Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4879 (Ispunjenje proročanstava danih od strane vidovnjaka i proroka…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br.4879, 14 Travanj 1950

ISPUNJENJE PROROČANSTAVA DANIH OD STRANE VIDOVNJAKA I PROROKA…

Jako brzo ćete shvatiti da će se Moja Riječ ispuniti, pošto je vrijeme došlo koje sam uvijek i vječito najavljivao kroz vidovnjake i proroke. Svi oni su proglašavali Moju Riječ… na taj način su oni samo izražavali što sam Ja želio reći ljudima, i pošto sam Ja proroke koristio kao Moje predstavnike oni su jedino bili u stanju (iz)reći što sam Ja Osobno želio (iz)reći. Otud je sigurno da će se te poruke/objave ispuniti, pošto je Moja Riječ istina. Vjernici su samo nesigurni (u svezi toga) kada će se Moja proročastva ostvariti i prema tome ih se niti ne shvaća ozbiljno, jer svatko vjeruje da će se ono što je ljudima bilo predskazano davno prije dogoditi u budućnosti. Oni ne znaju kada će vrijeme biti ispunjeno, ali niti ne vjeruju da žive usljed tog vremena… 

Oni vjeruju a ipak ne vjeruju… ne odbacuju to, ali oni ne žele prihvatiti da se to događa sada, i prema tome su postali ravnodušni prema svom psihološkom zadatku. Ali Ja vam ne prestajem govoriti da vam nije preostalo još puno vremena da razmislite o tome (= psihološkom zadatku kojeg čovjek ima na Zemlji = transformacija duše u nesebičnu ljubav) ako ne želite biti iznenađeni. Vi ćete na ovoj Zemlji biti još samo jako kratko vrijeme i na vama je da li ćete vi, također, pripadati stanovnicima nove Zemlje. U tom slučaju ćete morati vjerovati čvrsto i nepokolebljivo da je kraj blizu i sebe pripremiti za ovaj kraj. Vi morate živjeti u skladu sa Mojom voljom, onda ćete sami za sebe otkriti u kakvom vremenu živite. Onda više nećete gubiti vrijeme i također ćete znati kakva sudbina čeka čovječanstvo; i sa ciljem da ne bi pripadali onim nesretnim ljudima koji će se morati bojati kraja vi ćete se morati pridružiti Meni i okrenuti vaša leđa svemu što pripada svijetu.

Ali ako živite bez vjere vi ćete jedino obraćati pažnju na svijet i nećete primjetiti važnost/opasnost/ozbiljnost trenutka. Onda ćete biti beznadežno izgubljeni jedno beskonačno dugo vrijeme. Ja vas jedino mogu upozoriti na kraj i podsjetiti vas da ljubite, ali Ja vam ne mogu prisilno prenijeti/saopćiti razumijevanje i znanje. Vi ste prema tome u najvećoj opasnosti i to samo zato što ne vjerujete Riječima, koje će vam opetovano biti proglašavane posredstvom vidovnjaka i proroka, da je kraj blizu. Pa ipak Moja ljubav će opet i iznova preći vašim putem sa ciljem da vaše misli vodi do kraja… Moja ljubav će dopustiti da krenete bolnim putevima sa ciljem da bi sklonili vaše oči od svijeta… Moja ljubav će vam govoriti putem Mojih slugu, ona vas želi spasiti, ipak, ona vam dozvoljava/priznaje potpunu slobodu.

AMEN

Spread the Truth