni od strane Moje snage, što za vas predstavlja vječno blaženstvo. Blažena vam je sudbina podarena ako poštujete Moju volju… Prema tome, učinite Moju volju vašom vlastitom, živite u Meni i sa Mnom, i Moja će volja također biti vaša. Živjeti u skladu sa Mojom voljom je sve što očekujem od vas. Ali svatko tko živi sukladno Mojoj volji ne može biti išta nego dobar, i time je dobrota srca također dokaz da je osoba ušla u Moju volju, da je on istinsko dijete Njegova oca. I Ja motrim nad Mojom djecom sa svom ljubavlju i brigom, posljedično tome oni mogu ići kroz zemaljski život bez brige čim za sebe osjećaju kako su Moja djeca i blisko su ujedinjeni sa Mnom kroz Ljubav, koja karakterizira ljudska bića kao Moju djecu. Budite ljubazni jedni prema drugima, podupirite jedni druge u svakoj nevolji, pokušajte svu patnju držati podalje i pomozite gdjegod je moguće. Dokažite sebe kao Moju djecu, i ljubav vašega Oca će biti vaša vječna nagrada.

AMEN

Spread the Truth