Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4883 (Velika patnja prije Kraja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4883, 22 Travanj 1950

VELIKA PATNJA PRIJE KRAJA…

Ogromna patnja će zadesiti čovječanstvo na svim lokacijama na početku konačne nevolje koja prethodi kraju. Ljudi svih naroda će morati otrpjeti patnju i poteškoće, dijelom prouzročene od strane ljudske volje, dijelom od strane prirodnih utjecaja ili sudbonosnih događaja, i ljudi svugdje će imati priliku sebe posvetiti ljubavi spram bližnjega, jer gdjegod nevolja postoji, ljudi sposobni i voljni ljubiti će biti u stanju ublažiti ju. Svi ljudi će biti afektirani od strane patnje osim onih koji primaju njihovu snagu od-dolje, to jest, onih čija su srca tako otvrdnuta da su porobljeni od strane Božjeg protivnika (Sotone) i primaju neobičnu mjeru potpore od njega. Kontrast između dobra i zla će svugdje snažno izbiti na vidjelo, i prema tome će se u svijetu također voditi duhovna borba za ljudske duše prije nego pristigne kraj. Duhovni će utjecaj prema tome pokrenuti sve instinkte u ljudskom biću tijekom posljednjih dana, i dobre i loše kvalitete će postati vidljivo primjetne i tako naglasiti razdvajanje, jer dobri ljudi će sebe razdvojiti od zlih pa ipak su neprestano proganjani sa mržnjom, naračun čega će nevolja dobrih i stoga Bogu-naklonjenih ljudi postati rastuće gora. Biti će jedna ogromna veličina nevolje… I Riječi vidjeoca i proroka koji su proglasili ovu veliku nevolju za vrijeme kraja će biti primjenjive svugdje, jedino uzrok nevolje neće biti isti na svim mjestima. Cilj ljudskih napora će biti Zemlja i duhovno kraljevstvo, i svatko tko stremi za Zemljom i njezinim vlasništvima će biti izgubljen za duhovno kraljevstvo, on će odati počasti svijetu i time onome koji vlada svijetom. A većina ljudi će njihove poglede usmjeriti ka svijetu, dok će duhovno kraljevstvo imati samo nekolicinu sljedbenika; jedino malo stado, poredbeno sa cijelim čovječanstvom, će svjesno ili nesvjesno stremiti spram Boga, želeći ono što je dobro i osjećajući gađenje spram zla. 

Posljedično tome, među ljudima će biti uvijek jedino mali broj duhovnih stremitelja, najprije će biti ismijavani i izvrgavani ruglu od strane njihovih bližnjih ljudskih bića, sve dok ljudske zle sklonosti ne izbiju i sebe očituju u neprijateljstvu spram onih koji prebivaju uz Boga i ostaju postojani u vjeri. I ovo će biti početak jedne nevolje koju svijet nikada prije nije doživio (Matej 24:21)… Zlo će steći prevlast i ugušiti dobro na svim mjestima, i zlo će sebi davati oduška svugdje, uzrokujući nevolju svemu što je dobro. Sve dok se, konačno, čak životu onih koji ostaju vjerni Bogu neće prijetiti, oni neće imati stvarne zaštite, jer zakoni će biti izokrenuti od strane ljudi, Pravda se više neće podržavati, jedino će sila jačega imati potpunu prevlast. I ovo će biti primjenjeno od strane onih koji su sebe povjerili Sotoni kao rezultat njihove naklonosti. Oni će biti privilegirani od strane njega sve do kraja njihovih vremenih života, iz ovog razloga oni će njemu prodati njihovu dušu, i prema tome oni će primjeniti njihovu moć na slabe i, vođeni od strane Sotone, nanositi im zlo oduzimajući im sve što potrebuju za zemaljsko preživljavanje. Opseg nevolje će biti tako veliki da će vjernici trebati primiti jednu izvanrednu količinu snage kako bi preživjeli, tako da oni neće podlijeći u posljednjoj borbi, koja će jedino trajati jedno kratko vrijeme i, poradi nekoliko odabranih ljudi, će biti skraćena (Matej 24:22) da oni ne bi oslabili napomol nevolje u unutar njihovih vlastitih redova i života luksuza na protivnikovoj strani. Onda će im spasenje doći odgore, kako je bilo proglašeno. Onda će Gospod Osobno doći u oblacima i spasiti one koji su Mu ostali vjerni. Onda će nevolja biti gotova i novi život će započeti na Zemlji, i Božji vjerni sljedbenici će primiti njihovu nagradu… baš kao što će Sotonina djeca biti kažnjena budući Božja pravednost zahtjeva njezinu naknadu. Dogodit će se kako je zapisano… Gospod će dohvatiti Njegove Vlastite i odnijeti ih u kraljevstvo mira (1 Solunjanima 4:16, 17), On će donijeti striktan sud nad svim grešnicima i oni će, također, primiti što zaslužuju, i nevolja na Zemlji će dokončati.

AMEN

Spread the Truth