Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4878 (Isusov predvjesnik na Kraju…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4878, 13 Travanj 1950

ISUSOV PREDVJESNIK NA KRAJU…

Netko među vama će izroniti tko će svjedočiti o Mojem dolasku na oblacima. I kada ga čujete znati ćete kako je kraj blizu. On je jedan od najčistijih, on je pun Ljubavi i ljubaznosti i prema tome je blisko ujedinjen sa Mnom, on je utješitelj i prijatelj vama ljudima, osloboditelj od emocionalne ojađenosti. On je duhovno posvijetljen i zna u svezi Posljednjeg Suda, i prema tome će on upozoravati i opominjati ljude u Moje ime. On će se boriti za Mene i Moje kraljevstvo i biti potpuno prosvjetljen. I stoga će on također znati gdje je Čista Istina reprezentirana. Posljedično on će izroniti između onih koji primaju Moje učenje odgore (Bertha Dudde) i, zbog njegova načina života, zbog njegove Ljubavi za njegova bližnja bića, on će također biti podučen odgore, budući će i dalje morati ostvariti konačan zadatak… da bude Moj predvjesnik prethodno Mojem povratku. Jer vrijeme je ispunjeno, predskazanja proroka se događaju i stoga će se on, također, morati pojaviti. On će sići iz kraljevstva svjetla na Zemlju zbog Mene kako bi Me najavio ljudima koji trpe krajnju nevolju i patnju.

On će svjedočiti o Meni budući će njegov glas biti Moj glas i svatko tko ga sluša, sluša Mene. Međutim, on neće ostati među vama ljudima dugo vremena… Dok ga ne prepoznate on će doista živjeti među vama, ali Moj protivnik će ga progoniti i razdražiti ljude protiv njega. On će propovijedati Ljubav ali će ga ljudi slušati sa mržnjom. Oni će ga progoniti i pokušati ga ubiti. Ali Ja ću znati kako ga zaštititi sve dok nije došao njegov čas, jer on mora kompletirati njegovu misiju, on mora pripremiti stazu za Mene, on mora podupirati stado Moje djece i obavijestiti ih kako je povratak Gospodnji blizu.

I jednom kada se on pojavi, neće preostati još puno vremena. Njegove riječi će potpaliti i potaknuti lijene i neodlučne iz njihova sna, jer on će biti usnik (= onaj koji govori namjesto nekoga) za Mene, kroz njega Ja želim otvoreno izraziti Sebe još samo jedan put. I još jednom će on biti glas koji viče u divljini, koji će se jedino vratiti budući ću Ja potrebovati snažnog radnika na kraju, radnika odgore da pomogne čovječanstvu. Ipak svijet će ga mrziti i neće štedjeti sredstava da ga eliminira, premda će on jedino govoriti i činiti dobro. Ali svijet će propasti u tamu i svo će svjetlo nestati… Posljedično tome, blistavo svjetlo će se pojaviti na Zemlji i svi nositelji svjetla će pribaviti ulja za sebe da osvijetle iznova njihova vlastita svjetla, koja će svjetovni ljudi nastojati utrnuti. I svi ljudi istinske vjere će ga prepoznati kao predvjesnika Mojega povratka, i oni će znati da je vrijeme ispunjeno kada se Ja mogu očekivati i sa Mnom Posljednji Sud… Oni će primiti njegove riječi k srcu budući osjećaju da Sam to Ja, Koji govorim kroz njega, i da Ja najavljujem Moj dolazak kroz njega, koji je Moj glasnik kako je određeno od vječnosti.

Ali on će doživjeti teško vrijeme sa ljudima koji obožavaju svijet i odbacuju njegova opominjanja i upozorenja, no koji se neće stidjeti toga da ga pokušaju ubiti unatoč činjenici da će on sebe dokazati pomoćnim spram svih ljudi i mnogi će također prihvatiti njegovu pomoć. Prijašnji će željeti spriječiti ga da kompletira njegovu misiju ali Ja ga neću opozvati u Moje kraljevstvo dok nije za Mene pripremio put, dok nije proglasio Moj dolazak svima koji čeznu ugledati Me i čiju je vjeru osnažio, budući će on jedino proglašavati što prima od Mene kroz unutarnji Glas, kroz izvanredno djelovanje Duha unutar sebe.

AMEN

Spread the Truth