Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

4870 (Vidjeoci i proroci posljednjeg vremena… Malo razumijevanja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 4870, 30 Ožujak 1950

VIDJEOCI I PROROCI POSLJEDNJEG VREMENA… MALO RAZUMIJEVANJA…

Malo se razumijevanja nalazi za Čistu, odozgo prenesenu Istinu, i ljudi ne prepoznaju vrijednost Božanske Riječi. Oni će biti dotaknuti zrakom svjetla, i opet pobjeći nazad u mrak, jer im ne prija sjaj. Oni su bez žudnje za Istinom, ne vjeruju u njihov nastavak postojanja, i stoga žive samo za ovu Zemlju. A u ovom vremenu će biti probuđeni vidjeoci i proroci, koji će istupiti pred ljude kao oni koji opominju i upozoravaju, a trebaju im najaviti uništenje Zemlje. Oni će pronaći malo vjere, a unatoč tome oni uvijek iznova trebaju pustiti da odjekne njihov glas, oni trebaju svakome govoriti o predstojećem Sudu, o hitnosti promjene uvjerenja i načina vođenja života ljudi, oni trebaju govoriti o Božjoj Ljubavi i milosrđu, ali također i o Njegovoj pravednosti, tako da se potakne njihov osjećaj odgovornosti, i da se probude iz sna. Vidjeoci i proroci neće biti cijenjeni u vlastitoj zemlji, jer ih nitko ne želi slušati, i bit će napadani od predstavnika svijeta. A to su pojave Posljednjeg vremena prije Kraja, na koje će uvijek iznova biti ukazivano. Ljudi će još biti opominjani na preokret, ali ako broj od Boga izabranih slugu i vidjelaca bude sve veći, Kraj je blizu i prošlo je vrijeme milosti. Onda će se ispuniti ono što je pretkazano… to će prestraviti nevjernike, zaprepastit će sumnjičavce, a obradovati vjernike, budući će oni doživjeti očigledno snaženje njihove vjere, kada prepoznaju da je Istina sve ono što je bilo prorečeno o Kraju. No tad je za nevjernike prekasno da se obrate, jer kada dođe Dan Suda, nitko od njih neće moći promisliti jednu misao, jer će se Zemlja otvoriti, i sve progutati. No, jedno će sačuvati ljude od propasti: Čista Božja Riječ, koju je On Osobno doveo na Zemlju… Tko osjeti njenu snagu, neće ga uplašiti ni Posljednji dani, jer onaj kome Bog govori, on će također izići neozlijeđen iz svakog događaja, kroz Njegovu Ljubav i moć. Tko prihvati Božju Riječ srcem i razumom, on je zaštićen od svake nedaće posljednjeg vremena, on je u svjetlu, u svjetlu kojeg više nitko ne može ugasiti. A svjetlo će probiti kroz tamu i uvijek iznova odaslati zrake u mrak, i tražiti posljednje duše, tako da se one ne izgube. Tko sebe dopusti prosvijetliti jednom  takvom zrakom svjetla, također će osjetiti Istinu u njenoj snazi, i sada će svjesno očekivati Kraj… A, Gospod će doći u oblacima, On će sakupiti Svoje i uzeti ih sa Zemlje k Sebi, prije nego ona bude uništena Njegovom voljom, te postane grobnica sviju onih koji nisu prepoznali Boga i stoga su težili dalje od Njega, koji su bez vjere životarili; i Zemlja će njih progutati, a sva bijeda na Zemlji će dokončati.

AMEN

Spread the Truth