Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4872 (Molitva u duhu i istini…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4872, 31 Ožujak 1950

MOLITVA U DUHU I U ISTINI…

(Ivan 4:20-24; 11:42; Izaija 29:13; Matej 7:7, 8)

Trebate se moliti u duhu i u istini. To zahtjeva istinsko vjerovanje u Mene Kojeg zazivate u molitvi i Koji ću vam pomoći. Otud vi morate vjerovati da Ja postojim, da imam snagu pomoći i da vam Moja ljubav želi pomoći. Ova snažna vjera će vam također omogućiti pronaći prave riječi ili misli da sa Mnom uspostavite kontakt. Onda ćete Mi vi govoriti iz vašeg srca, to neće biti (is)prazna molitva već ispravna vrsta komunikacije sa Mnom, jer vi svoje brige i probleme povjeravate Meni i očekujete Moj odgovor u obliku jedne akcije, time se vi uzdajete u Mene da ću vam uslišiti vašu molitvu. Ako ste uspostavili ovo stanje povjerenja u Moju pomoć vi ne možete drugačije moliti nego u duhu i u istini i ja ću odgovoriti na vašu molitvu… Ali kako se osoba može moliti u duhu i u istini ako koristi naučene riječi, ako on, zajedno sa drugim ljudima, obavlja duge molitve koje niti svjedoče o privrženosti niti dubini osjećaja budući srce ne zna što je izgovoreno sa ustima? Kako vi ljudi možete očekivati od Mene da budem zadovoljan sa molitvom koja je sve drugo osim povjerljivog poziva djeteta Ocu? Vaša molitva treba biti tako jednostavna i priprosta poput riječi jednog djeteta tako da Ja mogu biti prisutan sa vama a vi doživjeti Moju milost.

Ja čujem svakog tko Mi govori na taj način i Ja ću uslišiti njegovu molitvu jer Sam vam obećao: ‘Molite, i dat će vam se; tražite, i naći ćete; kucajte, i otvorit će vam se.’ (Matej 7:7) Ali Meni se ne mili usmeno obožavanje, jer Ja jedino gledam u srce, kojeg nitko ne može sakriti od Mene. Ja ću zaobići/mimoići nijemo srce i niti Moja ljubav niti Moja svemoć neće čovjeku pružiti dokaz da Sam ga čuo. Ja se okrećem od onih koji se neprestano mole ali čije misli nisu čak ni djelomično uključene/upletene u ono što izgovaraju sa njihovim ustima. Jer svi oni koji se tako mole Me još ne prepoznaju, budući će im istinsko prepoznavanje Mene Osobno dopustiti da postanu nijemi i puni poštovanja, dok vrlo duboka poniznost izgovara iskrene riječi koje Ja savršeno razumijem budući su izgovorene od strane srca, koje uvijek uspostavlja kontakt sa Mnom i koje će Me uvijek privući blizu. Molitve u duhu i u istini se jedino rijetko podižu ka Meni, i prema tome Ja jedino rijetko mogu uslišiti molitvu iako na Zemlji među ljudima koji se mole ima jako puno ljudi koji trpe nevolju. Ipak Moja istinska djeca mole unutar njihova srca i prema tome će uvijek biti uspješna, jer istinska vjera garantira uslišenje njihovih molitvi pošto Ja nikad neću razočarati istinsku vjeru.

AMEN

Spread the Truth