Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

4886 (Duhovna povezanost… Pitanje i odgovor…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4886, 29 Travanj 1950

DUHOVNA POVEZANOST… PITANJE I ODGOVOR…

Djelujući u stalnoj povezanosti sa Mnom vi, Moje sluge na Zemlji, bit ćete uspješno aktivni. I stoga sve smatrajte sudbinom, podredite joj se, ali također obratite pažnju na glas svojega srca, odnosno, pripazite na osjećaje koji pokreću vaše srce kada vam ljudi pristupaju, kojega duha su oni dijete. Snaga Ljubavi obasjava, ali ni zle namisli i nastojanja, ili dvolična priroda, nisu bez utjecaja na srce čovjeka, pa stoga vi trebate pripaziti koji osjećaj izaziva u vama čovjek koji vam se nastoji pridružiti (priključitipriljubiti). Vi ne trebate nikome odbiti molbu za pomoć, no zajedničko djelovanje pretpostavlja duhovnu povezanost, koja će uvijek postojati gdje je dobra volja. Stoga vi uvijek tražite Mene za savjet, i Ja ću vas ispravno poučiti što vi trebate učiniti, a što izostaviti. Tko Mene pita, on će također u sebi čuti odgovor. I tako ću Ja uvijek doći onima koji se nalaze zajedno (udružuju) u volji da Mi služe, i Ja ću sve njihove korake voditi tamo, gdje je njihov duhovni rad uspješan. Tko je spreman raditi za Mene i pomagati svojim bližnjima, on će uvijek moći računati na Moju podršku, budući je on potaknut Ljubavlju, i stoga on stoji u vezi sa Mnom, te ne može činiti ništa drugo nego postupati ispravno. I zato će on bez oklijevanja učiniti ono što mu njegovo srce nalaže učiniti, jer Ja Osobno njemu govorim kroz srce.

AMEN

Spread the Truth