Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4875 (Duhovna prekretnica nije preokret (promjena smjera) nego obnovljeno prognanstvo…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4875, 6 Travanj 1950

DUHOVNA PREKRETNICA NIJE PREOKRET (PROMJENA SMJERA) NEGO OBNOVLJENO PROGNANSTVO…

Razvoj na bolje više nije moguć na ovoj Zemlji, ljudi čak neće ostati na istom stupnju nego neprestano propadaju, oni žive van svih ograničenja i udaljavaju sebe od Mene do takve jedne mjere da oni žive zemaljski život potpuno bez snage, time je on potpuno besmislen. I prema tome stvarna promjena je naumljena da dokonča duhovno nazadovanje čovječanstva i poploči novu stazu koja će iznova voditi do uzlaza. Vi ljudi niste svjesni (u smislu: nemate znanja o) Mojeg plana Spasenja osim nekolicine kojima Ja Sebe otkrivam. Ali vi bi bili u stanju zamjetiti ga kada bi uopće bili zainteresirani za pitanje što čini temelj svih događaja oko vas. Ipak vaša su pitanja drugačija, pitanja sa kojima se vi zaokupljate se jedino odnose na zemaljske prednosti/blagodati, načine i sredstva za namicanje bogatstva zemaljskih dobara. Vi jedino povećavate vaše znanje na ovom području i zanemarujete duhovne stvari. Ali stoga ćete vi također biti uhvaćeni na iznenađenje od strane nadolazećih događaja i biti ćete u nemogućnosti pronaći objašnjenje ako ga tražite intelektualno. Međutim, znanje o Mojem planu Spasenja (Knjižice br. 15, 39) bi vam objasnilo sve, znanje o Mojem vječnom planu Spasenja bi vam dopustilo gledati na sve iz drugačije perspektive, i to bi probudilo vaš osjećaj za odgovornost budući je sudbina vaše duše nakon smrti odlučena od strane vašeg načina života. Onda bi se mali napredak i dalje mogao ostvariti, premda će jedino nekolicina uzeti objašnjenje ozbiljno koje im je ponuđeno od strane upućenih ljudi. I prema tome ću Ja jedan period razvoja dokončati i dopustiti da započne novi. 

Na ovo se zasigurno treba gledati kao na duhovnu prekretnicu ipak ne kao na preokret ili iznenadni napredak razvoja duša, namjesto toga to je daleko više potpuni neuspjeh u jednu ruku i stvaranje novih mogućnosti za razvoj u drugu. Jer ono što je podbacilo tijekom starog perioda razvoja će opet započeti svoj proces razvoja u najdubljem bezdanu; otud ono neće nastaviti jedan neometan proces pročišćavanja. To je zašto je vrijeme prije kraja ove epohe tako izuzetno značajno budući će, naposlijetku, oblikovati sudbinu bezbrojnih duša s obzirom na to da li žive ili umiru. Nastavljeno postojanje ove Zemlje ni u kojem slučaju ne bi koristilo tim dušama, budući su one prekinule vezu sa Mnom davno prije, stoga su one potpuno bez vjere i u ovom stanju neće niti iskoristiti blagoslove koji bi osigurali njihov duhovni napredak. Sve dok kraja će biti uložen svaki napr da bi se spasile pojedinačne duše, to jest, da bi se skrenula njihova pažnja na njihovu svrhu, ipak one ne mogu biti poduprte protiv njihove volje a ova volja jedino stremi sići, ona je jedino zaokupljena materijom koja zaklanja najniže razvijene duhovne supstance. I Ja uvijek uzimam volju duše u obzir, ona će primiti što žudi… i prema tome tvrda će materija postati izvanjski pokrov onog što je već doseglo posljednji stadij razvoja na Zemlji… duše najdalje udaljenih živih tvorevina će biti iznova prognane u tvorevine Nove Zemlje. I opet i iznova ova će užasna sudbina biti predstavljena ljudima, opet i iznova će njima biti dana informacija o Mojem vječnom planu Spasenja, budući je vrijeme kraja kada svaka osoba treba postati svjesna velike odgovornosti koju nosi za svoju dušu, budući on i dalje može koristiti posljednje dane za spasenje njegove duše ako ima volju to napraviti. On treba znati kako će kraj doći i što ovaj kraj znači za njegovu dušu, on treba znati kako neće biti odgađanja nego da će se obistiniti što su vidjeoci i proroci najavili od početka ove epohe Spasenja, da će kraj doći bez greške i sa njime Posljednji Sud, koji će odlučiti nad životom i smrti, nad svjetlom i tamom, nad nagradom i kaznom… nad paklom i prokletstvom i rajem i blaženstvom.

AMEN

Spread the Truth